Yeni Ehliyet Sürücü Belgesi Verilmeyecek Haller | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Yeni Ehliyet Sürücü Belgesi Verilmeyecek Haller

Yeni Ehliyet Sürücü Belgesi Verilmeyecek Haller

Sürücü adaylarında çeşitli sebeplerden dolayı ehliyetin verilmediği durumlar söz konusu olur. Bu tür durumlara ise Yeni Ehliyet Sürücü Belgesi Verilmeyecek Haller adı verilmiştir. Bugün sizlere bu konu hakkında tüm detaylardan bahsedeceğiz.

Yeni Ehliyet Sürücü Belgesi Verilmeyen Haller

Sürücü ya da sürücü adayı olan kişiler için yapılacak olan muayeneler, Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bağlı olan sağlık tesislerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş olan özel sağlık kuruluşlarında ve aile sağlık merkezlerinde görevlendirilmiş olan uzman ya da tabip tarafından yapılır ve sağlık raporu da bu kişiler tarafından düzenlenir. Gerçeğe uygun bir şekilde sağlık raporu vermeyen uzman ya da tabiplere kaşe ve imzası sayesinde ulaşılabilecek ve bu kişiler bir daha sürücü ya da sürücü adayları için sağlık raporu veremeyecektir.

1. Görme Bozuklukları

Sürücü ya da sürücü adayları için yapılacak olan muayenelerde görme derecesi snellen eşeli ile ölçülür. Kontakt lens ya da gözlük gibi düzeltmeler kabul edilecek olsa da araç kullanılırken bu eşyaların da kullanılması gerekecektir. Her iki gözünde santral skotom olan kişiler hiçbir sınıf sürücü belgesi alamayacak olup yalnızca tek gözünde olan kişiler sürücü belgesi alabilecektir. Periferik görme alanı yani yatay bir düzlemde iki gözünde ayrı ayrı görme alanının 120 dereceden düşük olduğu durumlarda sürücü belgesi verilmez.

Santral 20 dereceye kadar olan durumlarda tek nokta ya da küme şeklinde olmamalıdır. Kadranopsi ya da hemianopsi uzantısı olan santral görme alanı kayıpları, glokom, gece körlüğü, retinopati gibi ilerleyici tabiata sahip organik hastalıklarda normal binoküler görme alanı şartı aranır. Bitemporal defektler kadranopik ya da hemianopik defektler ve binoküler homonium olması halinde sürücü belgesi verilmez.

Gece körlüğü olan kişiler gün doğumundan bir saat sonrası ve gün batımından bir saat öncesine dek araç kullanabilir, renk körleri koşulsuz bir şekilde sürücü olabilir.

İki gözünde tam pitozisi olanlara sürücü belgesi verilmeyecek olup bu durumun tek taraflı olması halinde pupuli kapalı kişiler monoküler gibi işlem görür. Paralitik ve diplopi şaşılığa sahip olan kişilere de sürücü belgesi verilmez.

Katarakt hastalığına sahip olan kişiler için asgari standart belirlenmiştir.

Monoküle kişiler ticari araç, resmi araç ya da ambulans kullanamaz.

2. İç Hastalıkları

Ağır diyabet durumlarında, bireylerin insulin kullanmak zorunda olması halinde, nöropatıi, nefropati ya da retinopati gibi diyabetik kronik komplikasyonları gelişmiş olanlara,  hipoglisemiler sebebi ile kan şeker regulasyonu sağlayamayan ve labil kan şekerine sahip olanlara,sürücü belgesi verilmez.

Kontrollü diyabetli kişilere belirli aralıklarda yapılacak olan değerlendirme şartı ile sürücü belgesi verilir.

Kalp atım sayısı dakikada 40’ın altında düşen, sinüs sendromuna sahip ve atrioventriküler bloklu olmasına rağmen kalp pili takmamış olanlara sürücü belgesi verilmez.

Başarılı kateter ablasyonu ve kalıcı pil implantasyonu yapılan kişilere 6 hafta sonra sürücü belgesi verilir.

İmplante edilebilen atdiyoverter defibrilatör implantasyonu olan kişilere sürücü belgesi verilmez.

Hipertansiyonu olup maksimal tedaviye rağmen kan basıncı 200/120 mm Hg’nin üzerinde olan kişilere yalnızca A ve B sınıfı sürücü belgesi verilir.

Dilate kardiyomiyopati ve Hipertrofik kardiyomiyopati tanısı konan semptomatik kişilere sürücü belgesi verilmez.

Kalp kapağı hastalığı ya da kalp yetmezliği olan kişilerin ağır semptomatik olması halinde sürücü belgesi verilmez.

Konjenital kalp hastalığı olan kişilerin ciddi ya da kompleks kardiyak problemi olması halinde sürücü belgesi verilmez. Diğer Konjenital kalp hastalığına sahip olan ve başarılı bir şekilde cerrahi ameliyattan geçen kişilere kontrol edilme sureti ile sürücü belgesi verilir.

Kronik böbrek yetmezliği olup diyaliz tedavisi gören ya da büyük bir organ nakli geçiren kişiler doktorun takdirine bağlı olarak sürücü belgesi alabilir.

Hayati önem arz eden organlarda dekompanse yetmezliği olması halinde sürücü belgesi verilmez.

3. Kulak Burun Boğaz

Normal kulak hava yolu eşiği 25 desibelden iyi işitme şartı ile diğer kulaktaki kaybın 50 desibel olması gerekir. İşitmesi normal olan kişilere sürücü belgesi verilir. Bu tür durumlardan daha kötü durumlarda bir kulağın normal olma şartı ile kötü işiten kulakta işitme cihazı kullanılması halinde B ve F sınıfı ehliyet verilir fakat ticari araç kullanılması mümkün değildir. Bu durum dış kulak yolu atretizisi ve rudimental aurikula olması halinde de geçerlidir. Kolesteastomsuz ya da kolesteatomlu kronik otit, timpanoskleroz, skatrisiel otit, presbiakuzi ve otoskleroz durumlarında iki yılda bir muayene kaydı istenir.

İşitme ya da konuşma engelli olan kişilerin ilgili işaretlerini dikiz aynalarına yapıştırması gerekir. Şimdi dengesel sorunlara bir bakalım.

Labirent fonksiyonunu bozan durumlarda sürücü belgesi verilmez.

Baş dönmesi sebebi ile tespit edilebilecek olan hastalık söz konusu olduğunda en erken 6 ile 12 ay arasında sürücü belgesi alınabilir.

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu olduğu düşünülen vücut kitle endeksi 25’in üzerinde olan ve 45 yaşından büyük olan kişilerden, polisomnografi raporu istenir. Bu test her sene tekrarlanır. Bu rapora göre apne / hipopne endeksi 15’in üzerinde olan kişilerin CPAP ya da BPAP kullanması ya da cerrahi müdahale ile 15’in altına düşürülmesi gerekir. Yine de y ıllık muayene şarttır.

Uzak metastazı olmayan kişiler B ve F; lokorejyonel, uzak metastazı ya da kalıcı trakeostoması olmayan kişiler A1, A2, C, D, E, G sürücü belgelerini alabilir.

45 ile 60 yaşları arasında olan kişilerin 5 yılda bir, 60 yaşın üzerinde olan kişilerin 3 yılda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerekir.

4. Ortopedi

Kişinin boyun ve başını geriye döndürmesi ve bakmasını yarı yarıya engelleyen bir durum olması halinde sürücü belgesi verilmeyecektir. Lumbal vertebra eğilme ve dönme hareketleri %75’ten fazla engelleniyorsa sürücü belgesi verilmez. Dirsek, kalça, diz artrodezi, her iki omuz, fonksiyonel olmayan ankilozlarda sürücü belgesi verilmez. Kimi durumlarda H sınıfı sürücü belgesi verilebilir.

Her iki elin işaret ve baş parmak hareketlerinde %75’in üzerinde kayıp varsa uzman raporuna göre F ya da H sınıfı sürücü belgesi verilebilir. Daha az hareket sınırlılığı olan kişilere ise ilave olarak A1, A2 ya da B sınıfı sürücü belgeleri de verilebilir. Bu parmaklar dışındaki parmaklardan ikisinde ankiloz varsa C, D, E, G sınıfları haricinde sürücü belgesi verilebilir.

Bir elin baş parmak ya da bu parmak haricindeki iki parmak noksan ise ya da noksan sayılacak kadar deforme olduysa A, B, H; her iki elde de bu durum varsa yalnızca F sınıfı sürücü belgesi verilebilir. Doğuştan ya da sonradan üst extremite haricindeki durumlarda ve üst extremitenin tek taraflı noksan olması halinde H sınıfı sürücü belgesi verilebilir. Alt extremitenin diz altı amputasyonlarında protez sayesinde fonksiyon kazanan kişilere B, F, G sınıfı; protez ile fonksiyon uyumunun olmadığı durumlarda ise özel teribat kullanabilecek durumda olmayan kişilere H sınıfı; alt extremite noksanlık ya da amputasyon olması halinde de H sınıfı sürücü belgesi verilebilir.

Bağ lezyonları, kas ve tendon kalça, ayak bileği ve diz eklemleri ya da bu eklemleri oluşturan kemiklerin %50’den az bir bozukluğa sahip olması halinde R ya da H sınıfı, daha yüksek bozukluklarda ise yalnızca H sınıfı sürücü belgesi verilebilir. Fakat tüm bu olasılıklar tamamen doktorun vereceği rapora kalmıştır.

5. Ruh ve Sinir Hastalıkları

Doğumsal ya da sonradan hastalık, travma ya da beyin sinir ameliyatına bağlı olarak ağır akıl hastası, zeka geriliği, bunama ya da yaşlılık kaynaklı davranış bozukluğu olan, davranış, uyum ve muhakeme konusunda belirgin bir şekilde kişi bozukluğu olan kişiler, ağır davranış bozukluğuna sahip olan, dürtü kontrol bozukluğu olan kişilere uzman hekimler tarafından muayene yapılır.

Alkol bağımlılığı olan kişiler ya da alkollü araç kullanmaktan birçok kez yakalanan kişilere sürücü belgesi verilmez. Geçmişte alkol bağımlılığı olsa da belirli bir dönem boyunca alkol almamış olan kişilere düzenli kontrol şartı ile B sınıfı sürücü belgesi verilebilir. Psikotrop madde bağımlılığı olan ya da olmasa da düzenli olarak kullanan kişilere sürücü belgesi verilmez.

Santral sinir sistemi üzerinden doğuştan ya da sonradan ya da cerrahi bir müdahaleye bağlı olarak geçirilmiş hastalıklarda meydana gelen uzuvların parezi ve paralizileri trafik güvenliğini ve kişinin araç kullanmasını engelleyecek kadar ileri düzeyde bozuk olan kişilere sürücü belgesi verilmez iken, hafif derece bozukluk olması durumunda nöroloji uzmanı sürücü belgesi verilip verilmeyeceğine karar verir. Periferik sinir sisteminde de aynı durum geçerli olup, iki ayağı felçli olsa da diğer fonksiyonları çalışan kişilere H sınıfı sürücü belgesi verilir. Epilepsi hastalığına sahip olan kişilere sürücü belgesi verilmez. Kas sinir kavşak hastalığı, myotoni, progresif muskuler distrofi  ya da myopati kas hastalıklarına sahip olan kişilere sürücü belgesi verilmez. hafif vakalarda ise nöroloji uzmanı tarafından verilecek olan karara göre yılda bir defa yapılacak olan muayeneler ile A1, A2, B, F ve H sürücü belgesi verilebilir.

Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz