Trafik Cezası Madde 30/1-b | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 30/1-b

Trafik Cezası Madde 30/1-b

Trafik Cezası Madde 30/1-b ; diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, kara yolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak halinde trafik ihlali yapılmış olur. Bu ihlal sonucunda sürücüye idari para cezası verilir. Ayrıca sürücü ceza puanı ve trafikten men edilme gibi cezai yaptırımlara da maruz kalacaktır. Kullanılacak olan araçlarda görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntılar bulunması yasaktır. Bu türden araçları kara yolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan ya da görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak halinde trafik ihlali yapılmış olan kişiler Trafik Cezası Madde 30/1-b maddesinde yazılı olan yaptırımlara göre cezalandırılacaklardır.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Kara yolları trafiğini düzene sokmak amacı ile oluşturulmuş olan Trafik Kanunun 30/1-b maddesinde; diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntılara sahip olan araçları trafikte kullanmak, kara yolu trafiğinde yer alan diğer araçlar için tehlike yaratacak şekilde olan ya da görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak durumunda Trafik Kanunun 30/1-b maddesi ihlal etmiş olunur. Bu ihlal tespit edildiğinde ise cezai yaptırım uygulanmaktadır. Cezai yaptırım ise idari para cezası şeklinde ve tespitin gerçekleştiği yerin trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklananlar saklanacak bir şekilde, diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak kara yolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman ya da gürültü çıkaran araçları kullanan kişilere  Kara yolu trafiği için oluşturulmuş olan Trafik Kanunun Trafik Cezası Madde 30/1-b maddesine göre bu trafik ihlali olarak kabul edileceketir.

Kimlere Uygulanacak?

Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, kara yolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman ya da gürültü çıkaran araçları kullanan sürücülere uygulanacak olan ceza trafik zabıtası tarafından idari para cezası olarak verilecektir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Kara Yolları Genel Müdürlüğü’nün çıkartmış olduğu Trafik Kanunda yer alan maddelerden biri olan 30/1-b maddesine göre kural ihlali kabul edilmiş olan durumlarda uygulanmasına karar verilmiş olan idari para cezası 199 TL olarak belirlenmiştir. Yine de bu tür bir durum için sürücülerin ceza indiriminden yararlanma şansı da yer almaktadır. Belirlenmiş olan ödeme tarihi aralığında cezayı ödemek isteyen bir sürücü bu durumda esas olan ceza miktarı üzerinden yüzde 25 İndirimli olarak  149,25 TL ceza ödeyecektir. Ceza 5252 sayılı Kanunda yer alan yedinci maddeye göre Mülki Amir tarafından belirlenecek herhangi bir idari para cezası ya da hapis cezası bulunmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası?

Kara yolu trafiği can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile oluşturulan Trafik Kanunu maddelerinden biri olan Trafik Cezası Madde 30/1-b  maddesine göre Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası 199 TL  olarak belirlenmiş durumdadır.

Sürücüler için Ceza Puanı

Kara yolları Trafik Kanunu maddelerinden biri olan 30/1-b maddesinde belirtildiği üzere;diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, kara yolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak durumunda bu kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulanır. Bu ceza sonucunda sürücüler ”20” ceza puanına çarptırılır. Bu ceza puanının ehliyete yazılan sürücüler bir yıl içinde 100 ceza puanını geçtikleri takdirde ehliyete el konulması durumunda kalabilirler.

Trafikten Men Durumu

Kara yolu trafiği ile ilgili olarak oluşturulan Trafik Kanunun 30/1-b maddesine göre kural ihlali sayılan durumlar gerçekleştirildiği taktirde eğer verilen cezalara rağmen bu kural ihlali bir kez daha gerçekleşirse ve bununla birlikte aracı süren kişinin ceza puanı yüz puana ulaşır ya da yüz puanı geçerse ve hatta bazı durumlarda olduğu üzere kural ihlali kabul edilen kazalara da sebebiyet vermişse bu araç trafikten men edilecek ve gerekli şartlar yerine getirilene dek de trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecektir.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Kara yolları Trafik Kanunun 30/1-b maddesinde 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce, Trafik zabıtasınca Belgelerin Geri Alınması, Mahkemelerce Belgelerin İptali, Araç Kullanmaktan Men durumu söz konusu değildir.

Bu maddeye istinaden trafikten men edilen araçlara eksiklik ya da bozuklukları gidermek üzere ek-33 düzenlenmek sureti ile yedi iş gününe kadar izin verilecektir. Yedi iş günü süresi sona erdiği zaman gerekli şartların yerine getirilmediği tespit edildiği taktirde bu araçlar trafikten men edilecektir. Bu araçlara bir daha izin verilmeyecektir. Fakat, bulundukları yerde gerekli şartları sağlayan araçların trafiğe tekrar çıkmasına müsaade edilecektir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz