Trafik Cezası Maade Ek-8 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde Ek-8

Trafik Cezası Madde Ek-8

Trafik Cezası Madde Ek-8′e göre ; zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermemek durumunda ceza maddesi ihlal edilmiş olur. Bildiğiniz gibi tüm araç sahiplerinin ve sürücülerin zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırması gerekmektedir. Bu sigortalar da yetkili sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yapan sigorta şirketleri sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermek ile yükümlüdür. Çünkü sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri verebilmelidir. Herhangi bir bilgi yanıltılması durumunda cezayı gerektiren durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermeli ve sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermelidirler.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yollarının düzenlediği Trafik Kanunun Ek-8 maddesine istinaden; zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermemek halinde Trafik Kanunun Ek-8 maddesi ihlal edilmiş sayılır. Şayet bu ihlalin tespit ile sürücü cezai yaptırım ile karşı karşıya kalacaktır. Cezai yaptırım ise idari para cezası şeklindedir. Bu cezanın tahsili ise trafik zabıtası tarafından yapılacaktır.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermeyen kişiler Trafik Ceza madde Ek-8 e  istinaden trafik ihlali yapıldığı kabul edilir.

Kimlere Uygulanacak?

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermemek durumunda ‘Sigorta şirketlerine’ uygulanması öngörülen ceza idari para cezasıdır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Trafik Ceza Maddeleri Ek-8 e göre bu maddenin ihlali söz konusu olduğunda 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası 6.415 TL dir. İdari para cezası ise Mülki Amirce uygulanmaktadır. Trafik zabıtasınca İdari Para Cezası  uygulanmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun Ek-8  maddesine göre Trafik zabıtasınca İdari Para Cezası 6.415 TL olarak belirlenmiştir.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun Ek-8 maddesinde 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce, Trafik zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması, Trafikten Men, Mahkemelerce Belgelerin İptali, Sürücü belgesine yazılan ceza puanı, Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz