Trafik Cezası Madde 48/9 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 48/9

Trafik Cezası Madde 48/9

Her gün trafikte sayısız şekilde kazalar meydana gelmektedir. Bunlardan bir kısmı can ve mal kayıplarının yaşandığı büyük çaplı hasarlara neden olan kazalar olurken, bir yandan da çok ufak araç hasarlarının oluştuğu kazalarda meydana gelebilmektedir. Bu 2.durum da oluşan ani kriz ortamının sakinleşmesinin en basit ve temel çözümü kişiler arasında anlayış ve sakinliğin olmasıdır. Araç sürücülerinin aynı şekilde kolluk kuvvetlerine ve emniyet yetkililerine de aynı anlayışı ve yardımı göstermeleri de sorunun kısa sürede çözülmektedir. Ancak bazı durumlarda sürücüler bu tip durumlarda zorluk çıkartmaktadırlar ve hem gerekli anlayışı göstermedikleri için hem de emniyet yetkilileri tarafından istenen bazı belgeleri vermemekte yada teknik cihazları kullanmamaktadırlar. Örnek vermek gerekirse uyuşturucu yada alkol kullandığı şüphesi uyandıran sürücülere, kolluk kuvvetlerince kanlarındaki zararlı maddelerin ölçülmesine sürücüler izin vermemekte ve bu konuda diretmektedir. Bu şekilde yapılan davranışlar kesinlikle yasaktır ve bu duruma devam eden kişilere ciddi ceza-i yaptırımlar uygulanmaktadır. Trafik cezası madde 48/9 da bu şekilde oluşan davranışların en az inmesi ve caydırıcı olması adına, Türk ceza kanunlarına eklenmiş bir maddedir. Sürücüler kolluk kuvvetlerinin istediği şartları yerine getirmediği takdirde sadece maddi olarak cezalandırılmasının yanı sıra aynı zaman da başka ceza-i yaptırımlara da maruz kalabilmektedir.

Trafik Cezası Madde 48/9 Nedir? Kimlere Uygulanır?

Bu madde trafikte kolluk kuvvetlerinin istediği şartları yerine getirmeyerek zorluk çıkartan sürücülerin alacağı cezaları belirten bir kanun maddesidir. Bu madde ceza hukukunda “Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek” şeklinde geçmektedir, ve bu kural ihlali ceza kanunlarına göre suç teşkil etmektedir.Bu tip sorunların ana kaynağı araç sürücüleri olduğu için aynı şekilde ceza-i yaptırım da araç sürücülerine yapılmaktadır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş Kimlerdir?

Bu kanun ihlalinin ciddi bir maddi yaptırımı bulunmaktadır. Türk ceza hukukuna göre kolluk kuvvetlerine zorluk çıkartan sürücülere trafik zabıtasınca 2.415 TL idari para cezası uygulanır. Bu cezanın peşin ödenmesi halinde %25’lik bir indirim uygulanarak bu ceza 1.811,25 TL olarak değişmektedir.

Ceza Puanı Sürücüler İçin Ne kadardır?

Bu kuralın ihlali durumunda sadece idari para cezası değil bir de sürücülere ceza puanı eklenmesi gibi bir durumda söz konusudur. Bu tip durumlarda araç sürücüsüne 20 ceza puanı eklenmektedir.

Trafik Zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması

Yukarı da ilgili maddesini de yazdığımız bu tip kolluk kuvvetlerine zorluk çıkartma gibi durumlarda sadece maddi bir ceza-i yaptırım değil aynı zamanda caydırıcı olması açısından da bir de araç sürücüsünün belgelerinin zabıta tarafından el konulması da söz konusudur. Bu el konulma süresi madde 48/9 çerçevesinde 2 yıldır.

Araç Kullanmaktan Men

Madde 48/9 kanununu ihlal eden sürücülerin trafik zabıtasınca belirlendiği şekilde araç kullanmaktan men edilme durumu da söz konusu olmaktadır.

Diğer Hususlar

Trafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsaade etmeyen, ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun adli kolluğa ilişkin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek ve sonuca göre Kara yolları Trafik Kanununun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Kara yolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir.

Tüm bunların dışında bu tür cezalarla karşılaşan sürücülerden, belgelerin iptali (Mahkemelerce), trafikten men gibi ceza-i işlemler yapılmamaktadır.

Etiketler: , , ,

Yorum Yaz