Yazar Kasa Fişi Kesmeme Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Yazar Kasa Fişi Kesmeme Cezası

Yazar Kasa Fişi Kesmeme Cezası

Fiş ve fatura almanın neden önemli olduğu, fiş ve fatura alınmaması ya da verilmemesi halinde ne gibi yaptırımların olduğunu ve Yazar Kasa Fişi Kesmeme Cezası konularını bu yazımızda detaylı bir şekilde sizlere sunacağız.

Alışverişlerimizde Neden Fiş ya da Fatura Almalıyız?

Günlük hayatımızın vazgeçilmez olgularının başında alışveriş gelir. Bununla birlikte bireyler alışveriş yaptıkları her an vergi ödemektedir. Yalnızca alışveriş sırasında değil, bir lokantada yemek yerken, doktora ya da kliniğe muayene olmak için gittiğimiz zaman, bir mimar ya da avukatın hizmetini satın aldığımızda ve kısacası buna benzer hemen hemen her şeyde vergi ödemeye devam ederiz. Bununla birlikte alışveriş harici işlemlerde genellikle fiş ya da fatura alma gibi bir alışkanlığımız bulunmamaktadır. Bunun sebebi de kendimizi vergi ödeyen bir birey olarak görmüyor oluşumuzdur. Bu nedenle de kamu harcamaları hususunda sorgulama yapma ihtiyacı duymayız. Fakat gerek alışveriş sırasında gerek bahsi geçen diğer konularda hem gelecekte daha kaliteli ve daha iyi kamu hizmetinden faydalanma şansınızı hem de bir tüketici olarak sahip olduğunuz hakları kaybedersiniz.

Alışverişlerde Fiş ya da Fatura Almanın Devlete Katkısı Nedir?

Bu hususta söylenebilecek olan birkaç maddeyi şu şekilde sıralamamız mümkündür;

  • Bunun en büyük katkısı devlete karşı vatandaşlık görevini yerine getirmektir.
  • Ödenilen vergilerin kamu hizmetlerinde harcanması ile birlikte vatandaşlar da kendilerinin üzerine düşen görevi yerine getirmiş olur.
  • Vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilebilmesi adına bireyler kendilerine düşen görevi yerine getirmiş olur.
  • Yapılan tüm alışverişlerin vergi açısından kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi için yardım edilmiş olur.
  • Fiş ya da fatura alındığı ya da verildiği takdirde yazar kasa fişi kesmeme cezası ile karşı karşıya kalınmaz.
  • Ayrıca bireyler bir tüketici olarak haklarını kullanması gerektiği zaman ellerinde hakkını ispat edebilecek bir kanıt niteliği taşıyan bir belgeye sahip olacaktır.

Fiş ya da Fatura Kanıt Olarak Nasıl Kullanılır?

Alışveriş sırasında fiş ya da fatura alınması demek alışverişin yapıldığının bir kanıtının elinizde bulunması demektir. Tüketici Hakkı açısından konuyu ele alacak olursak, tüketici konumunda olan kişilerin kendi haklarını savunabilmeleri için ellerinde bir kanıt olmuş olur. Bu nedenle de ortaya çıkabilecek olan herhangi bir sorunda bireyler sahip oldukları fiş ya da faturayı göstererek kendilerine yaslanacak sağlam bir dayanak noktası bulmuş olurlar. Örneğin satın aldığı bir gıdadan dolayı zehirlenmiş olan bir müşteri fatura ya da fiş sayesinde bu durumu kolay bir şekilde ispat ederek hakkını arayabilecektir. Bir başka örnekte ise satın alınan hasarlı bir elektronik eşyanın evde hasara sebep olması durumunda sahip olunun fiş ya da fatura ile durumun üstesinde kolay bir şekilde gelinebilmesini sağlar. Bireyler Tüketici Hakem Heyetine fiş ya da faturayı bir kanıt olarak sunabilecektir. Fakat fiş ya da fatura sahibi olmamış olan bir kişinin sahip olduğu tüketici haklarından faydalanması da mümkün olmayacaktır.

Fiş ya da Fatura Alınmazsa Ne olur?

Her bir fiş ya da faturanın katma değer vergisi devlete değil fişi ya da faturayı vermeyen kişinin cebine kalacaktır. Akıllardan çıkartılmaması gereken şeylerden birisi de verginin ülke kalkınmasında büyük bir yere sahip olduğudur. Fiş ya da fatura alınmaması halinde ise vergi kaybı ve kaçakçılığına sebebiyet vermiş oluruz. Vatandaşlardan alınan vergiler yol, elektrik, su, sağlık, eğitim, iç ve dış güvenlik, kimsesiz çocukların bakımı, doğal afetlerden dolayı mağdur olan kişilere yapılan yardımlar ve bakıma muhtaç yaşlıların barındırılması gibi hizmetlerin daha iyi ve kaliteli bir şekilde yapılmasının önüne geçilmiş olur. Vergi Dairesi tarafından düzenlenecek olan özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Özellikle alışveriş sırasında çeşitli indirimler için fiş ya da fatura almaktan vazgeçilmesi halinde ve bunun birçok kişi tarafından yapılması durumunda ufak bir kazanç karşılığında büyük bir kayıp verilmektedir. Böylelikle ödenilen vergiler tanınmayan, desteklenmesi amaçlanmamış bir satıcıya gitmiş olacaktır.

Fiş ya da Fatura İstenilmesine Rağmen Verilmezse Ne Yapılabilir?

Fiş ya da fatura belgesinin düzenlenmemesi halinde bulunulan şehirde yer alan sırası ile Vergi Dairesi Başkanlığı, İl Defterdarlığı, ilçede ise İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazılı bir dilekçe verebilir, VİMER telefon hattı olan 444 0 189 numarasını çevirebilir ya da BİMER’e yazılı olarak bildirimde bulunabilirsiniz. Tek yapmanız gereken belge düzenlemeyi reddeden iş yerinin adresini ve unvanını yazmak olacaktır. Bu kurum ya da kişi ile ilgili olarak Vergi Dairesi tarafından gereken yapılacaktır.

Fiş ya da Fatura Alınmaması ya da Verilmemesi Halinde Uygulanacak Olan Cezalar

Fiş ya da fatura almayan ya da vermeyen kişilere ceza kesilmektedir.

Fiş ya da Fatura Vermeyen ya da Düzenlemeyenlere Verilen Cezalar

1 Ocak 2017 tarihinden sonra fatura düzenleme sınırı 900 TL olarak belirlenmiştir. Yani 900 TL’nin altında yapılan bir alışverişte fiş ya da fatura verilmelidir. İstenilmesi halinde daha az bir miktar için de fiş ya da fatura düzenlenmesi zorunlu kılınmıştır. Alışverişin ardından fiş ya da fatura düzenlemeyen kişilere, kesilmesi gereken fatura tutarının yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Fakat bu tutar düzenlenmemiş olan her bir fatura için bahsi geçen tarihten itibaren 210 TL’den az olmayacaktır.

Fiş ya da Fatura Almayan ya da İstemeyenlere Verilen Cezalar

Fatura almayan ya da istemeyen vergi mükelleflerine de ceza kesilmektedir. Yalnızca nihai tüketici konumunda olan kişiler, fiş ya da fatura almadıkları takdirde 2017 yılında 42 TL tutarında özel usulsüzlük cezası ödeyecektir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum Yaz