Trafik Cezası Madde 123/5 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 123/5

Trafik Cezası Madde 123/5

Kara Yolları güvenliği ile ilgili gerekli önlemlerin alınabilmesi amacı ile oluşturulmuş olan Trafik Kanunu maddelerinden biri olan Trafik Cezası Madde 123/5 maddesine göre gerekli makamlardan herhangi bir izin ya da belge almadan sürücü kursu ya da kursları açmak bir kural ihlalidir ve bununla ilgili kurs sahiplerine gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. İzin ya da belgesi olmadan araç sürücü kursu açan kişilere Mülki Amir tarafından idari para cezacı verilecek ve bu kurs sahipleri hafif hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Belge ve izne sahip olmadan sürücü kursu işleten kişiler tarafından verilecek olan ehliyet sürücü belgeleri geçerli sayılmayacak ve bu sürücü kursu tarafından yapılacak olan herhangi bir ehliyet sınavı ya da direksiyon sınavı geçerli olarak kabul edilmeyecektir. İlgili kuralın ihlali gerçekleştiği taktirde bu sürücü kursları trafik zabıtası tarafından kapatılacaktır. Herhangi bir izni ya da belgesi olmadan bir sürücü kursundan ehliyet alan kişiler trafiğe çıktıkları zaman diğer araç ve insanları tehlikeye sokabilir ve kara yolu trafiğinin düzenini bozabilirler. Dolayı yoldan yaralanma ya da ölüm ile sonuçlanabilecek türden bu tür sorunlardan sorumlu olacak kişi ilgili makamlar tarafından herhangi bir izin ya da belge almayan sahtekar kişidir. Bu kişi Mülki Amir tarafından hem idari para cezasına hem de hafif derecede hapis cezasına çarptırılacaktır.

Trafik İhlalinin Konusu

Araç sürücü kursu açma izni ya da belgesi olmayan yani bu izinleri gerekli makamlardan temin etmemiş olan ve buna rağmen araç sürücü kursu açan kurs sahipleri 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. maddeye göre 6.415 TL idari para cezasına çarptırılacaktır. Bununla birlikte bu kişilerin 3 ile 6 ay arasında hafif hapis cezası ile yüzleşmesi gerekmektedir. Zira bu tür bir kural ihlalinin gerçekleşmesi halinde bu sürücü kurslarından alınmış olan ehliyet sürücü belgelerinin de iptalinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sahte bir ehliyet sürücü belgesi ile trafiğe çıkan kişilerin araç sürmek için gerekli beceri ve kabiliyete sahip olmaması durumunda kara yolları trafiğinde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabilecek türden kazalar gerçekleşebilir. Tüm bu kazalardan sorumlu olan kişi herhangi bir izin ya da belge almadan kurs açmış olan kişidir ve bu kişi hakkında gerekenler ilgili madde uyarınca yapılacaktır.

Kimlere Uygulanacak?

Sürücü kursu açmak için ilgili makamlardan herhangi bir izin ya da belge almadan araç sürücü kursu açan kurs sahiplerine 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. maddeye göre 6.415 TL idari para cezası verilecektir. Ayrıca bu kişilere 3 ile 6 ay arasında hafif hapis cezası da verilecektir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Bu tür bir kural ihlalini gerçekleştiren ve sahte belgeler ile ya da belge olmadan kurs açan kurs sahiplerine 5252 sayılı Kanunda yer alan maddelerden biri olan 7. maddeye göre Mülki Amir tarafından belirlenmiş olan idari para cezası 6.415 TL olup bu ceza üzerinden kural ihlalini gerçekleştiren kişilere herhangi bir oranda ceza indirimi uygulanmayacaktır. Ayrıca bu kişiler 3 ve 6 ay arasında hafif hapis cezasına çarptırılacaktır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Trafik Cezası Madde 123/5 maddesine göre kural ihlali sayılan durumlarda trafik zabıtası tarafından kurs sahiplerine herhangi bir miktarda idari para cezası verilmeyecektir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

İzni ya da belgesi olmadan araç sürücü kursu açan kişilere 5252 sayılı Kanun kapsamında verilecek olan idari para cezası Mülki Amir tarafından belirlenecektir. Bu kural ihlali için belirlenmiş olana idari para cezası 6.415 TL’dir. Ayrıca bu ceza üzerinden herhangi bir oranda ceza indirimi alınabilme gibi bir durum söz konusu değildir. Bununla birlikte izni ya da belgesi olmamasına rağmen kurs açmış olan bu kişiler 3 ile 6 ay arasında hafif hapis cezası ile yüzleşmek zorundadır.

 Diğer Hususlar

Trafik Cezası Madde 123/5 maddesi kapsamında bilinmesi gereken bir diğer husus ise izinsiz ve belgesiz bir şekilde açılan bu kursun trafik zabıtası tarafından kapatılacak olmasıdır.

 

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz