Trafik Cezası Madde 21 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 21

Trafik Cezası Madde 21

Araç sahibi olduktan sonra sürücülerin bilinçli olduğunun göstergelerinden biri de aracın resmi evraklarının ve teknik ihtiyaçlarının eksiksiz şekilde hazır olmasıdır. Bu belgelerden en önemlileri trafik belgesi ve tescil plakası diyebiliriz. Çünkü cezai yaptırımları ağırdır. Sürücülerin araç sahibi olduktan ve tescil işlemi tamamlandıktan sonra trafiğe çıkmadan önce trafik belgesi ve tescil plakası almaları zorunludur. Trafik Tescil Şube Müdürülüğünün resmi sitesinde belirtilen bilgilere göre Araç Tescil Belgesi 76,50 TL olarak ücretlendirilirken, Motorlu Araç Trafik Belgesi ücreti ise 102 TL olarak belirtilmiştir. Trafik belgesi ve tescil plakası olmadan araçların yola çıkması Kanun’un 21. Maddesince yasaklanmıştır. Karayolları Trafik Kanunu’nun trafik cezası madde 21′e aykırı durumlarda sürücülere cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu cezai yaptırım idari para cezası şeklinde ödetilmektedir. Ayrıca araçların belgele eksikliklerini giderilinceye kadar trafikten men edilme durumu söz konusudur. Buna ek olarak 10 puanlık bir ceza puanı sürücülerin ehliyetlerine eklenmektedir. Görüldüğü gibi trafik cezası madde 21’e uyulmadığında sürücülere çok fazla yaptırımı vardır. Bu nedenle sürücülerin trafiğe çıkmadan önce trafik belgesi ve tescil plakası alması önemlidir.

Trafik İhlalinin Konusu Nedir?

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan  karayoluna çıkarmak, Karayolları Trafik Kanunu’nun 21. maddesine göre trafik ihlali sayılmaktadır.

Kimlere Uygulanacak?

Ceza tescil edilmiş olan aracı trafik belgesi yada tescil plakası olmadan karayolunda kullanan sürücülere uygulanacaktır.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 21.Maddesinde kurala uymayan sürücülere uygulanacak olan ceza miktarı 844 TL olarak belirtilmiştir. Fakat peşin ödemelerde %25’lik bir indirim uygulandığı için fiyat 633 TL’ye inmektedir. Kanuna uyulmadığı takdirde İdari Para Cezası Trafik Zabıtasınca uygulanmaktadır.

Kural İhlali Durumunda Kaç Ceza Puanı Veriliyor?

Kanuna aykırı durumlarda sürücülere ceza puanları verilmektedir. Ceza puanları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu bir sistemde kaydedilmektedir. Ceza puanı 100 üzerine çıkan sürücülerin, ehliyetleri iki ay süresince ellerinden geri alınmaktadır. Karayolları Trafik Kanununun 21. Maddesine göre sürücüler için belirlenen ceza puanı “10” puan olarak belirtilmiştir.

Belgelerin Geri Alınması Hangi Durumda Mümkündür?

Trafik Cezası Madde 21’e göre “Belgeler Trafik Zabıtasınca eksik olduğu durumlarda geçici bir süre, geçersiz olduğu durumlarda süresiz şekilde geri alınmaktadır.”

Trafikten Men Edilme Durumu Nasıl Gerçekleşir?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 21.Maddesinde kurala uymayan sürücülerin araçları, eksikler giderilinceye kadar trafik zabıtası yada yetkili başka memurlar tarafından trafikten men edilebilir.

Diğer Hususlar Nelerdir?

Karayolları Trafik Kanunu 21. maddeye istinaden trafikten men edilen araçların sürülerek götürülebilmesi için motorlu araç trafik belgesi ya da “C” geçici trafik belgesi alınması, çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek istenmesi halinde ise  ek-33/A tanzim edilmek suretiyle araç sahibine veya işletenine teslim edilir.

Karayolları Trafik Kanunu’nun trafik cezası madde 21’de; Belgelerin İptali Durumu, Araç Kullanmaktan Men Durumu bulunmamaktadır.

Aşağıdaki linke tıklayarak 2016 Trafik Kanununda belirtilen Trafik Para Cezaları Rehberi Dosya Ekini indirebilirsiniz.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz