Trafik Cezası Madde 60/1-a | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 60/1-a

Trafik Cezası Madde 60/1-a

Trafiğin düzenini sağlamak amacıyla oluşturulan Trafik Kanununda yer alan ceza maddelerinden Trafik Cezası Madde 60/1-a’da belirtilen; taşıt yolu üzerinde duraklama yapmanın yasaklanmış olduğunun belirlenmiş trafik işareti ile gösterildiği yerlerde duraklama yapma halinde bu maddenin ihlal edilmiş olduğu görülür. Duraklama; araçların yolcu indirip bindirmeleri, yüklemek veya boşaltmak için, araçların kısa süreli beklemek amacıyla durdurulmasına denir. Duraklama bekleme amacıyla yapılırsa, bu süre en çok 5 dakikadır. Bu sürenin uzaması park etme sayılır. Trafik yönetmeliğinde duraklama tanımı bu şekilde verilmiş olup duraklama süresi ise 5 dakika ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca taşıt yolunda duraklamayı yasaklayan esasları da yine belirtilmiştir. Buna göre;

Taşıt yolu üzerinde;

  • Duraklama yapmanın yasak olduğunun bir trafik işaretiyle gösterilmiş olduğu yerlerde,
  • Yay ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde,
  • Sol şeritlerde,
  • Kavşaklarda ,tünellerde, köprülerde ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde 5 m. Yerleşim birimleri dışında 100 m. Mesafe içinde,
  • Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın olan yerlerde, dönemeçlerde,
  • Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında ( duraklamaya izin verilen taşıtın dışındakiler hariç), 15 m. Mesafe içinde,
  • Duraklayan veya parkeden araçların yol tarafındaki yanında,
  • Levhalara yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerlerin dışında yerleşim yerleri içinde 15 m. dışında ise 100 m .mesafede ,
  • Zorunlu durumların dışında yerleşim yerleri dışında bulunan kara yollarında, taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

Daha önce park etmiş araçların çıkmasına engel olacak şekilde duraklamanın yapılması halinde Trafik Cezası Madde 60/1-a ihlali sonucunda sürücü cezai işlem görecektir.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Yasasının 60/1-a maddesinde; taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak halinde trafik ihlal etmiş olunur. Trafik ihlali tespiti sonucu sürücü için cezai işlem başlatılır. Trafik Cezası 60/1-a maddesinde ceza idari para cezası şeklindedir. Bu cezayı ise o yerin trafik zabıtası tarafından alınmaktadır.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak halinde Kara yolları Trafik Yasasının 60/1-a  maddesine göre trafik ihlali olarak sayılacaktır.

Kimlere Uygulanacak?

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak durumunda sürücü olan kişilere idari para cezasının verilmesi kararı alınmıştır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara yolları Trafik Yasasının 60/1-a maddesinde belirtilen idari para cezası 92 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kişi eğer cezayı erken olarak öderse, % 25 indirim üzerinden 69 TL olarak cezayı ödeyebilirsiniz. Ayrıca bu ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amir tarafından uygulanmaz.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Yasasının 60/1-a maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 92 TL  olarak belirlenmiştir.

Sürücüler İçin Ceza Puanı Nedir?

Trafik yasasının ceza maddesi 60/1-a da; taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak halinde sürücüye ceza veriliyor. Bu ceza ceza puanı şeklinde verilir iken ceza 10 puan olarak verilmektedir. Bu puanlar ehliyete yazılırsa ve 100 puanı geçerse, sürücü olan kişinin ehliyeti alınmaktadır.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Trafik ceza 60/1-a maddesinde belgelerin iptali (Mahkemeler tarafından), mülki amirce idari para cezası, belgelerin iptali, trafikten men, araç kullanmaktan men, belgelerin geri alınması (Trafik zabıtaları tarafından) durumu 60/1-a için söz konusu olmamaktadır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz