Trafik Cezası Madde 31/2 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 31/2

Trafik Cezası Madde 31/2

Kara Yolları Müdürlüğü tarafından kara yollarındaki trafiği düzenlemek ve olası kural ihlalleri sebebi ile topluma huzursuzluk verecek türden trafik sorunlarını gidermek ve caydırmak amacı ile hazırlanmış olan Trafik Kanununda yer alan maddelerden biri olan  Trafik Cezası Madde 31/2 maddesine göre takoğraf ya da taksimetre cihazlarını bozuk olarak imal etmek ya da bu cihazların bozulmasına sebep olmak ve bu tür bozuk cihazları araçlarda kullanmak kural ihlali olmak ile birlikte bu tür bir ihlalin de çeşitli yaptırımları yer almaktadır. Trafik Cezası Madde 31/2 maddesinin ihlal edilmesi halinde trafik zabıtası tarafından herhangi bir idari para cezası verilmeyecektir.

Trafik İhlalinin Konusu

Takoğraf ya da taksimetre cihazlarını bozuk olarak imal eden bir kişi ya da taksimetre ve takoğraf cihazlarının bozulmasına neden olan kişinin ve bununla birlikte takoğraf ve taksimetre cihazlarının bozuk olmasına rağmen araçlarda kullanan kişilerin Mülki Amirce cezaya çarptırılması gerekmektedir. Trafik Cezası Madde 31/2 maddesinde belirtildiği üzere bu tip bir kural ihlalinin cezası 5252 sayılı Kanunda yer alan yedinci maddeye göre Mülki Amir tarafından belirlenmiş olan idari bir para cezası ile birlikte hafif hapis cezasıdır. İdari para cezasının tutarı 6.415 Türk Lirası olmak ile birlikte bu konu ile ilgili herhangi bir ceza indirimi bulunmamaktadır. Kural ihlalinden sorumlu olan kişilerin 3 ile 6 ay arasında hapis cezası almasına Trafik Cezası Madde 31/2 maddesine göre karar verilmiştir.

Kimlere Uygulanacak?

Takoğraf ya da taksimetre cihazlarını bozuk bir şekilde imal eden, takoğraf ile taksimetre cihazlarının bozulmasında bir parmağı olan ve bununla birlikte takoğraf ve taksimetre cihazlarının bozuk olduğunu bildiği halde bu cihazları araçlarda kullandırtan ya da kullanan kişilere yani bu cihazları bozuk bir şekilde imal eden, bozulmasında parmağı olan ve bozuk olmasına rağmen araçlarda kullandırtan ya da kullanan sorumlu kişilere uygulanacaktır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Takoğraf ve taksimetre cihazlarını bozuk bir şekilde imal eden, bu cihazları bozuk olmasına rağmen kullanan ve kullandırtan ya da bu cihazların bozulmasında bir parmağı olan yani bunun için fiili olarak bir şeyler yapmış kişilere 5252 sayılı Kanunun yedinci maddesi uyarınca Mülki Amir tarafından belirlenmiş olan idari para cezasına göre 6.415 Türk Lirası ceza verilecektir. Bununla birlikte bu kural ihlalinden sorumlu olan kişiler 3 ile 6 ay arasında hafif hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Kural ihlali olarak kabul edilen konular ile ilgili olarak trafik zabıtası tarafından verilecek olan herhangi bir idari para cezası yoktur. Fakat Trafik Cezası Madde 31/2 maddesini ihlal eden kişilerin Mülki Amir tarafından belirlenecek olan idari para cezasını ve varsa hapis cezasını karşılaması gerekmektedir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

Trafik Cezası Madde 31/2 maddesine göre 5252 sayılı Kanununda yer alan yedinci madde kapsamında bu kural ihlalinden sorumlu olan tüm kişilere Mülki Amir tarafından verilecek olan idari para cezası 6.415 Türk lirası olup, bu kural ihlalinden sorumlu olan kişiler üç ile altı ay arasında hafif hapis cezası alacaktır.

Sürücüler için Ceza Puanı

Trafik Kanununda yer alan maddelerden biri olan Trafik Cezası Madde 31/2 maddesine göre takoğraf ya da taksimetre cihazları bozuk olan bir aracı kullanan sürücülerin ehliyetlerine trafik zabıtası tarafından herhangi bir ceza puanı yazılmayacaktır. Bu sebeple de bu sürücünün Trafik Cezası Madde 31/2 maddesine göre ehliyetinin elinden alınması ya da araç kullanmaktan men edilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir. Eğer bu kişi ilgili kural ihlali ile alakalı ise Mülki Amir tarafından 6.415 TL cezaya çarptırılacak ve 3 ile 6 ay arasında hafif hapis yatacaktır.

Trafikten Men Durumu

Takoğraf ya da taksimetre cihazları bozuk bir şekilde trafikte hareket eden araçların trafikten men edilme gibi bir durum ile karşı karşıya olması söz konusu değildir. Fakat aynı kanunun 31/1-a ve 31/1-b maddelerinde bu konu ile ilgili detaylı bilgi yer almaktadır.

Araç Kullanmaktan Men Durumu

Bu kuralları ihlal eden araç sürücülerin ya da takoğraf ve taksimetre gibi cihazları bozuk bir şekilde üreten ya da bu cihazların bozulmasında vasıta olan kişilerin araç kullanılmaktan men edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Diğer Hususlar

Trafik Kanununda yer alan maddelerden biri olan Trafik Cezası Madde 31/2 maddesi ile ilgili herhangi bir diğer husus yer almamaktadır. Fakat Trafik Cezası Madde 31 maddesi hem kendi içinde 1-a ve 1-b olarak ayrılmakta olup hem de Trafik Cezası Madde 31/2 şeklinde devam etmektedir. Bu nedenle de Trafik Cezası Madde 31/2 ile ilgili kural ihlallerine ilişkin bilgiler Trafik Cezası Madde 31 maddesine göre genel açıdan bakılarak ele alınmalıdır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz