Trafik Cezası Madde 32 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 32

Trafik Cezası Madde 32

Araç sahiplerinin bilinçli olduğunun göstergelerinden en önemlisi aracın trafik kanununda belirtilen maddelere uygun olması ve aracın resmi evraklarının eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olmasıdır. Ayrıca aracın teknik koşullarının da kanuna aykırılık teşkil etmemesi de önemlidir. Aksi durumlarda araç çekilerek trafikten alıkonulmakta ve trafikten men edilmesi durumunda cezai işlem uygulanmaktadır. Belirtildiği gibi araçta bulunan herhangi bir bozukluk yada kanunda belirtilenlere göre eksiklik durumlarında da işlem yapılmaktadır. Örneğin araçta trafikte tehlike oluşturacak görüşü bozacak yada kazaya sebebiyet verecek tehlikeli araç aksesuarları, süsler, eşya ve çıkıntıları bulunan araçlar, çevreyi de rahatsız edecek gürültü yada duman çıkaran aksesuarlar kullanan araçlar da tespit edildiği takdirde kanuna aykırılığı nedeniyle cezai yaptırıma maruz kalır ve tekrar edildiği durumlarda ise trafikten men edilme durumu söz konusudur. Araçlardaki teknik değişikliklerin tescil kuruluşuna bildirilmesi gerektiği Trafik Cezası Madde 32‘de açıkça belirtilmiştir. Belirtilen madde’de “Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek’ suç teşkil etmektedir. Trafik Kanunu’nda belirtilen 32. Maddeye uyulmadığında yapılacak olan cezai işlemlerle ilgili bilgilere yazımızın devamında ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Trafik Kanunda belirtilmiş olan Trafik Cezası Madde 32’ye göre trafik ihlalinin konusu “Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek’tir.

Ceza Kimlere Uygulanacak?

Ceza, sürücülerin araç sahibi olduktan sonra araç üzerinde yaptıkları teknik değişiklikleri  belirtilen tarih itibari ile 30 gün içinde tescil gerçekleştirmedikleri takdirde Karayolları Trafik Kanununda belirtilen Trafik Cezası Madde 32’ye aykırı  durumlarda yani kısaca kurala uymayan araç sahiplerine uygulanmaktadır.

Cezayı Hangi Kuruluş Uygular ve Ceza Miktarı Ne Kadardır?

Belirtilen tarihlerde tescil işlemi gerçekleştirilmemiş ya da tescilden kaydı silinmeyen araçlar için cezayı uygulayan kuruluş Trafik Zabıtasıdır. Kanunda belirtilen idari para cezası 94 TL olup, araç sahiplerinin yapacağı peşin ödemelerde ceza miktarı %25 indirim uygulanarak 69 TL’ye düşürülmektedir.

Sürücüler için Ceza Puanı

Karayolları Trafik Kanununun aykırı durumlarda sürücülere ceza işlemi uygulanmaktadır ve genel uygulamalarda kanunda belirtilen her ceza için sürücülere “Sürücülere Uygulanacak Ceza Puanı Cetveli”nde belirtilen ceza puanları verilir. Ayrıca verilen puanlar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün  bilgi sistemine kayıt altına alınmaktadır. Karayolları Trafik Kanununun 32. Maddesine aykırı durumlarda sürücüler için ceza puanı “10” olarak belirlenmiştir. Her sürücünün de bildiği üzere verilen ceza puanları toplamı 100 üzerine çıktığı tespit edildiğinde sürücülerin ehliyetlerine iki ay süresince el konulmaktadır.

Trafikten Men Durumu

Trafikten men edilme durumunda kanunda belirtilen Trafik Cezası Madde 32’ye uymayan sürücünün aracı kurala uyulmadığı anlaşıldığı takdirde trafik zabıtasınca veya yetki verilen memurlarca aracın çekilerek, yapılan değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadar trafikten alıkonulabilir.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Karayolları Trafik Kanununda belirtilen Trafik Cezası Madde 32’ye göre “Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, yapılan teknik değişiklikleri belgelendirip trafik tescil kuruluşunda tescil ettirmeleri ve belgelerine işlettirmeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlemek suretiyle, sahibine veya işletenine teslim edilir.” yer almaktadır.

Karayolları Trafik Kanunu’nun Trafik Cezası Madde 32’de ; Trafik Zabıtasınca – Belgelerin Geri Alınma Durumu, Sürücüler için; Belgelerin İptali Durumu, Araç Kullanmaktan Men Durumu bulunmamaktadır. Aşağıdaki linke tıklayarak 2016 Trafik Kanununda belirtilen Trafik Para Cezaları Rehberini indirerek yazıda anlatılan bilgileri teyid edebilir ve diğer maddeleri inceleyebilirsiniz.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum Yaz