Trafik Cezası Madde 66 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 66

Trafik Cezası Madde 66

Trafik cezası madde 66 araçların kendileri için ayrılmış park alanlarının dışında yerlere park etmeleri sonucu oluşabilecek tehlikelerden bahseder ve bu gibi bir durumda verilecek idari para cezası hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Trafik mevzuatında Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerin aşağıdaki kurallara göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bunlar şöyle belirlenmiştir:

  1. Eğer ayrı bisiklet yolu bulunuyorsa, motorlu bisikletlerin ve bisiklet taşıt yolunda; motorlu bisiklet, bisiklet ve motosikletlerinse yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi yasaktır.
  2. Bisiklet süren kişilerinen az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerinse manevra için işaret verme halinin dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerinse devamlı iki eller ile taşıtlarını sürmeleri, yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymaları zorunludur.
  3. Motorlu bisiklet bisiklet ve sepetsiz motosiklet kullanıcılarının, sürücü arkasında yeterli oturma yeri olmadıkça başkalarını bindirmeleri, yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları yasaklanmıştır. Örneğin sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan motorlu bisiklet, bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle bir kişiden fazlası taşınmamaktadır.

Yönetmelikte de belirtildiği üzere; eğer 2 ya da 3 tekerlekli bir araç kullanıcı iseniz, yayaların da ortak kullandığı alanlardan geçişleriniz de bu kuralları gözeterek geçişleri yapmanız gerekmektedir. Yine hem sizlerin hem de taşıdığınız yolcuların trafikteki güvenliği açısından birden fazla kişiyi taşımamanız önem arz etmektedir. Bu amaçla aşağıda verilen yazıda trafik cezası madde 66 kural ihlali durumunda uygulayacağı ceza birimi ve cezanın ayrıntıları verilmiştir.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Yasasının 66. maddesinde ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; motorlu bisiklet, bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış olan yerlerde, bu araçlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; bisiklet süren kişilerin en az bir elleri, motorlu bisiklet süren kişilerin manevra için işaret verme halleri dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerinse devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri, yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; motorlu bisiklet, bisiklet ve sepetsiz motor siklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması olayıdır.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere, ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motor siklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması durumunda trafik cezası madde 66’ya göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Kara yolları Trafik Yasasının 66. maddesine göre trafik ihlali yapıldığı durumlarda ‘Sürücülere ‘ uygulanacak ceza idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Yasasının 66. maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 199 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. Fakat belirlenen ödeme tarihi içinde cezayı öderseniz, % 25 indirim hakkınız olur ve 149,25 Türk Lirası olarak cezayı ödersiniz. Ceza 5252 sayılı Yasanın 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmaz.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Kara yolları Trafik Kanunun 66. maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 199 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır.

Sürücüler için Ceza Puanı

Trafik cezası madde 66 belirtilen kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya ya da diğer şahsa bildirmemek durumunda uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücülere 15 ceza puanı verilmektedir. Bu ceza puanının ehliyete işlenen sürücüler bir yılda 100 ceza puanını geçerlerse ehliyetlerine el konulabilir.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 66.  maddesinde 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası mülki amirce, trafik zabıtası tarafından belgelerin geri alınması, mahkemelerce belgelerin iptali, araç kullanmaktan men, trafikten men durumu söz konusu değildir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz