Trafik Cezası Madde 61/1-j | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 61/1-j

Trafik Cezası Madde 61/1-j

Trafiğe çıkan tüm araçların sürücülerinin uyması gereken kurallar ve bu kuralların işleyişi “Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü”  tarafından belirlenmiş ve “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu” adıyla kanunlaştırılmıştır. Toplumsal düzeni sağlamak, trafiğin akıcı şekilde devamlılığını korumak ve kamu hizmetlerinin aksamadan ilerlemesinin devam etmesi açısından bu kurallar oldukça önemlidir. Kurallara uymayanlar “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu” uyarınca belirlenmiş olan idari para cezaları veya hapis istemi ve men durumları ile karşı karşıya kalırlar. Kamunun faydalandığı okul, hastane, belediye binaları, hastane, polis karakolu, adliye sarayları gibi resmi kurumların giriş ve çıkış kapılarına rahat erişimin olması ve halkın araç kalabalığından uzak bir şekilde binaya erişimin sağlanmasının yanında bina çalışanlarının da işlerini en iyi şekilde yapmalarının önündeki araç trafiği engelinin kaldırılması adına bazı kurallar konulmuştur. “Trafik Cezası Madde 61/1-j” ile bu sayılanlar gibi yönetmelikte belirtilmiş kurumların ve binaların kapılarından her iki yönde 5’er metreden önceye araç park edilmesi yasaklanmıştır. Bu şekilde kamunun rahat hizmet alması ve alınan hizmetlerin kapı girişinde park etmiş olan araçlar nedeniyle aksamaması sağlanmış durumdadır. Bu yasağa uygun olmayan şekilde park etmiş araçlar trafik zabıtasınca çekilebilir. Yasaklanmış alanlarda ve durumlarda park etmiş olan araçlardan hangisinin nasıl şartlarda, ne şekilde kaldırılıp götürüleceği, götürülme sırasında zarara uğranmaması için alınacak tedbirler ve kaldırma, çekme, götürme giderlerinin alınması usul ve koşulları yönetmelikte gösterilir. Yanlış parktan dolayı çekilen araçların çekilme giderleri ile kanunlar uyarınca verilen idari para cezası, sürücüsü veya araç sahibi tarafından ödenir, daha sonra araç teslim alınabilir.

Trafik Cezası Madde 61/1-j Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

61/1-j sayılı trafik cezası maddesinin konusu “Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek,” olarak 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 61’de belirtilmiştir. Bu madde uyarınca kamunun kullandığı yerler ve yönetmelikte belirlenmiş binaların giriş ve çıkış kapılarından her iki yönde de 5 metre sonra park edilmeye başlanmalıdır. Bu sayede hem bina da verilen hizmet aksamamakta hem de vatandaşların binaya giriş çıkışları ve çalışanların, kurum araçlarının rahat hareket etmeleri sağlanmaktadır.

Trafik Cezası Madde 61/1-j Kimlere Uygulanmaktadır?

61/1-j numaralı trafik cezası maddesi taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park ettiği tespit edilmiş olan araçların sürücülerine uygulanmaktadır.

Trafik Cezası Madde 61/1-j Uyarınca Verilen Ceza Miktarı Ne Kadardır ve Hangi Kuruluş Tarafından Uygulanmaktadır?

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Trafik zabıtasının görev tanımının içinde ve yetkilerinin arasında trafiğin güvenli ve hızlı şekilde akmasını sağlamak, karayollarının kenarları, belediyelerin sınırları içindeki parkların, meydanların ve sokakların park alanlarının kurallarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek ve yanlış park etmiş araçların cezai işlemlerinin başlatılmasını sağlamak da vardır. 61/1-j trafik ceza maddesinde değinilen, k kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park ettiği tespit edilmiş olan araçların sürücülerine trafik zabıtasınca 92 TL idari para cezası yazılır. Yazılmış olan bu ceza 92 TL’lik idari para cezası % 25 indirimli olarak nakit ve zamanında ödenirse 69 TL olarak ödenebilir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

61/1-j trafik cezası maddesi aracılığıyla araç sürücüsüne ceza yazılması mülki amirin yetkisinde değil trafik zabıtasının yetkisindedir.

Trafik Cezası Madde 61/1-j Uyarınca Sürücünün Aldığı Ceza Puanı Ne Kadardır?

Trafik cezası madde 61/1-h  uyarınca sürücüler 10 ceza puanı alırlar.

Diğer Hususlar

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Trafik zabıtasınca sürücünün belgelerinin geri alınması durumu, sürücü belgelerinin iptal edilmesi durumu, trafikten men edilme durumu veya sürücünün araç kullanmaktan men edilmesi durumu 61/1-j maddesine bağlı olarak uygulanmamaktadır.

Etiketler: , , , , ,

Yorum Yaz