Trafikten Men Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafikten Men Cezası

Trafikten Men Cezası

Günümüzde gereken şartları yerine getiren herkes kolaylıkla ehliyet sahibi olabilmektedir. Bu şartlardan en önemlilerinden biri ise gerekli belgelerin ve evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanmasıdır. Trafikten men cezası, trafik zabıtasınca ya da yetkilendirilmiş memurlarca aracın çekilerek trafikten alıkonulması durumuna denir. Herhangi bir belgenin eksikliği durumunda trafikten men cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca aracın trafiğe çıkabilmesi için gerekli şartları sağlıyor olması da belgeler kadar önemlidir. Herhangi bir eksik ya da bozuk parçası bulunan araçların kaza riski oluşturacağı için trafiğe çıkması yasal değildir. Karayolları Trafik Kanununun birçok maddesinde de belirtilen trafikten men durumu, sürücülerin belirlenen kurallara uymadıkları taktirde sonucuna katlanmaları gereken cezadır ve sürücülerin dikkat etmesi gereken trafikten men cezası oluşturabilecek birden fazla durum vardır. Peki hangi durumlarda sürücüler trafikten men edilir ?

 

Trafikten Men Cezası Oluşturan Durumlar

Trafikten men cezası, trafik zabıtasınca ya da yetkilendirilmiş memurlarca aracın çekilerek trafikten alıkonulması durumu olduğunu belirttik. Peki hangi durumlar aracınızın trafikten alıkoyulmasına neden olur tek tek inceleyelim.
Öncelikle araç üzerinde yapılacak tüm teknik değişikliklerin yaklaşık 1 ay içerisinde aracın tescilini yapan kuruma ya da kuruluşa bildirilmesi gerekmektedir. Aksi durum tespit edildiğinde araca trafikten men cezası uygulanmaktadır. Öte yandan tescil edilmiş bir aracın satın alınması ya da devir alınması durumunda 1 ay süre içince alıcının kendi adına tescil belgesi alması gerekmektedir. Bu durumun aksinde de trafikten men cezası uygulanmaktadır.
En önemli konulardan olan ve trafikte sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de aracın belli başlı parçalarının bozuk ya da eksik olması durumudur. Aracın lastikleri, yakını ve uzağı gösteren ışıkları, servis freni vb. parçaları bozulmuş ya da eksik durumda ise trafikte risk oluşturacağı için bu araçların trafiğe çıkması yasaktır. Buna benzer bir durum da yine trafikte kaza riski oluşturacak şekilde görüş açısını bozan duman ya da gürültü çıkaran araçların kullanılması da trafikten men edilme durumunu doğurmaktadır.
Her aracın kendine göre taşıma sınırı vardır, bu sınırı aşacak şekilde araçlarına yükleme yapan sürücüler de trafikten men edilirler. Ayrıca tehlikeli ya da zararlı olabilecek maddelerin taşınması için gereken izinleri ve tedbirleri alınmaması, özel izin gerektiren eşyaları izinsiz taşıyan sürücüler için de bu durum geçerli olacaktır.
Bir aracın trafiğe çıkması için gerekli adımlardan ilki tescil plakası ve trafik belgesi alınması olduğunu biliyoruz. Trafikten men cezası gerektiren durumlardan bir diğeri de bu belgelerin temin edilmeden aracın trafiğe çıkmasıdır. En önemli durumlardan biri de araçlara yapılması gereken zorunlu trafik sigortasıdır. Çoğu sürücü sigortanın gereksiz olduğunu düşünse de zorunlu trafik cezası olmayan araçlar trafikten men edilirler.
Gayri resmi araçların devlete ait olan araçların plakalarının renginde plaka taktırması da bu durumlardandır. Tescil belgesi olmayan aracın geçici trafik belgesi ya da tescil plakası almadan trafiğe çıkması ya da bu belgelerin süreleri geçtiği halde trafiğe çıkmaya devam eden araçlar da tespit edildiği taktirde trafikten men edileceklerdir. Ayrıca her araçta mutlaka bulunması gereken işaretlerin bulunmaması, araç muayenesinin yaptırılmaması ya da belirtilen sürenin geçirilmiş olması, motorlu araç tescil ve trafil belgesinin amacı dışında kullanılması, gerekli mercilerden izin ve ruhsat alınmadan  belediye sınırlarında ticari amaçlı yolcu taşımak ve ya bu taşımacılık hizmetinden faydalanmak trafikten men cezasının diğer sebeplerindendir.

Siz de aracınızın trafikten men edilme durumuyla karşı karşıya kalmaması için saydığımız tüm bu durumlardan kaçınmalı ve gerekli belgeleri tamamladıktan sonra trafiğe çıkmalısınız. Aksi durumlarda trafikten men cezası cebinizdende ek bir gider olacak ve canınızı sıkacaktır. Çünkü bu gibi durumlarda aracınızın trafikten men edilmesi demek aracın belirli bir otoparka çekilmesi ve o otoparkta kaldığı sürenin ücretlendirilmesinin de size yansıması anlamına gelir. Günümüzde otopark ücretleri düşünüldüğünde bu sizin için gereksiz maddi kayıp olabilir. Sizler de yukarıda belirttiğimiz durumlardan kaçınarak, trafik kanunda belirtilen maddelere uyabilir ve aracınıza trafikten men cezası kesilmesine engel olabilirsiniz.

 

Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz