Trafik Cezası Madde 82/1-c | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 82/1-c

Trafik Cezası Madde 82/1-c

Trafik Kanunu maddelerinden biri olan Trafik Cezası Madde 82/1-c maddesine göre servis istasyonu, garaj ve tamirhane gibi yerlerde yaralanma ya da ölüm ile sonuçlanan durumlarda bir kaza geçirmiş olduğu belli olan ya da üstünde suç belirtisi yer alan bir araç geldiği taktirde bu durumu en yakın zabıtaya haber vermeyen ya da ilgili deftere işlemeyen işletme sahiplerine ve bu olaydan sorumlu olan kişilere trafik zabıtası tarafından idari para cezası verilecektir. Bununla birlikte bu cezayı ödemek isteyen ve kural ihlalinden sorumlu olan kişi ya da kişilerin Kanunda yer alan tarihler içerisinde bu cezayı ödemesi ile birlikte ceza indiriminden de yararlanması mümkündür. Bu madde ile alakalı olarak bir kural ihlalinden bulunan kişilere 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. maddeye göre herhangi bir para ya da hapis cezası Mülki amir tarafından verilmeyecektir.

Trafik İhlalinin Konusu

Servis istasyonu, tamirhane ya da garaj gibi yerlere yaralanma ya da ölüm ile sonuçlanmış olan bir kaza geçirdiği apaçık ortada olan durumlarda ya da üzerinde suç ile alakalı bir belirti yer alan araç geldiği taktirde bu durum ile ilgili olarak en yakın zabıtaya konu ile ilgili bildirimde bulunmamak ya da bu durumu deftere kaydetmemek suç sayılacaktır. Bu suçun cezası ise trafik zabıtası tarafından idari para cezası olarak verilecektir. Bu kuralı ihlal eden kişilere verilecek olan idari para cezası 199 TL’dir. Kanunda belirtilen tarihler içinde idari para cezasını ödeyen kişilere yüzde 25 oranında bir ceza indirimi uygulanacaktır. Ceza indirim ile birlikte bir kişinin ödeyeceği idari para cezası tutarı 149,25 TL’e düşecektir. Bu kuralın ihlali sebebi ile 5252 sayılı kanunda yer alan 7. maddeye göre Mülki Amir tarafından herhangi bir hapis cezası ve / veya idari para cezası verilmeyecektir.

Kimlere Uygulanacak?

Garaj, servis istasyonu ya da tamirhane gibi işletmeleri işleten ya da bu işletme de çalışan biri ya da birilerinin yaralanma ya da ölüm gibi durumlar ile sonuçlanmış bir kaza geçirdiği belli olan ya da üstünde bir suç belirtisinin izleri yer alan bir araç geldiği zaman bu durumu en yakın zabıtaya haber vermemesi ya da durum ile ilgili deftere herhangi bir şey kaydetmemesi halinde bu kişi ya da kişilere maddede belirtildiği üzere trafik zabıtası tarafından idari para cezası verilecektir.

Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç geldiğinde, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememek,

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Garaj, tamirhane, servis istasyonu ya da buna benzer işletmelere üzerinde herhangi bir suç izine rastlanabilen ya da yaralanma ya da ölüm ile sonuçlanmış bir kaza geçirilmiş olduğu her halinden belli olan araç ya da araçların gelmesi halinde bu durum ile ilgili herhangi bir şeyi deftere kaydetmeyen ya da bu durumu en yakın zabıta şubesine iletmeyen kişilere trafik zabıtası tarafından 199 TL idari para cezası verilecektir. Bu olaydan sorumlu olan ya da bu işletmelere sahip olan kişilerin bu cezayı belirtilen tarihler içinde ödemesi halinde ise yüzde 25 oranında ceza indiriminden yararlanması ve bu indirim ile birlikte 149,25 TL ödemesi de mümkündür.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Trafik Cezası Madde 82/1-c maddesine göre kural ihlali sayılan ve bu kural ihlalini gerçekleştiren işletme sahipleri ya da işletmede çalışan ve bu durumu en yakın zabıtaya bildirmeyen kişilere verilecek olan idari para cezası 199 TL olup bu cezayı verecek olan kuruluş da trafik zabıtasıdır. Bu olaydan sorumlu olan ya da maddede bahsi geçen işletmelerin sahibi olan kişilerin idari para cezasını ödemek için belirlenmiş olan tarihleri seçmesi halinde yüzde 25 oranında indirimden yararlanarak 149,25 TL ödemesi de mümkündür.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

Mülki Amir tarafından belirlenecek herhangi bir hapis ya da para cezası yer almamaktadır.

Diğer Hususlar

Trafik Cezası Madde 82/1-c maddesi ile ilgili olarak yukarıda yer alan bilgilerden başka herhangi bir husus bulunmamaktadır. İşletme sahiplerine ya da bu durumu en yakın zabıtaya bildirmeyen kişilere başka bir ceza verilmeyecek ya da bu kişilerin ellerinden herhangi bir belge geçici ya da kalıcı süreliğine el koyulmayacaktır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz