Trafik Cezası Madde 61/1-g | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 61/1-g

Trafik Cezası Madde 61/1-g

Motorlu taşıtların giderek çoğalması ve yaygın kullanımının artmasıyla beraber trafik kurallarının önemini de artık daha net hissedilir hale gelmiştir. Trafik hızını ve akışını etkileyen, yayaların, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini etkileyen birçok unsur “Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Trafik Kanunu” ile madde madde belirlenmiştir. Trafik akışının düzgün ve hızlı bir şekilde sağlanması, yaya ve sürücülerin görüş açılarının düşmemesi, acil bir durumda teknik ekibi veya yardım servislerinin olay yerine rahatlıkla ulaşabilmesi ve orada yine trafik akışını engellemeyecek şekilde duraklayabilmesi, yolun işgal edilmemesi, durakların kullanımının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi gibi nedenlerle taşıt yolu üzerinde park edilmesi izinli olan belirlenmiş alanlar vardır. Bu alanlar trafik levha ve işaretleri ile belirtilmektedir. Aracın zorunlu hallerde durması, yük veya yolcu indirmek için 5 dakikayı aşmayacak şekilde beklemesi park etmek sayılmamaktadır. Park etmek tanımı Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Kanunu’nda açıkça belirtildiği gibi; aracın durma ve duraklama hali dışında çoğu zaman uzun süreli olacak şekilde bekletilmesidir. Taşıtın çalışıyor olması veya araç içinde yolcu ya da sürücü bulunması park etme tanımını bozmamaktadır. Park etmenin yasak olduğu alanlar trafik kanunları ile belirlenmiş ve trafik işaretleri sürücüler bilgilendirilmiştir. Bu kurallara uyulmadığı durumlarda araçlar yetkililerce yasak alandan kaldırılır ve masraflar araç sahibi tarafından ödeninceye kadar beklenir. Aynı zamanda düzeni sağlamak amacıyla konulmuş kurallardan biri de Trafik Cezası madde 61/1-g isimli kuraldır.

Trafik Cezası 61/1-g Maddesi Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

61/1-g numaralı trafik cezası maddesinin konusu “Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Kanunu” içerisinde şu şekilde tanımlanmıştır: “Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek”. Bu madde uyarınca aracın, park edilebilir olarak daha önceden yasalarla belirlenmiş alanlar dışına ve izin verilmiş alanlarda da diğer araçların çıkışını engelleyecek şekilde bırakılması engellenmiş durumdadır.

Trafik Cezası 61/1-g  Maddesi Kimlere Uygulanmaktadır?

61/1-g numaralı trafik cezası maddesi taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park eden aracın sürücüsüne uygulanacaktır.

Trafik Cezası 61/1-g  Maddesi Uyarınca Verilen Ceza Miktarı Ne Kadardır ve Ceza Hangi Kuruluş Tarafından Verilir?

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Trafik zabıtaları trafik hizmetlerinin doğru ve hızlı yürümesini sağlamakla görevli, acil durumlarda genel zabıta görevi yapma yetkisi bulunan çalışanlardır.  Belediyelerin sınırları içinde ve ortak kullanım alanları içindeki karayolları, meydanlar, sokaklar ve yollar üzerinde araç parklarını denetlemek ve cezai işlemleri yapmak yetki ve görevleri arasındadır. 61/1-g maddeli trafik cezasının konusunda belirtilen “diğer araçların çıkışını engelleyecek şekilde park edilmemelidir” kuralına uymayan araçlara trafik zabıtasınca 92 TL idari para cezası yazılır, bu ceza nakit ve zamanında ödeme durumunda % 25 indirimli 69 TL olarak ödenebilmektedir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

61/1-g trafik cezası maddesi aracılığıyla cezai işlem uygulanması mülki amirin yetki alanı içinde değildir.

61/1-g Trafik Cezası Maddesi Uyarınca Sürücüler Ne Kadar Ceza Puanı Alır?

61/1-g trafik cezası maddesi uyarınca sürücüler 10 ceza puanı almaktadır.

Diğer Hususlar

Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

Trafik zabıtasınca belgelerin geri alınma durumu, sürücü belgelerinin iptali durumu, trafikten men durumu veya araç kullanmaktan men durumu 61/1-g maddesi uyarınca uygulanmamaktadır.

Etiketler: , , , ,

Yorum Yaz