Yeni Ehliyet Ceza Puanı Tablosu | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Yeni Ehliyet Ceza Puanı Tablosu

Yeni Ehliyet Ceza Puanı Tablosu

Bilindiği üzere Trafik Kanununda yer alan maddelerin ihlal edilmesi halinde çeşitli durumlarda ehliyetlere ceza puanı yazılır. Bugün sizlere Yeni Ehliyet Ceza Puanı Tablosundan bahsedeceğiz.

Ehliyet Ceza Puanı Tablosu

Kara yolu yapısı üzerine trafiği tehlikeye sokacak, güç duruma düşürecek ya da engel yaratacak bir şekilde trafik işaretlerinin görülmesini engelleyecek ya da güçleştirecek bir şey atmak, bırakmak ya da dökmek gibi hareketlerde bulunmak ya da trafik işaretlerinin yerini değiştirmek, zarar vermek ya da ortadan kaldırmak 10,

Tescil edilmiş olan araçları tescil plakası ya da trafik belgesi olmadan, uygun bir şekilde bulundurmadan, bir başka araçta ya da süresi bitmesine rağmen kullanarak ya da geçici belge ya da plaka almadan trafiğe çıkmak, 10,

Araçlarda çalışma yerini, şeklini ve kapasiteye dair nitelikleri, şekil, sembol, renk, ışık, yazı ve plaka gibi ayırım işaretlerini bulundurmamak, bu nesneler haricinde izinsiz donanım bulundurmak 5,

Resmi olmamasına rağmen devlet malı araçlarına özel olarak verilen renkte plaka kullanmak 20,

Lastik, servis freni, uzağı ve yakını gösteren ışıklar, dönüş, fren ve park ışıklarının teknik şartlara aykırı ya da bozuk olması halinde ya da diğer türden bozukluk ya da eksikliklere sahip olan araçlar ile kaza halinde araçta olan kişilerin hayatını tehlikeye atacak türden aksesuar, eşya, süs ve çıkıntılara sahip olan araçları kullanmak ve diğer araçların görüşünü engelleyecek türden ya da çevreyi rahatsız edecek şekilde araç kullamak 20,

Özellik ve cinsine göre bulunması gereken gereçleri bulundurmamak ya da uygun bir şekilde kullanmamak 10,

Otobüs, çekici ve kamyonlarda takoğraf, taksilerde taksimetre bulundurmamak 20,

Araç muayene süresini geçirmek 10,

Araç üzerinde gerçekleştirilmiş olan değişikliğin, ikamet değişikliğinin 30 gün içinde tescil yapan ilgili kuruluşa bildirilmemesi 10,

Sürücü belgesi sınıfına uymayan bir araç kullanmak 20,

Sürücü belgesiz araç kullanmak ya da yetkili kişilere sürücü belgesini göstermemek 5,

Aksi bir işaret olmadığı takdirde aracı gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeride sahip yollarda ise trafik ve yol durumunun gerektirdiği hızda sürmemek, şerit değiştirmeden önce diğer araçların emniyetle geçmesini beklememek, gidişe ayrılmış olan sol şeridi işgal etmek, iki yönlü trafikte dörtten fazla şerit olması halinde kamyonet, otobüs, otomobil ve motosiklet haricindeki araçları kullanan kişilerin dönme ve geçme haricinde en sağ şeridi izlememesi 20,

Trafik zabıtası ya da bir başka yetkilinin uyarı ve işaretlerine uymamak, kırmızı ışıkta geçiş yapmak, trafik işaret levhalarına, yer işaretlemeleri ve cihazlara gösterilmiş olan işaretlere uymamak, yönetmelikte yer alan diğer yasak, zorunluluk, kural ya da yükümlülüklere aykırı davranmak 20,

Alkollü araç kullanmak 20,

Belirtilen süre dışında araç kullanmak 20,

Hız sınırını %10 ile %30 arasında aşmak 10, %30’dan fazla aşmak 15,

Hız sınırını tespit edip sürücüyü uyaran cihazları araçlarda bulundurmamak 15,

Dönemeç, tepe üstü, kavşak, yaya geçidi, henzemin geçitler, dar köprüler, menfezler, tüneller, yapım ve onarım alanlarına yaklaşırken hız azaltmamak 15,

Diğer araçlar ile arasındaki mesafeyi yük, teknik özellikler, hava, trafik durumu ve yol durumuna göre ayarlamamak 15, güvenli bir mesafe bırakmamak 20, kol ve grup halinde araç kullanmaktayken araçlar arasında güvenli bir mesafe bırakmamak 15,

Sola, sağa, dönel kavşaklarda, geçme kurallarına riayet etmemek 20,

Geçmeni yasak olduğu bir yerden geçmek 20,

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına aykırı davranmak 20,

Araç sollarken kurallara uymamak 15,

Karşı yönden gelen aracın geçişini zorlaştırmak 15,

Öndeki aracı gereken mesafeden takip etmemek 20,

Geçerli bir neden olmadan hız sınırının altına düşmek ya da ani bir şekilde yavaşlamak 10,

Geçiş önceliği olan araçlara yol vermemek, gereksiz yere durmak, trafik akışını engelleyecek bir şekilde kavşağa girmek 20,

Aksi belirtilmediği takdirde gidiş yönüne göre aracını yolun sağında durdurmamak, yolcuları sağ taraftan indirmemek ya da bindirmemek 15,

Zorunlu olması halinde gerekli önlemleri almadan, zorunlu olmaması halinde ise duraklamak ya da park etmek 20,

Duraklamanın yasak olduğu yerde durmak 10,

Raylı sistem haricinde sol şeritte durmak, okul ve yaya geçidinde durmak, kavşak, rampa, köprü, bağlantı yolu ve rampalara yerleşim birimleri dahilinde beş; haricinde yüz metre kala durmak, yeterli görüşün yer almadığı tepelere yakın yerlerde ya da dönemeçlerde duraklamak, duraklayan ya da park eden araçlara yakın duraklamak, taksi durağı, tramvay ya da otobüs yolunda duraklamak, geçiş yolu üzerinde ya da önünde park etmek, park etmiş araçların çıkışı engelleyecek şekilde park etmek, geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ya da çıkışlarının yapıldığını işaret eden levhaya on beş metre mesafe dahilinde park etmek, park etme izni dışında ya da belirtilen sürenin dışında park etmek, kamunun faydalandığı alanların giriş ve çıkışlarına beş metre kala park etmek, engellilere ayrılan yerlere park etmek, yangın musluğuna beş metre kala park etmek 10, park için ayrılmayan ya da trafik işaretleri ile belirtilmeyen alt ya da üst geçit ve köprülere on metre mesafe kala park etmek 15,

Yerleşim birimleri dahilinde trafik işareti ile izin verilmemesi halinde yükleme, indirme, boşaltma, bindirme ve arızalanma gibi zorunlu sebepler haricinde otobüs, kamyon ve bunlar katarlarını, her türlü iş makinesini ya da lastik tekerlekli traktörleri park etmek 15,

Geceleri belirtilen yerler haricinde uzağı gösteren ışıkları, gündüzleri ise yağışlı, sisli ya da buna benzer havalarda yakın ışığı söndürmek 20,

Arka kenar ışıkları ile yakın ve uzağı gösteren ışıkları bir arada kullanmamak 10,

Sis, kar ve sağanak yağışlı havalar hariç sis ışıklarının diğer farlar ile birlikte yakılması 15,

Karşılaşmalarda ışık söndürmek 10, dönüş ışıklarını geç anlamına gelecek şekilde kullanmak 5, yalnızca park lambası ile seyretmek 15, taşıma sınırını aşan yolcu almak 10, yönetmelikte belirtilmemiş olan ışık takmak ya da kullanmak 20, öndeki aracı geçmek için uyarı niteliğinde kullanmak haricinde uzağı gösteren ışığı kullanmak 15,

Özel izin alınması gereken eşyayı izinsiz yüklemek taşımak ya da taşıttırmak, zararlı ve tehlikeli maddeleri izinsiz taşımak, trafik güvenliğini tehlikeye atacak yükleme yapmak, kara yoluna değecek, saçılacak, sızacak, kayacak, akacak, dökülecek, düşecek, gürültü yapacak şekilde yük yüklemek, yoldaki bir şeye takılacak, her eğimde dengesi bozulacak, sivri çıkıntılara hasıl edecek şekilde yük yüklemek, aracın sürme güvenliğini bozacak şekilde, ayırım işaretleri, dönüş ve dur ışıkları, tescil plakalarını engelleyecek şekilde yükleme yapmak, çeken ya da çekilen araçlar ile ilgili tedbirleri almadan araç çekmek 15,

Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların diğer geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi ya da zorunlu olmamasına rağmen bu hakkı kulanmaması 15,

Görüntü, müzik, haberleşme ve ses cihazlarını koşullara uygun olmayan şekillerde bulundurarak kamunun huzurunu bozacak bir şekilde kullanmak 10,

Seyir halinde cep ya da araç telefonuna benzer cihazlar kullanmak, araçtan dışarıya bir şey atmak, aracı kamunun huzurunu bozacak ya da diğer kişilere zarar verecek şekilde sürmek 10,

Okul taşıtlarının DUR işaretini yakmasına rağmen durmayan araçlar, DUR işaretini gereksiz bir şekilde kullanmak, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine aykırı davranmak 15,

Demir yolu geçidinin uygun olmadığı takdirde geçmek, tam ya da yarım bariyerin inmiş olmasına rağmen geçide girmek, demir yolu geçidinden geçmeden önce durmamak, demir yolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmek 20,

Gözleri görmediği için özel işaret taşıyan kişilerin taşıt yolu üzerinde olmaları halinde yavaşlamayan ve gerektiği takdirde durmayan ya da bu kişilere yardımcı olmayanlara 15,

Görevli ya da yetkili yönetiminde olan yürüyüş kolları arasından geçiş yapmak 10,

Emniyet kemeri bulundurmanın zorunlu olmasına rağmen bulundurmamak ya da kullanmamak 15,

Motosiklet sürücüsünün gözlük ve koruma başlığı, yolcunun ise koruma başlığı bulundurmaması ya da kullanmaması 15,

Kaza olan bir yerde durmamak ve trafik güvenliği için gereken tedbiri almamak 20,

Trafik kazasına karışmış olan kişilerin kimliğini, adresini, trafik belgesini, sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ya da göstermemesi 10,

Kaza yerinden ayrılmak ya da kazayı yetkili kişilere bildirmemek 20,

Kazaya sebep olan bir karşı taraf yoksa durumun zabıtaya ya da diğer kişiye bildirilmemesi 15,

Ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan kazalarda zabıtadan izin almadan olay yerini terk etmek 20,

Kazaya karışmış olan sürücülerin ya  da kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin zabıta ya da sağlık kuruluşuna durumu bildirmemesi ya da ilk yardım önlemlerini almaması 20,

Zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmaması 10 ceza puanına mal olur.

Etiketler: , , ,

Yorum Yaz