Trafik Cezası Madde 73 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 73

Trafik Cezası Madde 73

Kara yolları trafik kanununun trafik yönetmeliğindeki ceza maddelerinden madde 73’e göre; araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak ya da kişilere zarar verecek ve saygısız bir şekilde sürmek, seyir halinde cep ya da araç telefonu yada benzer haberleşme cihazlarını kullanmak, araçlardan bir şey dökmek ya da atmak halinde trafik ihlali oluşacaktır. Trafikte her türlü insan ile karşı karşıya kalmaktayız. Güvenli ve düzgün bir biçimde hareket edebilmek için trafik kurallarına uygun hareket etmeliyiz. Trafikte yapacağımız saygısızlık ya da tehlike arz eden tüm hareketler hem bizim hem de diğer yolcu ve sürücülerin güvenliğini tehlikeye atacaktır. Bu amaçla Trafik Cezası Madde 73 de araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak ya da kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak ya da dökmek, seyir halinde cep ya da araç telefonu yada benzer haberleşme cihazlarını kullanmak halinde uymayanlara madde kapsamında ceza uygulanacaktır.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Trafik Cezası Madde 73’te; araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak ya da kişilere zarar verecek saygısız bir şekilde sürmek, seyir halinde cep ya da araç telefonu yada benzer haberleşme cihazlarını kullanmak, araçlardan bir şey dökmek ya da atmak halinde bu madde ihlal olur. Madde 73’ün ihlal edilmesiyle sürücüye idari para cezası verilmektedir. Verilmiş olan idari para cezası ise trafik zabıtası tarafından tahsil edilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Trafik Cezası Maddelerinden Madde 73; araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak ya da kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, seyir halinde cep ya da araç telefonu yada benzer haberleşme cihazlarını kullanmak, araçlardan bir şey dökmek ya da atmak durumları trafik ihlali olarak beyan edilir.

Kimlere Uygulanacak?

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak ya da kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, seyir halinde cep ya da araç telefonu yada benzer haberleşme cihazlarını kullanmak, araçlardan bir şey dökmek ya da atmak durumlarında ‘Uymayanlara ‘ idari para cezası verilmektedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Trafik ceza madde 73 de belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde maddenin ihlali söz konusu olmaktadır. Bu ihlalin sonucunda verilecek olan ceza ise idari para cezası olarak 92 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Belirlenmiş olan cezayı tanımlanmış sürede öderseniz % 25 indirim hakkı kazanırsınız ve 69 Türk Lirası ceza ödersiniz. Söz konusu ceza 5252 sayılı Yasanın 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amir tarafından uygulanmaz.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Kanunun 73 maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 92 TL olarak hesaplanmıştır.

Sürücüler İçin Ceza Puanı Nedir?

Trafik Cezası Madde 73 maddesinde belirtilen; araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak ya da kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, eyir halinde cep ya da araç telefonu yada benzer haberleşme cihazlarını kullanmak , araçlardan bir şey dökmek ya da atmak durumlarında sürücü ceza alınacaktır. Bu ceza sürücüye ”10” ceza puanı verilmektedir. Ayrıca bu ceza puanları ehliyete yazılırsa ve 100 ceza puanını geçerse, ehliyetlere el konulmaktadır.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Trafik Cezası madde 73’e göre trafik ihlali yapıldığında mülki amirce idari para cezası, belgelerin iptali (Mahkemeler tarafından), belgelerin geri alınması (Trafik zabıtası tarafından), belgelerin iptali, araç kullanmaktan men, trafikten men durumu söz konusu değildir. Ayrıca cep ve araç telefonları ile benzeri haberleşme cihazlarının sürücüler tarafından çeşitli elektronik sistemler vasıtasıyla ele alınmadan kullanılıyor olması durumunda bu madde hükümleri uygulanmamaktadır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz