Trafik Cezası Madde 53/1-d | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 53/1-d

Trafik Cezası Madde 53/1-d

Kara yolları trafik kanununun Trafik Cezası Madde 53/1-d; dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek halinde bu madde kapsamında cezalandırma olacağını ifade etmektedir. Bu maddeyse trafik yönetmeliğinde belirtilen durum ve şartların gereğini yerine getirmeyen sürücülere verilmesi kararlaştırılan cezalardır. Trafik yönetmeliğinde ise ceza maddesinde yer alan dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmek durumu ile ilgili aşağıdaki gibi bir bilgilendirme bulunmaktadır.

Dönel Kavşaklarda Dönüşler:

Bu kavşakların sağladığı en büyük avantaj geriye dönüşlerin güvenle yapılabilmesidir.Dönel kavşaklarda sağa veya sola dönüş kurallarına aynen uymakla birlikte;

  1. Sola veya geriye dönecek ise orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmeye,
  2. Dönel kavşakta geriye dönecekse orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmeye,
  3. Orta ada etrafında dönerken, kavşak çıkışında bulunan ve uygun mesafede olmayan bir kara yoluna veya geçiş yoluna girmek istemesi hali dışında, şeridini muhafaza etme mecburdurlar.

Geri Gitme ve Dönüşler:

  • Trafiğin yoğun olduğu yollarda geri dönüş yapılması yasaktır.
  • Geri dönüşün yapılacağı yer uygun durumdaysa, diğer araçların geçişini engellemeyecek ve yolu kullananları tehlikeye düşürmeyecek durumlarda ve en az manevra ile geri dönüş yapılmalıdır.
  • Araç sürücülerinin bağlantı yollarında geri gitme hakları yoktur.
  • Tek yönlü olan yollarda duraklama ve park manevrası dışında geri gitmeleri yasaktır.
  • İki aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yollarda geri gitmek yasaktır. (Geçiş kolaylığı sağlamak dışında )
  • Çekici, otobüs, kamyon gibi araçlarda geri manevra emniyetle sağlanamıyorsa bir gözcü bulundurulmak zorunludur.

Dönel kavşaklarda geriye doğru dönüşler bu maddelerde anlatıldığı biçimde yapılmalıdır. Tersi durumlarda sürücü dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmediği için Trafik Cezası Madde 53/1-d kapsamında cezalandırılır.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 53/1-d maddesinde; dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek durumunda Trafik Kanunun 53/1-d maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanır. Cezai yaptırımsa idari para cezası olarak ve tespitin gerçekleştiği yerdeki trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilir.

Ceza Kimlere Uygulanır?

Genel hükümlerden kaynaklı olarak saklı kalmak üzere; dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek durumunda Kara yolları Trafik Yasasının 53/1-d maddesine göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek durumunda sürücülere uygulanacak ceza idari para cezası şeklinde belirlenmiştir.

Ceza Miktarı ve Uygulayan Kurum

Kara yolları Trafik Yasasının 53/1-d sayılı maddeye göre ters kabul edilen durumlardan uygulanacak olan idari para cezası 92 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. Ama belirlenmiş olan ödeme tarihi içinde cezayı ödemek istediğiniz takdirde, esas ceza miktarının üzerinden % 25 indirim yapılır ve 69 Türk Lirası olarak cezayı ödersiniz. Ceza 5252 sayılı Yasanın 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amir tarafından uygulanmaz.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolları Trafik Yasasının 53/1-d maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 92 TL olarak hesaplanmıştır.

Sürücüler İçin Ceza Puanı Nedir?

Kara yolları Trafik Kanunun 53/1-d maddesinde belirtilen; dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına uyulmadığı durumunda bu kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır. Bu ceza sonucunda sürücüler 20 ceza puanına çarptırılmaktadırlar. Eğer bu ceza ehliyete işlenirse ve 100 puanı geçerse, sürücülerin ehliyetleri alınabilir.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 53/1-d maddesinde belgelerin iptali, trafik zabıtasınca idari para cezası, belgelerin iptali (Mahkemeler tarafından), belgelerin geri alınması (Trafik zabıtası tarafından), trafikten men, araç kullanmaktan men durumu bulunmamaktadır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum Yaz