Trafik Cezası Madde 26/1 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 26/1

Trafik Cezası Madde 26/1

Kara yolları için Kara Yolları Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan Trafik Kanunu maddelerinden biri olan Trafik Cezası Madde 26/1 maddesine göre trafiğe çıkan araçların içinde ya da dışında bulundurması mecburi olan bazı ayırım işaretleri yer almaktadır. Araçlarda yer alması gereken bu ayırım işaretleri, iş yerini ve iş şeklini, kapasite ile birlikte diğer nitelikleri de belirlemekte olan plaka, renk, şekil, ışık, yazı ve sembol gibi işaretlerdir. Bu tür ayırım işaretleri yer almayan araçları kullanan sürücülere ve aracı işleten kişilere Trafik Cezası Madde 26/1 maddesinde yer alan kuralları ihlal ettikleri için gerekli cezalar verilecektir.

Trafik İhlalinin Konusu

Trafiğe çıkacak olan araçların bulundurması gereken birtakım ayırım işaretleri yer almaktadır. Bu ayırım işaretleri plaka, ışık, şekil, yazı, sembol ve renk gibi çeşitli nitelikleri belirleyen işaretler olabileceği gibi, aracın kapasitesini, iş yerini ve iş şeklini belirleyen niteliklerden de oluşabilmektedir. Bu nedenle Trafik Cezası Madde 26/1 maddesine göre yukarıda bahsi geçen ayırım işaretleri araçlarında yer almayan kişiler bu araçlar ile birlikte trafiğe çıktıkları taktirde Trafik Cezası Madde 26/1 maddesine göre kural ihlali yapmış olacaktır. Kural ihlal eden ve aracı süren kişilerin ve aracı süren kişi aracın sahibi değilse de araca ait tescil plakasının da trafik zabıtası tarafından idari para cezasına çarptırılacağı Trafik Kanununda geçmektedir. Bununla birlikte ilgili aracın sahip olduğu bu eksiklikleri yerine getirmesi için tanınan 7 günlük süre içinde eksiklikler yerine getirilmezse trafikten men edilen bu aracın bir daha trafiğe çıkmasına izin verilmeyecektir.

Kimlere Uygulanacak?

Kara yolları trafiğine ışık, renk, sembol, yazı, şekil ve plaka gibi nitelik belirleyici ayırım işaretleri olmadan ya da aracın kapasitesini, çalışma yerini ve çalışma şeklini belirtmeden çıkan araçların Trafik Kanunu kapsamında yer alan Trafik Cezası Madde 26/1 maddesine göre trafik zabıtası tarafından idari para cezasına çarptırılacağı ve aracı süren kişi araç sahibi değilse aynı zamanda aynı cezanın aracın tescil plakasına da yazılacağı kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte araç eksik olan ayırım işaretlerini araca yerleştirene dek trafikten men edilecektir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Kural ihlali sayılan ve aracın çalışma şeklini ya da çalışma yerini, kapasitesini ve diğer nitelikler olan plaka, ışık, şekil, renk, yazı ve sembol gibi araçta yer alması gereken ayırım işaretlerini bulundurmaması halinde araca, aracı süren kişiye ve aracı işleten kişiye trafik zabıtası tarafından idari para cezası verilecektir. Trafik Cezası Madde 26/1 maddesine göre bu tür bir kural ihlali için trafik zabıtası tarafından verilecek olan ceza idari para cezası 92 TL’ dir. Bununla birlikte belirlenen tarihler arasında idari para cezasını ödeyecek olan araç sürücüleri ve aracı işleten kişiler ceza indiriminden yararlanabilecektir. Ceza indiriminden yararlanma hakkı kazanan araç sürücüsü ya da aracı işleten kişi böyle bir durumun olması halinde 69 TL idari para cezası ödeyecektir. Bununla birlikte gerekli ayırım işaretleri olmaksızın aracı süren sürücünün ehliyetine 5 ceza puanı yazılacaktır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Kural ihlali sayılan durumlarda trafik zabıtası tarafından hem araç sürücüsüne hem de aracı süren kişinin araç sahibi olmadığı durumlarda aracı işleten kişi ya da kişilere 92 TL tutarında idari para cezası uygulayacağı ve bununla birlikte belirli tarihler arasında bu idari para cezasını ödemek isteyen kişilere de %25 oranında bir indirim uygulanacağı belirtilmiştir. Fakat belirtilen tarihler içinde idari para cezasını peşin olarak ödemeyen kişilerin bu indirimden yararlanma şansı yoktur. %25 indirim hakkı kazanan araç sürücüsü ya da aracı işleten kişinin ödeyeceği idari para cezası ise 69 TL’ dir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

Kural ihlali kabul edilen gereklilikleri yerine getirmeyen kişilere 5252 sayılı kanunda yer alan yedinci maddeye göre mülki amirce belirlenmiş olan bir idari para cezası yer almamaktadır. Bununla birlikte Trafik Cezası Madde 26/1 maddesini ihlal eden kişilerin trafik zabıtası tarafından verilecek olan idari para cezasını ödemesi gerekmektedir.

Sürücüler için Ceza Puanı

Gerekli ayırım işaretlerini sürmekte olduğu araçta bulundurmayan araç sürücülerinin ehliyetine 5 ceza puanı yazılacaktır.

Trafikten Men Durumu

Bulundurulması zorunlu olan aracın çalışma yerini ya da çalışma şeklini, aracın kapasitesini ve diğer nitelikleri belirlemekte kullanılan ışık, renk, sembol, şekil, yazı ve plaka gibi ayırım işaretleri yer almayan araçlar bu eksikliklerini giderene kadar trafikten men edilecektir. Bununla birlikte Trafik Cezası Madde 26/1 maddesi kapsamında araç sürücülerinin ya da aracı işleten kişilerin ayırım işareti eksikliklerini yedi gün içinde gidermeleri gerekmektedir. Aksi taktirde trafikten men edilecek olan aracın trafiğe yeniden çıkmasına izin verilmeyecektir.

Araç Kullanmaktan Men Durumu

İhlalleri gerçekleştiren araçlar trafikten men edilecek olsa da bu aracı süren kişilerin araç kullanmaktan men edilme gibi bir durumu söz konusu değildir.

Diğer Hususlar

Araç sahibi olmadığı zamanlarda araca ait tescil plakasına da trafik zabıtası tarafından aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenecektir. Bulundurulması gereken ayırım işaretlerini bulundurmayan ve bu nedenle trafiğe çıkmasına izin verilmeyen araç ile ilgili gerekli şartların ya da var olan eksikliklerin yerine getirilmesi için ek-33 düzenleme sureti ile birlikte araç sürücülerine ya da araç sahiplerine yedi iş günü verilmiştir. 7 iş gününün ardından gerekli şartları ya da var olan eksiklikleri yerine getirmeyen araçlar trafikten kalıcı olarak men edilecek ve bu araçların bir daha trafiğe çıkmasına izin verilmeyecektir. 7 iş günü içerisinde bulunduğu yerde gerekli şartları yerine getirilen aracın ise trafiğe çıkmasına izin verilecektir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz