Yeni Stajyer Ehliyet Nedir Şartları Neler? | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Yeni Stajyer Ehliyet Nedir Şartları Neler?

Yeni Stajyer Ehliyet Nedir Şartları Neler?

17 Nisan 2017 tarihinde Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılmış olan bir değişiklik ile birlikte 1 Ocak 2016 tarihide başlayacak olacak birçok değişiklik yapılmış ve yürürlüğe aday sürücü ve stajyer ehliyet gibi yeni kavramlar girmiştir. Mili Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos 2015 tarihinde yayınlanmış olan bir resmi yazıda bu konu ile ilgili tüm detaylara değinilmiştir. Biz de bu yazımızda aday sürücülere verilecek olan stajyer ehliyet konusunda sizlere bilgi verecek ve Yeni Stajyer Ehliyet Nedir Şartları Neler?” sorusuna cevap vereceğiz.

Stajyer Ehliyet Nedir?

Biraz önce de değinmiş olduğumuz gibi 17 Nisan 2015 tarihinden itibaren yapılmış olan değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu noktada yapılan değişiklikler ile birlikte aday sürücü ve stajyer ehliyet kavramlarının ne olduğuna değinilmiş ve bu kavrama dair açıklamalar maddeler halinde ele alınmıştır. Buna göre;

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlamak üzere herhangi bir sebepten kaynaklanarak sürücü belgesi iptal edilmiş olan ve tekrar ehliyet sürücü belgesi almak için başvuruda bulunarak yeni bir belge almak isteyen ya da ilk defa sürücü belgesi alacak olan kişiler bu tarihten başlamak üzere 2 yıl boyunca aday sürücü olarak adlandırılacaktır.

Stajyer ehliyet kavramı ile birlikte iki yıl içerisinde 75 ceza puanına erişmiş olan kişilerin ehliyetine el konulacaktır. Daha sonra bu kişiler psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilerek psikoloji durumuna bakma üzere psiko teknik testlerden geçirilecektir. Bu hususta sürücü belgesi almak ve araç sürmek için herhangi bir engele sahip olmayan kişiler de sürücü kurslarına başvuruda bulunabilecektir. Böylece bu kişiler 2 yıl süresince aday sürücü olarak adlandırılacak ve bu kişilere verilecek olan ehliyetler de stajyer ehliyet olacaktır. Örneğin 7 Kasım 2016 tarihinde çeşitli sebeplerden dolayı ehliyet sürücü belgesi alacak olan kişiler 7 Kasım 2018 tarihine kadar aday sürücü olarak adlandırılacak ve bu kişilere verilecek olan ehliyetlere stajyer ehliyet adı verilecektir.

Stajyer Ehliyetin Özellikleri

Yürürlüğe giren yönetmelik ile birlikte aday sürücü ve sürücü ehliyet kavramları ortaya çıkmıştır. Bu kavramlar ile ilgili yapılması gereken açıklamalar da maddeler halinde sunulmuştur. Şimdi bu maddelere bir göz atalım.

 1. Aday sürücü ve stajyer ehliyet kavramları 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 2. Stajyer ehliyet belgesini alacak olan kişiler bu tarihten başlayarak iki yıl boyunca aday sürücü olarak adlandırılacaktır.
 3. Stajyer ehliyete sahip olan kişiler yanlarında birinin bulunması gereken olmadan yalnız başlarına araç kullanabilecektir.
 4. Stajyer ehliyete sahip olan kişilerin ehliyet sürücü belgelerini geri alabilmeleri ile ilgili olarak;
 • İki yıl süresince uyarıcı madde ya da uyuşturucu gibi şeylerden en az bir kere almış olmak,
 • İki yıl süresince okul geçitlerinde öğrencilerin geçmesi için konulmuş olan öğrenci geçişlerini üç kez ihlal etmiş olmak,
 • İki yıl süresince trafik ışıklarını üç kez ihlal etmiş olmak,
 • İki yıl süresince belirli yerlere konulmuş olan belirli hız limitlerini üç kez ihlal etmiş olmak,
 • İki yıl süresince sola ve sağa ve dönel kavşaklarda yaya ve bisiklet kullanıcılarına verilmesi gereken geçiş hakkına üç defa aykırı davranmak,
 • İki yıl süresince emniyet kemeri ile ilgili kuralları üç defa ihlal etmişi olmak,
 • Bir yıl içinde 75 ceza puanına erişmiş olmak ya da ölüm ile sonuçlanan bir trafik kazasına bireyin kendisinden kaynaklanan bir sebepten dolayı kusurlu olduğu bir durumda olmak,
 • İki yıl süresince bir kez 0,20 promili aşmış bir durumda alkollü bir şekilde araç kullanmak,
 • İki yıl içerisinde 75 ceza puanına ulaşmış olmak bireylere ait sürücü belgelerinin iptal edilmesine yol açacaktır.

Belgesi iptal edilmiş olan sürücülerin, sürücü belgelerini geri alabilmeleri için, sürücü kurslarına devam etmeleri, yapılacak olan sınavlarda başarılı olmaları ve motorlu taşıt sürücü sertifikalarını almaları gerekmektedir. Fakat bireylerin eğitime başlamadan önce bir psikiyatri uzmanı tarafından muayeneye tabi tutulmaları ve psiko teknik değerlendirmeden geçmeleri gerekmektedir. Bu muayene ve değerlendirmenin ardından sürücü olabilmeleri için herhangi bir engele sahip olmayan kişilerin ilgili belgeleri sürücü kursuna ibraz edilmelidir. Sürücü belgesinin iptal edilmesine sebep olan durumdan dolayı ehliyet belgesinin geri alınması dair bir geri alma süresi konulduğu takdirde ise bu süre zarfının geçmesi beklenmelidir.

Genel Müdürlükler sürücü kursları tarafından verilecek olan eğitim ve yapılacak olan sınavların daha kaliteli bir hale getirilmesi için bu gerekli çalışmaların yapıldığını ve bu sürecin dikkatli bir şekilde gözetildiğini belirtmiştir.

Stajyer Ehliyet İle İlgili Asılsız İddialar

Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanması ve yürürlüğe girmesi arasındaki dönemde gerek sürücü kursları gerekse bazı sivil toplum örgütleri tarafından kamu oyunu kasıtlı bir şekilde yanlış bilgilendirerek sürücü adaylarını endişe ve telaşa sürükleyip bu kişilerin en kısa süre içinde sürücü kurslarına kayıt olabilmesi için bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu noktada en çok dile getirilen asılsız iddialar şu şekildedir; ehliyet almak daha zor bir hale gelecek, bireyler stajyer ehliyete sahip oldukları dönemde yanlarında bir refakatçi olmadan kendi başlarına araç kullanamayacak, bu belgeler için son tarih 8 Eylül 2015, yasada aksi belirtilmiş gibi yasaya yakalanmadan belge alınması gerektiği gibi iddialara sıklıkla başvurulmuştur.

Kamu oyunu yanıltmak için başvurulmuş olan tüm reklam ve tanıtımların, sürücü adaylarını psikolojik baskı altına alarak bir an önce sürücü kurslarına başvurmalarını sağlamak için yapılmış olan bu kötü niyetli davranışlara izin verilmemesi ve sürücü kurslarının önüne geçilerek denetime tabi tutulması, sürücü adaylarının doğru bir şekilde bilgilendirilmesinin tüm gereklilikleri ilgili kurum ve kuruluşlara düşmüştür.

Ceza Paunları

75 ceza puanını doldurma konusunda en sık yapılan hatalar şu şekildedir; cezası 10 puan olan hız sınırını aşmak, seyir halinde iken telefonla konuşma ve muayenesi olmayan bir aracı kullanma; cezası 15 puan olan emniyet kemerini bağlamama ve cezası 20 puan olan kırmızı ışıkta geçme, park yasağına aykırı davranma, yayaların geçiş üstünlüğü olan yerlerde yayalara yol vermeme ve şerif izleme kurallarına aykırı davranma gibi hatalardır.

Etiketler: , , , , ,

Yorum Yaz