Trafik Cezası Madde 31/1-a | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 31/1-a

Trafik Cezası Madde 31/1-a

Türkiye’nin kara yollarında kapsamındaki güvenliğini sağlamak ve can ile mal güvenliğini tehdit eden konular ile ilgili güvenlik önlemlerini almak amacı ile oluşturulmuş olan Trafik Kanunu kapsamında yer alan maddelerden biri olan Trafik Cezası Madde 31/1-a maddesine göre cinslerine ve özelliklerine göre, yönetmelikte nicelik ve nitelikleri belirtilmiş olan gereçleri araçlarda bulundurmamak, bu gereçleri kullanmamak ya da kullanır bir şekilde bulundurmamak kural ihlali olarak kayıtlara geçmektedir.

Trafik İhlalinin Konusu

Yönetmelik tarafından hem nitelik hem de nicelikleri hem özelliklerine hem de cinslerine göre belirtilmiş olan gereçlerin araçlarda bulundurulması ve kullanılır bir halde olması gerekmektedir. Bahsi geçen yönetmelikte yer alan gereçlerin araçlarda bulunmaması, kullanılmaması ya da kullanılır bir şekilde bulundurulmaması durumunda Trafik Cezası Madde 31/1-a maddesine göre kural ihlali sayılan bu durum karşılığında trafik zabıtası tarafından verilecek araç sürücülerine idari para cezası verilecek olup belirtilen tarihler içinde bu cezayı ödemeye giden ve bu idari para cezasını peşin bir şekilde ödeyecek olan kişilere ceza indirimi uygulanacaktır. Yine aynı şekilde kural ihlalini gerçekleştiren ve aracı süren kişi aynı zamanda aracın sahibi değilse bu durumda aracın tescil plakası içinde aynı tutarda ceza tutanağı düzenlenecektir.

Kimlere Uygulanacak? 

Araç sürücülerine trafik zabıtası tarafından idari para cezası uygulanacaktır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş 

Kural ihlali kabul edilen konularda trafik zabıtası tarafından idari para cezası yazılacaktır. Trafik zabıtası aracı süren kişiye idari para cezası vereceği gibi aynı zamanda araç sahibi aracı süren kişinin olmadığı durumlarda da aynı miktardaki idari para cezasını araç tescil plakasına da ceza tutanağı olarak düzenleyecektir. Kuralları ihlal eden araç sürücüsünün ehliyetine de ceza puanı yazılacaktır. Trafik zabıtası tarafından Trafik Cezası Madde 31/1-a maddesi kural ihlali durumunda yazılacak olan idari para cezası 92 Türk Lirasıdır. Bununla birlikte belirtilen tarih aralığı içinde idari para cezasını ödemek isteyen araç sahipleri ya da aracı süren kişiler %25 oranında bir ceza indiriminden yararlanabilecektir. Trafik Cezası Madde 31/1-a maddesi kapsamında ceza indiriminden yararlanma hakkı kazanan araç sahipleri ya da sürücülerinin ödemesi gereken tutar 69 Türk Lirasına düşecektir.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Araç sürücülerine ve aracı süren kişinin araç sahibi olmadığı taktirde araç tescil plakasına yazılacak olan ceza trafik zabıtası tarafından verilecektir. Trafik Cezası Madde 31/1-a maddesine göre kural ihlali kapsamında yer alan durumlarda araç sürücülerine ve araç tescil plakasına verilecek olan ceza 92 Türk lirasıdır. Bununla birlikte belirtilen zaman aralığı içerisinde idari para cezasını ödemek isteyen kişilerin bu cezayı peşin bir şekilde ödemeleri halinde %25 oranında ceza indiriminden yararlanması da mümkündür. Bu durumda araç sahipleri ve aracı süren kişilerin ödemesi gereken idari para cezası 69 Türk Lirasında düşecektir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

5252 sayılı Kanunda yer alan yedinci maddeye göre mülki amir tarafından Trafik Cezası Madde 31/1-a maddesi kapsamında belirlenmiş olan herhangi bir para cezası yer almamaktadır. Buna rağmen Trafik Cezası Madde 31/1-a maddesi kapsamında kural ihlali gerçekleştiren kişilere trafik zabıtası tarafından idari para cezası verilecektir.

Sürücüler için Ceza Puanı

Kara yolları ile alakalı olan tüm sorunları gidermek ve can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile oluşturulmuş olan Trafik Kanunu kapsamı içinde yer alan maddelerden biri olan Trafik Cezası Madde 31/1-a maddesine göre trafik zabıtası tarafından araç sürücülerine verilecek olan ehliyet ceza puanı 10’dur.

 Trafikten Men Durumu 

Hem özelliklerine hem de cinslerine göre nitelikleri ve nicelikleri belirtilmiş olan gereçleri araçlarında bulundurmayan, bu gereçleri bulundurmasına rağmen kullanmayan ya da kullanılır şekilde bulundurmayan kişilerin araçlarının trafikten men edilme durumu yoktur.

Araç Kullanmaktan Men Durumu

Aracı süren kişinin araç kullanmaktan men edilme gibi durumu söz konusu değildir.

Diğer Hususlar 

Trafik Kanunu kapsamında yer alan maddelerden biri olan Trafik Cezası Madde 31/1-a maddesi ile ilgili birtakım diğer hususlar da yer almaktadır. Trafik Cezası Madde 31/1-a maddesine göre araç sürücüsüne trafik zabıtası tarafından verilecek olan idari para cezası, araç sürücüsünün aynı zamanda araç sahibi olmadığı durumlarda araç tescil plakasına da aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenmelidir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz