Trafik Cezası Madde 61/1-o | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 61/1-o

Trafik Cezası Madde 61/1-o

Karayollarında, trafikte ve taşıtlar ile yayaların bir arada bulunduğu ortamlarda  can ve mal güvenliğini, trafik düzenini ve trafik akışını sağlamak, aynı zamanda trafik güvenliği ile alakalı bütün alanlarda alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çıkarılmıştır. Karayollarının güvenliğinin sağlanması Karayollları Güvenliği Yüksek Kurulu tarafından sağlanır. Bu kurum yılda 2 kere toplanır ve Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın hazırladığı, Karayolları Güvenlik Trafik Kurulu’nun onayladığı maddeler üzerinde tartışır. Karara bağlanan öneriler yaşama geçirilmek üzere düzenlenir ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirilir. Karayolları Trafik Güvenliği Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri’nin başkanlığında her ay toplanır. Trafik hizmetlerinin güvenliği ve güncellemeleri ile ilgili kararlar alınır. Emniyet Genel Müdürlüğü ise Trafik Kanunu’na bağlı olarak araçların sağlaması gereken özellikler, gerekli belgeler ve bu belgelerin geçerlilikleri, alım şartları, süreleri, ücretler ile ilgili kararlar alır. Karayollarında kuralların doğru şekilde işlemesini sağlar, trafiği yönetme, kazalarda tespit tutanağı düzenleme, tescil işlemlerini yapma ve belge düzenleme, sürücü belgesi, sicil işlemlerini yürütmek görevlerine de sahiptir. Ayrıca bu kurumlarla beraber il ve ilçe trafik komisyonları, belediyeler ve trafik zabıtaları park alanları ile ilgili çalışmalar yürütür. Engelli park alanlarının belirlenmesi ve park etmiş olan araçların kontrolü de yine bu sayılan kurum ve kuruluşlarca yapılır. Engelli park alanına park etmenin yasak oluşu trafik cezası madde 61/1-o’da açıkça belirtilmiştir.

Trafik Cezası Madde 61/1-o Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Engellilerin hizmet verilen binaya hızlı ulaşmasını sağlamak, yoldaki bozukluklardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak, yürüme mesafesini azaltarak daha rahat bir şekilde trafikte bulunabilmeleri için engelliler için özel olarak ayrılan park alanları vardır. Bu alanlara engelsiz bir bireyin park etmesi gerektiğinde park yerlerinin dolu olmasına sebep olacağından yasaklanmıştır. Bazı şehirlerde belediyeler hizmet takibini kolaylaştırabilmek adına engelli kartları temin etmektedir. Örneğin İstanbul’da kullanılan kartla engellilerin yaya geçidi, itfaiye musluğu ve kavşaklar dışında park alanı olarak ayrılmış olmayan yerlerde de trafik akışını kesmeden 20 dakikaya kadar geçici süreli park yapmaları sağlanmıştır. Engelli bireylere park yerlerinde öncelik hakkı da bu kartla sağlanmıştır. Trafik cezası madde 61/1-o kuralına bağlı olarak uygulanacak olan ceza-i işlemin konusu ise şu şekilde belirlenmiştir:”Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek”.

Trafik Cezası Madde 61/1-o Kimlere Uygulanmaktadır?

61/1-o trafik cezası maddesi engelliler için özel olarak ayrılmış ve bilgilendirme işaretleri veya trafik levhalarıyla belirtilmiş alanlara araçta engelli olmadığı halde park etmiş olduğu tespit edilen aracın sürücüsüne uygulanacaktır.

Trafik Cezası Madde 61/1-o Uyarınca Yazılacak Olan Cezanın Miktarı Nedir ve Ceza Hangi Kurum Tarafından Uygulanmaktadır?

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Trafik zabıtası trafik cezası madde 61/1-o uyarınca, engelliler için ayrılmış park alanına araçta engelli olmadığı halde haksız bir şekilde park eden taşıtın sürücüsüne  184 TL idari para cezası yazabilir. Yazılan bu 184 TL’lik ceza peşin ödeme şartıyla indirimli olarak da ödenebilmektedir. %25 indirim ile 138 TL olarak ödenebilir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

61/1-o trafik cezası maddesi aracılığıyla cezai işlem uygulanması mülki amirin yetki alanı içinde değildir.

Trafik Cezası Madde 61/1-o Uyarınca Sürücüye Verilecek Ceza Puanı Ne Kadardır?

61/1-o trafik cezası maddesi uyarınca engelli park alanından haksız bir şekilde faydalandığı tespit edilen sürücülere10 puanceza puanı verilmektedir.

Diğer Hususlar

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Trafik Yasalarına aykırı olarak yaya yolu üzerine park etmiş olan araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, çekilebilir ve araç çekme masrafları sürücü veya aracın sahibi tarafından tamamen ödenmeden araç teslim edilmez.

Trafik zabıtasınca sürücünün veya araç sahibinin belgelerinin geri alınma durumu, sürücü belgelerinin iptali durumu, trafikten men durumu veya araç kullanmaktan men durumu 61/1-o maddesi uyarınca uygulanmamaktadır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz