Trafik Cezası Madde 65/1-k | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 65/1-k

Trafik Cezası Madde 65/1-k

Trafik kanununda yer alan Trafik Cezası Madde 65/1-k , trafikte bir kaza yada ceza kaynaklı çekilmesi gereken araçların, nasıl çekileceği ve alınması gereken tedbirlerden bahseden ceza maddesidir. Trafikte iken  meydana gelen kazalarda çekicilerin aracı çekerken çok dikkatli olması gerekmektedir. Aksi halde kazayı ortadan kaldırmayı amaçlar iken daha büyük kazaların meydana gelmesine neden olunabilir. Trafik mevzuatında;

  1. Çekilen araçların ağırlığı, çeken aracın taşıyabileceğinden daha ağır olmamalıdır.
  2. Şayet aracın ışık donanımı bozuk ise, arkasına gündüz 20 x 20 cm. ebadında kırmızı bez, gece kırmızı ışık veya reflektör konulmalıdır.
  3. Çekilecek araç ise sürücünün yönetiminde olması gerekmektedir.

Eğer bir aracı çekecekseniz bu 3 durumu gözeterek işlemi yapmalısınız. Ayrıca ”Çeken ve Çekilen Araçlar” ile ilgili belirlenmiş olan şartlar bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  1. Her iki araç boş olmalıdır ve yolcu taşımamalıdır.
  2. İki araç arasındaki mesafe 5 metreyi geçmemelidir. Bu mesafe 2,5 metreyi geçerse bağlantının orta kısmına gündüz kırmızı yansıtıcı ya da bez, gece kırmızı ışık ya da yansıtıcı konulması gerekmektedir.
  3. İki aracın bağlantısı da çelik çubuk ya da çelik halat veya zincirlerle yapılmalıdır.
  4. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken araçla arasındaki açıklık 1 metreden fazla olmamalıdır, bağlantı, iki aracın birbirlerine yaklaşmalarını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
  5. Kendi kendine hareket gücü olmayan römork ve benzeri arızalı araçlarla başka bir araçla çekilmeyecek durumda olan arızalı araçlar, yalnız kurtarıcı araçlarla çekilebilirler.
  6. Çeken araç, freni bozuk aracı çekerken 15 km/s. hızdan, diğer hallerde ise 20 km/s. hızdan fazla hıza çıkmamalıdır.

Tüm bu maddeler dikkatlice uygulanmalıdır. Aksi takdirde aşağıda da sizlere anlattığımız gibi bazı cezai durumlar meydana gelmektedir.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Trafik cezası madde 65/1-k bendinde; çeken ve çekilen araçlarla ilgili olan şartlar, tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek durumunda trafik cezası madde 65/1-k ihlal edilmiş sayılır. Bu ihlal tespit edilirse cezai yaptırım uygulanır. Cezai yaptırımsa idari para cezası olur ve tespitin gerçekleştiği yerdeki trafik zabıtası tarafından uygulanır.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere, çeken ve çekilen araçlarla ilgili olan şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek durumunda Kara yolları Trafik Yasasının 65/1-k maddesine göre trafik ihlali olarak kabul edilir.

Kimlere Uygulanacak?

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olan şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek durumunda uymayan kişilere verilen idari para cezasıdır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Trafik cezası madde 65/1-k göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 190 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. Ama belirlenmiş olan tarihte cezayı öderseniz % 25 indirim hakkına sahip olur ve 142,25 Türk Lirası ceza ödersiniz. Ceza 5252 sayılı Yasasının 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmaz.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Yasasının 65/1-k maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 190 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır.

Sürücüler için Ceza Puanı

Trafik cezası madde 65/1-k çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek durumunda uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücülere 15 ceza puanı verilir. Aldıkları ceza puanları ehliyete işlenmiş olan sürücüler bir yılda 100 ceza puanını geçerlerse, ehliyete el konulması durumu ortaya çıkabilir.

Trafikten Men Durumu

Kara yolları Trafik Yasasının 65/ 1-k maddesi ihlal edildiği zaman verilen cezalara rağmen bu ihlal tekrar yapılırsa ve ceza puanı 100 ya da daha fazlası haline geldiği zaman, bazı durumlarda ihlal kazalara da nede olmuşsa sürücüler ”Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar” trafikten men edilmektedirler ve gereken şartlar yerine geldiği zaman trafiğe çıkma hakkına sahip olurlar.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Yasasının 65/1-k  maddesinde 5252 sayılı Yasanın 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası mülki amirce, trafik zabıtası tarafından belgelerin geri alınması, araç kullanmaktan men, mahkemelerce belgelerin iptali, durumu söz konusu olmamaktadır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz