Trafik Cezası Madde 26/2 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 26/2

Trafik Cezası Madde 26/2

Trafik ile ilgili sorunları düzenlemek ve ilgili kural ihlallerine gerekli yaptırımları uygulamak için Kara Yolları Müdürlüğü tarafından hazırlanan Trafik Kanununda yer alan maddelerden biri olan Trafik Cezası Madde 26/2 maddesine göre araçların dış bölümünde yer alması gereken zorunlu olan çeşitli işaretlerin haricinde araçlara izin alınmadan reklam, yazı, resim, şekil, işaret, sembol, flama, bayrak, ilan, flama ve benzerlerini yazmak, takmak, sesli ya da ışıklı donanımları bulundurmak yasaktır. Bundan dolayı bu tür kural ihlallerinde bulunan kişilere maddesine göre çeşitli yaptırımlar uygulanacaktır.

Trafik İhlalinin Konusu

Araçların dışında bulundurulması zorunlu olan işaretlerin haricinde araçlara izin alınmadan takılan ya da yazılan sembol, şekil, resim, işaret, yazı, reklam, flama, bayrak, ilan ve benzeri şeyler ile birlikte ışıklı ve sesli donanımları bulunduran kişilere trafik zabıtası tarafından idari para cezası uygulanacaktır. Aynı ceza aracı süren kişinin araç sahibi olmadığı durumlarda araç tescil plakasına da yazılacaktır. Ayrıca araca takılan ya da yazılan bu tür nesnelerin sökülmesi ile ilgili olan tüm giderler ve bu işleme dair tüm sorumluluk araç sahibine ait olacaktır. Bu bir yana gerekli şartların mümkün olmadığı durumlarda araç sahiplerine gerekli şartların yerine getirilmesi için ek-33 düzenlemek amacı ile 7 iş günü müddet verilecektir. 7 iş günü içerisinde şartları yerine getirmeyen araçlar gerekli şartlar yerine getirilene dek trafikten men edilecektir.

Kimlere Uygulanacak?

Aracın dışında bulundurulması zorunlu olan işaretlerden başka aracın dış bölümüne izin alınmadan yazılan ya da takılan bayrak, flama, ilan, sembol, şekil, resim, işaret, yazı, reklam ve benzeri şeylerin ya da araç dışında ışıklı ve sesli donanım bulundurmanın cezasını aracı süren kişi ile birlikte aracın süren kişinin aracın gerçek sahibi olmadığı durumlarda aracın sahibi çekecektir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Kuralları ihlal eden birinin trafik zabıtası tarafından idari para cezası kesilmektedir. Herhangi bir mülki amirce ceza uygulanmayacaktır. Kural ihlallerini gerçekleştiren kişilerin ödemesi gereken idari para cezası 92 Türk lirasıdır. Bununla birlikte belirlenmiş tarihler arasında idari para cezasını peşin bir şekilde ödeyecek olan kişilere %25 oranında bir indirim uygulanacaktır. Bu indirim ile birlikte aracı süren kişinin ya da aracı işleten kişinin ödemesi gereken tutar 69 Türk lirasına düşecektir. Fakat belirlenmiş olan tarihler arasında idari para cezası ödenmezse bu ceza indiriminden yararlanmak mümkün olmayacaktır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Aracı süren kişiye ya da aracın esas sahibine yani aracı işleten kişiye trafik zabıtası tarafından eşit tutarda idari para cezası yazılacaktır. Trafik Ceza Maddesi 26/2 maddesine göre bu tür bir kural ihlali için belirlenmiş olan para cezası 92 Türk lirasıdır. Bu bir yana belirtilen süre içerisinde idari para cezasını peşin bir şekilde ödeyen kişilerin %25 oranında bir ceza indirimi alacağı ve bu indirim ile birlikte 69 Türk Lirası ödeyeceği de Trafik Ceza Maddesi 26/2 tarafından belirlenmiş durumdadır. Bahsi geçen tarihler arasında idari para cezasını ödemeyen ya da bu tutarı peşin olarak ödemeyen kişilerin ceza indiriminden yararlanması mümkün değildir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

Trafik Ceza Maddesi 26/2 maddesine göre 5252 sayılı Kanunda yer alan yedinci madde uyarınca Mülki Amirce belirlenmiş olan herhangi bir idari para cezası yer almamaktadır. Bununla birlikte ilgili madde tarafından belirtilmiş olan kural ihlallerini gerçekleştiren araç sürücüleri ya da araç sahipleri trafik zabıtası tarafından idari para cezasına çarptırılacaktır.

Sürücüler için Ceza Puanı 

Kara yolları ile ilgili trafikte gerçekleşen kural ihlallerine bir yaptırım uygulamak ve caydırıcılık sağlayabilmek adına Trafik Ceza Maddesi 26/2 maddesine göre kural ihlali sayılan durumları gerçekleştiren araç sürücülerinin ehliyetlerine trafik zabıtası tarafından 5 ceza puanı yazılacaktır.

Trafikten Men Durumu 

Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretler dışında araçlara izin alınmadan yapıştırılan, takılan ya da yazılan, yazı, işaret, reklam, şekil, resim, sembol, flama, ilan, bayrak, sesli ya da ışıklı donanımları bulunduran araçlar trafikten men edilecektir. Araçta yer alan bu tür işaretlerin o an içinde çıkartılması mümkün olmadığı durumlarda araç sahibine gerekli şartları yerine getirmesi için ek-33 düzenlemek amacı ile yedi iş günü müddet tanınır. 7 iş günü içerisinde gerekli şartları yerine getirilmiş olan araçlar trafiğe tekrar çıkabilecektir. Fakat 7 iş günü içerisinde belirtilen şartlar yerine getirilmezse araç trafikten men edilecek ve gerekli şartlar yerine getirilene dek bu aracın bir daha trafiğe çıkmasına izin verilmeyecektir.

Araç Kullanmaktan Men Durumu 

İlgili kuralları ihlal eden araç sürücülerinin ya da araç sahiplerinin araç kullanmaktan men edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Diğer Hususlar

Aracın sahibi olmadığı durumlarda, araç sürücüsüne yazılacak olan idari para cezası aynı zamanda aracın tescil plakasına da yazılacaktır. Yönetmelikte belirtilmiş olan gerekliliklere aykırı olarak bulundurulan ya da takılan araç ve gereçler ile birlikte izni alınmadan yazılmış tüm yazılar, tüm gider ve sorumlulukları aracı işleten kişiye ait olmak ile birlikte söktürülecek ya da sildirilecektir. Yine de bulundukları yerin koşulları gereğince bu tür işlemlerin gerçekleşmesi mümkün olmayan durumlarda gerekli şartların sağlanması için ek-33 düzenlemek şartı ile aracı işleten kişiye yedi iş günü müsaade edilecektir. Verilmiş olan bu izin süresi nihayete erdiğinde gerekli şartlar hala yerine getirilmemişse bahsi geçen araç gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edilecektir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz