Trafik Cezası Madde 67 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 67

Trafik Cezası Madde 67

Trafik kanununda yer alan trafik ceza maddeleri araç sürücülerinin ya da yolcuların bir kural ihlali yaptıkları zamanlarda bu ihlalin nasıl değerlendirileceğini hakkında bilgi vermektedir. Trafik Cezası Madde 67 ise bizlere sürücülerin park halindeki araçların arasından geçerken veya park ederken araçların ya da yoldan geçenleri tehlikeye düşürmeyecek manevralar yapmamasını anlatmaktadır. Trafik kanununda araç manevralarını düzenleyen kurallar belirlenmiştir. Buna göre; araçlar manevralarda aşağıdaki kuralları uygulamalıdırlar.

  1. Sürücülerin, duraklarken, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken ya da park yaptıkları durumlarda taşıt yolunun sağına ya da soluna yanaşırken, sağa ya da sola dönerken, kara yolunu kullananlar için tehlike oluşturabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları yasaklanmıştır.
  2. Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek ya da geriye gitmek yasaktır. İzin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücüler, kara yolunu kullananlar için tehlike ya da engel yaratmamak zorundadır.
  3. Dönüşlerde ya da şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları ya da kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmesi, işaretlerin manevra süresince devam etmesi ve biter bitmez sona erdirilmesi zorunludur.

Bu bağlamda sürücülerin taşıt yolundaki park halinde araçlara ve trafikte seyir halinde olan araçlara ayrı ayrı dikkat kesilerek manevralarını yapması gerekmektedir. Son zamanlarda sıkça haberine rastladığımız yol kenarına yanaşıp yolcu indirmek isterken doğru işaretler verilmediğinden dolayı motor siklet sürücülerinin araçların kapılarına çarpıp can vermeleri bu duruma en vahim örneklerden biridir. Bizler trafikte sadece kendi güvenliğimizden sorumlu değiliz. Park ederken yahut seyir halinde iken manevraları bu kuralları gözeterek uygulamak hayati önem taşımaktadır.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Trafik cezası madde 67’de; sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaştıkları durumda, sağa ya da sola dönerken, kara yolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları; yönetmelikte belirtilen şartların dışında geriye dönmeleri ya da geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, kara yolunu kullananlar için tehlike ya da engel yaratmaları, dönüşlerde ya da şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları ya da kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemiş olmaları, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi durumunda trafik cezası madde 67 ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanır. Cezai yaptırımsa idari para cezası olur ve tespitin gerçekleştiği yerdeki trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere, Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, kara yolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları durumunda ”Sürücülere” uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Yasasının 67.  maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 92 TL olarak belirlenmiştir. Eğer cezanızı belirlenen tarihte öderseniz esas cezanın üzerinden % 25 indirim hakkı kazanırsınız ve 69 Türk Lirası olarak ceza ödersiniz. Ceza 5252 sayılı Yasanın 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmaz.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Trafik cezası madde 67’ye göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 92 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır.

Sürücüler için Ceza Puanı

Trafik cezası madde 67’de belirtilen kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek durumunda uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücülere 20 ceza puanı verilir. Ceza puanı ehliyete işlenirse 1 yılda 100 puanı geçerse ehliyetlere el konulması durumu ortaya çıkar.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Yasasının 67.  maddesinde 5252 sayılı Yasanın 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası mülki amirce, trafik zabıtası tarafından belgelerin geri alınması, mahkemeler tarafından belgelerin iptali, araç kullanmaktan men, trafikten men durumu söz konusu değildir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz