Trafik Cezası Madde 81/3 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 81/3

Trafik Cezası Madde 81/3

Kara yolları asayişini düzenleme amacı ile oluşturulmuş olan Trafik Kanununda yer alan maddelerden biri olan Trafik Cezası Madde 81/3 maddesine göre bir kaza sonucunda yaralı ya da ölü olan kişilerin olduğu durumlarda anlaşma durumu haricinde kalan maddi hasara sahip trafik kazalarında zabıta tarafından herhangi bir izin alınmamasına rağmen olay yerinden ayrılan sürücülere ya da olay ile alakası olup ifadesi alınacak kişilere trafik zabıtası tarafından idari para cezası verilecektir. Bu kurala uymayan kişilerin ya da sürücülerin kendilerine verilen idari para cezasını Kanunda belirtilmiş olan tarihler arasında ödemeleri halinde idari para cezası üzerinden yüzde 25 oranında ceza indirimi kazanmaları da mümkündür. Bununla birlikte bu kuralı ihlal eden kişilere 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre Mülki Amir tarafından belirlenecek olan herhangi bir para ya da hapis cezası verilmeyecektir. Kaza ile ilgisi olan sürücülerin ehliyetlerine trafik zabıtası tarafından ceza puanı verilecektir.

Bu madde kapsamında sadece hatalı olan kişilerin değil, kaza ile ilgisi olan haklı ya da haksız her bir kişinin olay yerinden ayrılabilmesi için zabıtadan izin alması gerekmektedir. Bu nedenle zabıta tarafından gitmesine müsaade edilmiş olmamasına rağmen herhangi bir ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanmış olan bir kazaya karışmış olan kişilere bu madde kapsamında idari para cezası verilecektir.

Trafik İhlalinin Konusu

Bu madde kapsamında trafik ihlali olarak kabul edilen, birinin yaralanmasına ya da ölmesine sebep olan kazalarda anlaşma hali haricinde maddi hasara sahip olan trafik kazalarında trafik zabıtası tarafından herhangi bir izin verilmemiş olmasına rağmen olay yerinden ayrılma ihlalini gerçekleştirmiş olan araç sürücülerine ya da olaya dahil olan diğer kişilere verilecek olan idari para cezası 412 TL’dir. Trafik zabıtası tarafından kesilen cezaları belirlenmiş olan tarihler içinde ödemek isteyen kişiler ceza indiriminden yararlanabilecektir. Yüzde 25 oranına sahip olan bu ceza indirimi ile birlikte bu kurala uymayan kişilerin ve sürücülerin 309 TL idari para cezası ödemesi gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak Mülki Amir tarafından herhangi bir para ya da hapis cezası verilmeyecektir. Ölümle ya da yaralanma ile sonuçlanan maddi hasarlı tüm trafik kazalarında kazadan sorumlu olan araç sürücülerinin ehliyetlerine trafik zabıtası tarafından 20 ceza puanı verilecektir.

Kimlere Uygulanacak?

Anlaşma hali haricinde maddi hasar oluşan trafik kazaları ölümle ya da yaralanma ile sonuçlandığı taktirde trafik zabıtası tarafından verilmiş bir izin olmamasına rağmen olay yerinden uzaklaşmaya çalışan ya da uzaklaşmayı başaran araç sürücülerine ya da diğer kişilere trafik zabıtası tarafından idari para cezası verilecektir. Aynı zamanda kural ihlalini gerçekleştiren sürücülerin ehliyetlerine trafik zabıtası tarafından ceza puanı yazılacaktır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Anlaşma durumu bir kenara bırakılarak maddi hasar oluşmuş olan yaralanma ya da ölüm ile sonuçlanmış tüm trafik kazalarında zabıtadan izin alınmaksızın olay yerini terk etme girişiminde bulunan ya da olay yerini terk etmeyi başaran kişilere trafik zabıtası tarafından idari para cezası verilecektir. Verilecek olan idari para cezasının tutarı 412 TL’dir. Trafik zabıtası tarafından izin almadan olay yerini terk eden sürücülerin ehliyetlerine 20 ceza puanı verilecektir. Belirlenmiş tarihler arasında ödenen idari para cezalarına yüzde 25 indirim uygulanmaktadır. Bu ceza indiriminden yararlanan kişilerin ödeyecekleri idari para cezası 309 TL’dir.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Yaralanma ya da ölümle sonuçlanmış olan ve anlaşma hali haricinde kalan maddi hasarın oluştuğu bütün trafik kazalarında zabıtanın verdiği bir izin olmadan kazanın gerçekleştiği yeri terk etmeye çalışan ya da terk eden kişilere trafik zabıtası tarafından verilecek olan idari para cezası bu madde kapsamında 412 TL olarak belirlenmiştir. Bu kurala uymayan kişi ya da sürücülerin Trafik Kanununda belirlenmiş olan süre dahilinde bu ücreti ödemeleri dahilinde yüzde 25 ceza indiriminden faydalanarak 309 TL ödeyecekleri de belirtilmiştir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

Bu tür bir trafik ihlalinin gerçekleştiren kişi ya da sürücülere 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. maddeye göre mülki amirlerce verilecek herhangi bir hapis ya da para cezası yer almamaktadır.

Sürücüler için Ceza Puanı

Trafik Cezası Madde 81/3 maddesinde yer alan kuralları ihlal eden sürücülerin ehliyetlerine trafik zabıtası tarafından verilecek olan ceza puanı 20’dir.

Trafikten Men Durumu

Bu kuralın ihlali gerçekleştiği taktirde kazayı yapan araç trafikten men edilmeyecektir.

Araç Kullanmaktan Men Durumu

Ölümle ya da yaralanma ile sonuçlanan kazalarda olay yerini terk eden sürücülerin ehliyetleri ellerinden alınmayacak yani bu kişiler trafikten men edilmeyecektir. Ehliyetine verilen ceza puanı yüze ulaşan ya da yüzü geçen sürücülerin ehliyetleri elinden alınacak ve bu kişiler araç kullanmaktan men edilecektir.

Diğer Hususlar

Yukarıda yer alan bilgiler haricinde herhangi bir diğer husus yer almamaktadır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz