Trafik Cezası Madde 65/1-i | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 65/1-i

Trafik Cezası Madde 65/1-i

Trafik cezası madde 65/1-i bendi ; ağır yük ile yüklenmiş araçların yollarda ve bu yolların her eğiminde araçların dengesini bozacak, yolda bulunan şeylere takılacak ve sivri çıkıntılar yüzünden kazalara sebebiyet verecek şekilde yüklenmiş araçlarla ilgili durumları anlatmaktır. Gazete ve ekranlarda sıkça rastlarız; aşırı demir yüklü araç yolun eğimden dolayı devrildi yahut taş yüklü araçlar yokuş bir yolda ilerlerken daha fazla yokuşu çıkamayarak kazaya neden oldu. Bu tür haberlere aşinayız. Bu tür durumların oluşma nedeni ise şudur; zaten araç ağırlığı fazla olan kamyon türü araçlar birde ağır yüklü maddeler demir gibi taş gibi bunları taşırken, eğimli yollara rast geldiklerinden maalesef aracın kontrolünü sağlamakta aşırı zorlanmaktadırlar. Eğimli yollardan geçerken aracın dengesi bozulduğundan devrilmelere neden olabilmektedir. Hatta bazı ileri durumlarda bu yüklü kamyonlar başka araçların üzerine devrilerek, ciddi miktarlarda can ve mal kaybına neden olmaktadırlar. Yine inşaat işinde kullanılan ucu sivri demir çubuklar eğer emniyetli bir biçimde kamyona yüklenmemiş ise, yola seyir halinde iken düşme yoluyla yada başka yollarla araçların güvenliğini tehlikeye atabilir. Ciddi can ve mal kayıplarına neden olabilir. Bu yüzden trafik kanununun 65/1-i bendinde ağır yük taşımacılığı yapacak araçların, bir trafik ihlali durumunda oluşabilecek cezai durumlar ve bu cezai durumların miktar ve ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Yasasının 65/1-i maddesinde; yükü, yollarda ve bu yolların her eğiminde yoldaki bir şeye takılacak, dengeyi bozacak ve sivri çıkıntılar yapacak edecek şekilde yüklemek durumunda Trafik Kanunun 65/1-i maddesi ihlal edilmiş olur. Bu ihlal tespit edilirse cezai yaptırım uygulanır. Cezai yaptırım ise idari para cezası olarak ve tespitin gerçekleştiği yerdeki trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklı saklı kalmak üzere, yükü, yollarda ve bu yolların her eğiminde yoldaki bir şeye takılacak, dengeyi bozacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek durumunda Kara yolları Trafik Yasasının 65/1-i maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek durumunda ‘Uymayanlara ‘ uygulanacak ceza idari para cezası olarak belirlenmiştir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Yasasının 65/1-i  maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarından uygulanacak olan idari para cezası 190 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. Fakat belirlenmiş olan tarihlerde cezayı öderseniz, esas ceza miktarının üzerinden % 25 indirim almış olursunuz ve 142,5 Türk Lirası olarak cezayı ödersiniz. Ceza 5252 sayılı Yasanın 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmaz.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Kara yolları Trafik Yasasının 65/1-i maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 190 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır.

Sürücüler için Ceza Puanı

Kara yolları Trafik Yasasının 65/1-i maddesinde belirtilen kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya ya da diğer şahsa bildirmemek durumunda uymayan sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır. Bu cezanın sonucunda sürücülere 15 ceza puanı verilmektedir. Bu ceza puanının ehliyete yazılmış olan sürücüler bir yıl içerisinde 100 ceza puanını geçerlerse, ehliyete el konulması durumu ortaya çıkabilir.

Trafikten Men Durumu

Trafik cezası madde 65/ 1-i  ihlal edildiği zaman verilen cezalara rağmen bu ihlal tekrarlanırsa ve toplam ceza puanı 100 ya da daha fazlası olursa, bazı durumlarda da ihlal kazalara da sebebiyet vermişse sürücüler ”Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar” trafikten men edilmektedirler. Gereken şartlar yerine geldiği zaman tekrardan trafiğe çıkma iznine sahip olurlar.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Trafik cezası madde 65/1-i’de 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası, mahkemelerce belgelerin iptali mülki amirce, trafik zabıtasınca belgelerin geri alınması, araç kullanmadan men durumu söz konusu olmamaktadır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz