Trafik Cezası Madde 28 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 28

Trafik Cezası Madde 28

Kara Yollar Genel Müdürlüğü tarafından kara yolları için hazırlamış olduğu Trafik Kanunu maddelerinden biri olan Trafik Cezası Madde 28 maddesine göre herhangi bir resmiyete sahip olmayan araçların tescil plakalarının, devlete ait olan araçlar üzerinde yer alan plakalar ile aynı renge sahip olması bir kural ihlalidir. Bu sebepten dolayı da Trafik Cezası Madde 28 maddesinde yazıldığı üzere sahip olduğu bu aykırılık giderilene kadar araç trafikten men edilecek ve kara yolları üzerinde kullanılmasında hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.

Trafik İhlalinin Konusu

Trafik Cezası Madde 28 maddesine göre trafiğe çıkmış olan bir aracın herhangi bir resmiyete sahip olmamasına ve devlet makamına ait birini taşımamasına rağmen sadece devlete ait olan araçlar için özel olarak belirlenmiş bir renge sahip olan plaka ile kara yolları üzerinden seyahat etmesi bir kural ihlali olarak kabul edilmiştir. Bu kural ihlalini gerçekleştiren ve bu kurala uymayan kişilere trafik zabıtası tarafından idari para cezası yazılacak, aracı süren kişinin ehliyetine ceza puanı verilecek ve bununla birlikte Trafik Cezası Madde 28 kural ihlali ile trafikten men edilmiş olan araç için verilecek 7 günlük süre dilimi içerisinde bu aykırı durumun giderilmemesi dahilinde araç kalıcı olarak trafikten men edilecektir. Bu sebeple trafikten men edilen bu aracın trafiğe yeniden çıkabilmesi için yedi gün içerisinde sahip olduğu aykırılığı gidermesi gerekmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Devlete ait olan araçlara ait plakalar için özel olarak belirlenmiş olan plakalar ile aynı renge sahip bir plakaya sahip olan bir araç ile trafiğe çıkan kişilere Trafik Cezası Madde 28 maddesinde belirtildiği üzere yaptırımlar uygulanacaktır. Aracı kullanan sürücünün ehliyetine ceza puanı yazılacak, araç trafikten aykırılığı giderilene kadar men edilecek, 7 gün içinde sahip olduğu bu aykırılık giderilmediği taktirde trafikten kalıcı olarak men edilecek ve araca trafik zabıtası tarafından idari para cezası yazılacaktır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Devlete ait olan bir araç için özel olarak belirlenmiş plakanın rengine sahip olan bir plakayı aracında kullanan ve bu araç ile birlikte trafikte seyahat eden araç sahibine trafik zabıtası tarafından idari para cezası verilecektir. Trafik Cezası Madde 28 maddesine göre resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlete malı olan araçlara ait plaka rengine sahip olması durumunda ödemeleri gereken tutar 199 Türk lirasıdır. Bununla birlikte belirtilen tarihler içinde idari para cezasını peşin olarak ödeyen bir sürücünün yüzde 25 oranında belirlenmiş olan indirimden yararlanması mümkündür. Fakat belirtilmiş olan tarihler içerisinde idari para cezasını ödemeyen sürücülerin bu indirimden yararlanması mümkün değildir.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Resmi olmayan bir araca ait olan tescil plakasının, devlet malı olarak kabul edilmiş olan araçlarda yer alan plakaların rengine sahip olması bir kural ihlali olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte Trafik Cezası Madde 28 maddesine göre kural ihlali olarak kabul edilen durumlarda trafik zabıtası tarafından verilecek olan idari para cezası 199 TL’ dir. Fakat belirtilen tarih aralığında, en kısa süre içinde kendisine yazılan idari para cezasını ödeyen sürücülerin yüzde 25 olarak belirlenmiş olan indirimden yararlanması mümkündür. Peşin bir ödeme yaparak indirimden yararlanmayı başaran sürücüler yüzde 25 oranında belirlenmiş olan indirimden yararlanarak 149.25 Türk lirası idari para cezası ödeyecektir. Bahsi geçen tarihler arasında idari para cezasını ödemeyen ya da bu cezanın sadece bir kısmını ödeyen kişilerin bu ceza için belirlenmiş olan indirimden yararlanması mümkün değildir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası 

Devlet malı olarak kabul edilmiş bir araç içi özel olarak belirlenmiş plaka rengine sahip olan bir tescil plakalı araç ile trafikte hareket eden sürücülere mülki amirce herhangi bir idari para cezası verilmeyecektir.

Sürücüler için Ceza Puanı 

Aykırı olarak yani kural ihlali olarak kabul edilmiş olan, devlet malı olarak kabul edilen araçların plakaları için özel olarak belirlenmiş renk ile aynı renge sahip tescil plakası ile araç kullanmakta olan bir sürücünün ehliyetine 10 ceza puanı yazılacaktır.

 Trafikten Men Durumu 

Resmi olmayan bir aracın tescil plakasının devlet makamına ait bir araca ait tescil plakası ile aynı renkte olması dahilinde bu aykırı durumun yedi gün içerisinde giderilmesi gerekmektedir. 7 gün içinde bu aykırılığı gidermeyen araçlar trafikten kalıcı olarak men edilecektir.

Araç Kullanmaktan Men Durumu 

Trafik Cezası Madde 28 maddesini ihlal eden bir sürücünün ehliyeti elinden alınmaz ve bu sürücü araç kullanmaktan men edilmez.

Diğer Hususlar 

Kural ihlali olarak görülen durumu karşılayan araçların, gerekli şartları sağlaması için ek-33 düzenlemek sureti ile yedi iş günü içerisinde bu aykırılığı gidermesi gerekmektedir. 7 iş günü ardından gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecektir. Bununla birlikte yedi gün içinde gerekli şartları yerine getirilmeyen bir aracın bir daha trafiğe girmesine izin verilmeyecektir. Fakat bulundukları yer içerisinde kural ihlali sayılmayacak ve herhangi bir aykırı durum oluşturmayacak şekilde gerekli şartları yerine getirilen bir aracın trafiğe yeniden çıkarılmasına müsaade edilecektir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz