Trafik Cezası Madde 22 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 22

Trafik Cezası Madde 22

Emniyet Genel Müdürülüğü yada buna bağlı tescil kurulları, alınan aracın belgelerinin oluşturulması, düzenlenmesi ve kişiselleştirilmesi gibi işlemleri direkt olarak elden veya elektronik posta aracılığı ile teslim etme işlemini gerçekleştirmektedir. Eğer aracın tescili ilk kez gerçekleşecekse Emniyet Genel Müdürlüğü bu işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı şeklinde yaparak, oluşturulan bu belgenin bir ay süre içinde geçerli olan tescil işlemine ait belgelerin oluşturulması ve araç sahibine ulaştırılması için gerçek yada özel hukuk tüzel kişilerini, kurum yada kuruluşları görevlendirebilir. Görevlendirilen bu şahıslar da düzenleyecekleri protokol etrafında, araca dair yapılacak olan işlemleri gerçekleştirmeleri için diğer gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilere yetki verebilirler. Ayrıca aracın kişisel belgelerinin basılması ve sahibine elektronik ortamdan bu belgelerin iletilmesi Emniyet Genel Müdürlüğü’nün seçtiği herhangi bir kamu kurum yada kuruluşu tarafından da gerçekleştirilebilir. Yapılacak olan işlemlerin yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesi önemlidir. Aksi durumlarda yetki verilen gerçek yada özel hukuk tüzel kişileri yada kamu kurum veya kuruluşları Karayolları Trafik Kanunu’nun trafik cezası madde 22 ihlal etmiş olurlar ve bu ihlal tespit edildiği takdirde cezai yaptırıma maruz kalırlar. Cezai yaptırım idari para cezası şeklinde, tespitin gerçekleştiği yerin mülki amiri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Peki Bu Ceza Kimlere Uygulanacak?

Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmesi, Karayolları Trafik Kanunu’nun trafik cezası madde 22’ye göre trafik ihlali kabul edilmektedir.

Kimlere Uygulanacak?

Geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin belirlenen kurallara aykırı hareket ettiği durumlarda yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine uygulanacak olan ceza, idari para cezası şeklindedir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 22.maddesine göre aykırı kabul edilen durumlarda uygulanacak olan idari para cezası 14,369 TL olarak belirlenmiştir. Ceza ödemesinde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır. Ceza 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmaktadır.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası?

Ceza Karayolları Trafik Kanunu’nun 22.maddesinde belirtilen 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası Mülki Amirce uygulanmaktadır.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Trafik cezası madde 22’de belirtilen duruma aykırı durumlarda “Tespitin yapıldığı yerin mülki amirin yetkilendirilmesi halinde trafik tescil birim amiri tarafından da ceza yazılabilir.”

Karayolları Trafik Kanunu’nun trafik cezası madde 22’de ; Trafik Zabıtasınca İdari Para Cezası, Trafik Zabıtasınca – Belgelerin Geri Alınma Durumu, Sürücüler için Ceza Puanı, Belgelerin İptali Durumu, Araç Kullanmaktan Men Durumu söz konusu değildir.

Aşağıdaki linke tıkladığınızda 2016  Trafik Para Cezaları Rehberi Dosya Ekine ulaşabilir ve dosya içindeki tablodan Karayolları Trafik Kanunu’nun tüm maddelerini inceleyebilir ve yazıda verilen trafik cezası madde 22 ile ilgili tüm bilgileri teyit edebilirsiniz.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum Yaz