Trafik Cezası Madde 31/1-b | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 31/1-b

Trafik Cezası Madde 31/1-b

Kara Yollari Trafik Kanunu’nda yer alan ceza maddelerinden biri olan Trafik Cezası Madde 31/1-b ‘ye göre Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak durumu bir kural ihlali olarak kabul edilmiştir. Trafik Cezası Madde 31/1-b kural ihlalini gerçekleştiren sürücüler için verilen bazı cezalar yer almaktadır. Bu cezalar trafikten men cezası, ceza puanı ve idari para cezası şeklinde yapılan kural ihlaline göre değişim göstermektedir. Trafik Cezası Madde 31/1-b maddesinde belirtildiği üzere çekici, otobüs ve kamyonlarda takoğraf; taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurulmak zorundadır. Aksi bir durumda yani takoğraf ya da taksimetreye sahip olmayan kamyon, çekici, otobüs ve taksilerin sürücüleri Trafik Cezası Madde 31/1-b gereğince ceza alacaktır.

Trafik İhlalinin Konusu

Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak.

Kimlere Uygulanacak?

Kara Yolları Trafik Kanunu Trafik Cezası Madde 31/1-b ‘e göre kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf bulundurulması, taksi otomobillerinde iste taksimetre bulundurulması zorunludur. Takoğraf bulundurmayan kamyon, çekici ve otobüsler ile birlikte taksimetresi olmayan taksi otomobillerin sürücülerine Trafik Cezası Madde 31/1-b maddesi uyarınca ceza uygulanacaktır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Trafik Cezası Madde 31/1-b kuralını ihlal eden kamyon, çekici, otobüs ve taksi sürücüleri trafik zabıtası tarafından idari para cezasına çarptırılacaktır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Kara Yolları Trafik Kanunun’da yer alan Trafik Cezası Madde 31/1-b maddesine göre kural ihlali olarak kabul edilen durumlarda uygulanması karar verilen idari para cezası 412 Türk Lirası olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Yine de bu konuda sürücülerin indirim şansı bulunmaktadır. Belirlenmiş olan ödeme tarihi içerisinde cezayı ödeyen sürücüler bu durumda 412 Türk Lirası olan ceza üzerinden yüzde 25’lik bir indirim uygulanarak 309 Türk Lirası ceza ödeyecektir. Belirlenmiş olan tarihlerin sonrasında bir ödeme yapan sürücülerin bu indirimden yararlanma şansları bulunamamaktadır.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

Ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmamaktadır.

Sürücüler için Ceza Puanı

Kara Yolları için düzenlenmiş olan Trafik Kanunun Trafik Cezası Madde 31/1-b maddesinde belirtmiş olan kuralları ihlal eden sürücülere ehliyetlerine 20 puan değerinde bir ceza puanı verilecektir. Bir yıl içerisinde yüz ceza puanını geçen sürücülerin ehliyetlerine el konulacaktır. Bu nedenle de taksi otomobilleri kullanan sürücülerin bir an önce taksimetre almaları ve kamyon, çekici ve otobüs sürücülerinin de araçlarına takoğraf taktırmaları gerekmektedir. Aksi taktirde trafikten men edilecek olan araçları trafiğe geri çıkartılmayacaktır.

Trafikten Men Durumu

Kara yolları Trafik Kanununda yer alan Trafik Cezası Madde 31/1-b maddesi ihlal edildiği taktirde araç trafikten men edilecektir. Aracın trafiğe geri çıkartılabilmesi için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Araç ile ilgili Trafik Cezası Madde 31/1-b maddesinde yazılı olan kurallar yerine getirilmediği sürece araç trafiğe çıkartılmayacaktır.

Araç Kullanmaktan Men Durumu

Kara yolları Trafik Kanunun 31/1-b maddesi ihlal edildiği zaman araç aracı süren sürücü araç kullanmaktan men edilmez. Böyle bir durumun olabilmesi için araç sürücüsünün bir yıl içinde ehliyetine en az yüz ceza puanı yazılması gerekmektedir. Böyle bir durum olduğu zaman sürücü de araç kullanmaktan men edilir. Fakat sürücünün ehliyet puanı yüz puana henüz ulaşmadıysa sadece araç trafikten men edilecektir.

Diğer Hususlar

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz