Trafik Cezası Madde 99 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 99

Trafik Cezası Madde 99

Kara yollarını düzenlemek, can ve mal güvenliği sağlamak için Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılmış olan Trafik Kanunu maddelerinden Trafik Cezası Madde 99 maddesine göre zarar gören kişi ya da kişilerin kaza ya da zarar ile ilgili belgelerinin ortaya çıkartılmasından itibaren sekiz iş günü içerisinde, zorunlu mali sorumluluk sigortasının kapsamı içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememesi durumunda kural ihlali gerçekleştirmiş sayılacak ve bu ihlali gerçekleştirecek olan sigortacılara 5252 sayılı kanunun 7. maddesine göre Mülki Amir tarafından belirlenmiş olan idari para cezası verilecektir. Fakat trafik zabıtası tarafından verilen idari para cezasında olduğu gibi bu kural ihlalinde herhangi bir ceza indirimi uygulanması söz konusu değildir. Bununla birlikte Mülki Amir tarafından bu kural ihlali için verilecek olan herhangi bir hapis cezası kanun maddesinde yer almamaktadır.

Trafik İhlalinin Konusu

Trafik Kanunu Trafik Cezası Madde 99 maddesi kapsamında yer alan ve kural ihlali olarak kabul edilen durumlar şu şekildedir;

Trafik esnasında zarara uğrayan kişi ya da kişilerin kaza ya da zararına ilişkin belgelerinin ibraz edildiği andan itibaren sekiz iş günü içerisinde, zorunlu olan mali sorumluluk sigortası sınırları dahilinde kalan tüm miktarları hak sahibine ödememesi bu madde kapsamında kural ihlali olarak kabul edilecektir.

Kimlere Uygulanacak?

Trafikte çeşitli sebeplerden dolayı zarar gören kişilerin zarara ya da kazaya ilişkin olan belgelerinin ibraz edilmesi ile birlikte başlayacak olan sekiz iş günü içerisinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası çerçevesinde yer alan miktarları hak sahibine ödemeyen sigortacılara 5252 sayılı kanun kapsamında Mülki Amir tarafından belirlenecek olan idari para cezası verilecektir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Zarar görmüş olan kişilerin zarar ve kaza ile ilgili olan belgelerin ibraz edilmesi anında başlayan sekiz iş günü içerisinde zorunlu mali sorumluluk sigortası tarafından belirlenmiş olan sınırlar dahilinde kalan miktarları hak sahibine ödememesi halinde 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. maddeye göre Mülki Amir tarafından belirlenecek olan idari para cezasını ödemek durumundadır. Kural ihlalini gerçekleştiren sigortacıların 6.415 TL idari para cezasını ödemesi gerekmektedir. Bu bir yana bu kural ihlalini gerçekleştiren sigortacılar herhangi bir hapis cezası ile karşılaşmayacaklardır. Bu kural ihlalini gerçekleştiren sigortacılara trafik zabıtası tarafından herhangi bir tutarda idari para cezası verilmeyecektir.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Bu tür bir kural ihlali gerçekleştirildiğinde sigortacılara trafik zabıtası tarafından herhangi bir tutarda idari para cezası verilmeyecektir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

Sigortacıların hak sahibinin kaza ya da zararına ilişkin belgelerinin ibraz edildiği andan itibaren sekiz iş günü içerisinde zorunlu mali sorumluluk sigortası tarafından belirlenmiş olan sınırlar içinde kalan miktarları hak sahibine ödemedikleri taktirde 5252 sayılı Kanun maddelerinden olan 7. maddeye göre Mülki Amir tarafından belirlenmiş olan 6.415 Türk Lirası idari para cezasını ödemek durumundadır. 6.415 TL idari para cezası ile ilgili sigortacıların herhangi bir ceza indirimi kazanmasına imkan yoktur. Bununla birlikte Trafik Cezası Madde 99 maddesini ihlal eden sigortacılar herhangi bir hapis cezası ile karşı karşıya kalmayacaktır.

Diğer Hususlar

Trafik Cezası Madde 99 ile ilgili herhangi bir diğer husus bulunmamaktadır.

 

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz