Trafik Cezası Madde 79 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 79

Trafik Cezası Madde 79

Trafik cezası madde 79’da; kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idare tarafından ya da bu idare tarafından işletme izni verilmediği durumda park ücreti almak ya da almaya teşebbüs etmek halinde bu kurala uymayan kişiler cezalandırılır. Bu ceza ise trafik yönetmeliğindeki gibi idari para cezası veya ceza puanı şeklinde değildir. Ceza bu maddede öngörülen 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası suçunun, kovuşturması ve soruşturma 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasası ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır. Bu maddenin ihlali diğer maddelerin cezai yaptırımları gibi değildir. 5271 sayılı kanun bazında sürücüye ağır bir cezai yaptırım uygulanır.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Yasasının 79. maddesinde; kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idare tarafından ya da bu idare tarafından işletme izni verilmediği durumda park ücreti almak ya da almaya teşebbüs etmek halinde trafik cezası madde 79 ihlal etmiş sayılır. Bu ihlal tespit edilirse cezai yaptırım uygulanır. Cezai yaptırımsa tespitin yapıldığı yerdeki trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece ya da bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak ya da almaya teşebbüs etmek halinde Kara yolları Trafik Yasasının 79. maddesine göre trafik ihlali kabul edilir.

Kimlere Uygulanacak?

Kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece ya da bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak ya da almaya teşebbüs etmek halinde ‘Uymayan kişilere’ uygulanacak ceza idari para cezası olarak belirlenmiştir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Yasasının 79. maddesine göre ters kabul edilen durumlarından uygulanacak olan bir idari para cezası bulunmaz. İdari para cezası bulunmadığı gibi hem trafik zabıtası tarafından hem de 5252 sayılı Yasanın 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmaz.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Yasasının 79. maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası bulunmamaktadır.

Sürücüler İçin Ceza Puanı Nedir?

Kara yolları Trafik Yasasının 79. maddesinde belirtilen; kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece ya da bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak ya da almaya teşebbüs etmek halinde kural ihlali yapılmış sayılır. Normalde trafik ihlalleri olduğunda sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır. Bu cezalarsa çoğu zaman idari para cezası ve sürücü belgesine ceza puanı şeklinde olur. Sürücü belgesine yazılan ceza puanları bir yılda 100 ceza puanını geçerse, ehliyete el konulabilir.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 79. maddesinde Trafik Zabıtasınca idari para cezası, belgelerin iptali (Mahkemeler tarafından), belgelerin iptali, belgelerin geri alınması (Trafik zabıtası tarafından), araç kullanmaktan men, trafikten men durumu söz konusu değildir.

Ayrıca bu maddede öngörülen 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası suçunun, kovuşturması ve soruşturma 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasası ve diğer ilgili mevzuata göre yapılmaktadır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz