Trafik Cezası Madde 30/1-a | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 30/1-a

Trafik Cezası Madde 30/1-a

Kara Yolları Müdürlüğü tarafından kara yolları için düzenlenmiş olan Trafik Kanunu maddelerinden biri olan Trafik Cezası Madde 30/1-a maddesine göre araç içinde yer alan servis freninde ya da aracın dışında yer alan ışık donanımında bulunan uzağı ve yakını gösteren ışıklar ile birlikte fren, park ve dönüş ışıkları üzerinde herhangi bir noksanlık, teknik şartlara aykırı bir durum ya da bozukluk olmasına rağmen bu aracın trafikte kullanılıyor olması kural ihlali sayılacaktır.

Trafik İhlalinin Konusu

Araca ait servis freninde, aracın dışında yer alan ışık donanımına ait uzağı ve yakını gösteren ışıklarda, fren, dönüş ve park ışıklarında noksanlık, bozukluk ya da teknik şartlara aykırı bir durum olmasına rağmen aracı kullanan kişiler kural ihlali gerçekleştirmiş olacaktır. Bu kural ihlalinin tespit edilmesi ile birlikte araç sürücüleri 30/1-a maddesinde yazılı olan ve kural ihlali durumunda uygulanması gereken cezaları ödemekle yükümlü olacaktır. K yer alan kuralları ihlal eden sürücülerin ehliyetlerine ceza puanı yazılacak, bu sürücülere kural ihlali karşılığında trafik zabıtası tarafından idari para cezasına çarptırılacak ve bununla birlikte aracın trafiğe çıkmasına izin verilmeyecektir.

Kimlere Uygulanacak? 

Kara yolları trafiğine, fren, dönüş ve park ışıklarında, aracın dışında yer alan ışık donanımında bulunan uzağı ve yakını gösteren ışıklarda, araç içinde yer alan servis freninde herhangi bir bozukluğun, noksanlığın ya da teknik şartlara aykırı bir durumun olması durumunda araç sürücülerine trafik zabıtası tarafından idari para cezası verilecek, aracı kullanan sürücülerin ehliyetlerine ceza puanı yazılacaktır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş 

Kara yolları trafiğine çıkan bir aracın servis freninde, dönüş, park ve fren ışıklarında, aracın dış kısmında yer alan ve uzak ile yakını göstermek için kullanılan ışık donanımında herhangi bir noksanlığın, bozukluğun ya da teknik şartlara aykırı bir durumun olması dahilinde aracı süren kişiye trafik zabıtası tarafından verilecek olan idari para cezası 92 Türk Lirası olmak ile birlikte bu cezayı belirtilen tarihler içerisinde ödeyecek olan araç sürücüsünün yüzde 25 indirimden faydalanması da mümkün olacaktır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası 

Kuralların ihlali gerçekleştiği taktirde trafik zabıtası tarafından verilecek olan idari para cezası 92 Türk Lirasıdır. Bununla birlikte Trafik Cezası Madde 30/1-a maddesinde yazılı olan kuralları ihlal eden sürücülerin belirlenmiş olan tarihler arasında kendilerine yazılmış olan cezaları ödemesi dahilinde yüzde 25 indirim kazanacakları da bilinmektedir. Bu sebeple ilgili tarihler arasında trafik zabıtası tarafından yazılan idari para cezasını ödeyen araç sürücüleri yüzde 25 indirimden yararlanarak 69 Türk Lirası ödeyecektir. Yazılı olan kuralları ihlal eden bir araç sürücüsünün belirtilmiş olan tarihler arasında kendilerine yazılmış olan idari para cezasını ödememeleri durumunda indirimden yararlanmalarına imkan yoktur.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası 

Kara Yolları Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Trafik Kanununca belirtildiği üzere Trafik Cezası Madde 30/1-a maddesinde yazılı olan kuralların ihlalinin gerçekleşmesi durumunda araç sürücülerine mülki amirce verilecek olan idari para cezası bulunmamaktadır.

Sürücüler için Ceza Puanı 

Kural ihlali sayılacak olan durumlarda araç sürücülerinin sahip olduğu ehliyetlere 20 ceza puanı verilecektir.

 Trafikten Men Durumu 

Araç içinde yer alan servis freninde, aracın dış bölümünde yer alan ve uzak ile yakını göstermek için kullanılan ışık donanımında ve dönüş, park ve fren ışıklarında herhangi bir bozukluk, teknik şartlara aykırı bir durum ya da noksanlık olması dahilinde bahsi geçen araç trafikten men edilecektir. Trafikten men edilen bir aracın trafiğe yeniden çıkabilmesi için ihlal ettiği kuralların yazılı olduğu Trafik Cezası Madde 30/1-a maddesine göre yerine getirmesi gereken şartları yerine getirdiği taktirde aracı yeniden trafiğe çıkarabilecektir. Fakat Trafik Cezası Madde 30/1-a maddesinde yazılı olan ve kural ihlali sayılan gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda aracın trafiğe yeniden çıkartılması için 7 gün içinde bu gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Araç Kullanmaktan Men Durumu

Kural ihlali olarak sayılan aracın dış bölümünde yer alan ve uzak ile yakını göstermek için kullanılmakta olan ışık donanımında, park, fren ve dönüş ışıklarında ya da aracın iç kesiminde yer alan servis freninde bir noksanlık, eksiklik, bozukluk ya da teknik şartlara aykırı bir durum olması halinde sadece araç trafikten men edilecektir.

Diğer Hususlar

Bozukluk, noksanlık, eksiklik ya da teknik şartlara aykırı durumlara sahip olan ve bu sebeple trafikten men edilen araçların, kara yollarında sürülmek için elverişli olmaları dahilinde, sahip olduğu bu noksanlık, eksiklik, bozukluk ya da teknik şartlara aykırı durumları gidermesi için ek-33 düzenlenmek sureti ile toplamda yedi iş gününe kadar müsaade edilecektir. Bu yedi günlük sürenin sonuna gelindiği zaman gerekli şartları yerine getirmediği tespit edilen araçlar trafikten men edilecektir. Ayrıca yedi günlük süre zarfı içinde gerekli şartları yerine getirmeyen araçlara bir daha trafiğe çıkması için izin verilmeyecektir. Fakat bulundukları yerde gerekli şartları yerine getiren araçların trafiğe çıkarılmasına izin verilecektir. Bununla birlikte ışık donanımında yer alan noksanlık, teknik şartlara aykırı bir durum, eksiklik ya da bozukluk olduğu için trafikten men edilmiş olan bir araca, günün aydınlanması ve günün kararması arasındaki zaman dilimi içerisinde izin belgesi verilmeyecektir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz