Trafik Cezası Madde 123/4 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 123/4

Trafik Cezası Madde 123/4

Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Trafik Kanunu kapsamında yer alan maddelerden biri olan Trafik Cezası Madde 123/4 maddesine göre yazılı bir şekilde yapılmış tüm uyarılara rağmen belirlenmiş olan süre içerisinde kurslarını yönetmelik ve kanunda belirtilmiş olan şartlara uygun bir hale getirmeyen kurs sahiplerine idari para cezası verilecektir. Bu cezayı ise bu maddenin kapsamında da belirtildiği üzere 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. maddeye göre bir Mülki Amir belirleyecektir. Bununla birlikte madde kapsamında kural ihlali olarak kabul edilen durumlarda Mülki Amir tarafından kurs sahiplerine herhangi bir çeşit hapis cezası verilmeyecektir. Ayrıca konu ile ilgili olarak trafik zabıtası tarafından verilecek herhangi bir idari para cezası da yer almamaktadır. Bununla birlikte kural ihlalini gerçekleştiren kurs ya da kurslar en az on beş günlüğüne Mülki Amirler tarafından geçici olmak sureti ile kapatılacaktır.

Trafik İhlalinin Konusu

Trafik Kanunu maddeleri arasında yer alan Trafik Cezası Madde 123/4 maddesine göre yazılı bir şekilde belirtilmiş olan süre dahilinde kurs ya da kurslarını kanunda ve yönetmelikte belirtilmiş olan şartlara uygun bir hale getiremeyen kurs sahiplerine çeşitli yaptırımlar uygulanacaktır. Bu yaptırımlardan ilki 5252 sayılı Kanunun 7. maddesinde belirtildiği üzere bir Mülki Amir tarafından belirlenecek olan idari para cezasıdır. Fakat kural ihlalini gerçekleştiren kurs sahipleri hapis cezası ile karşı karşıya kalmayacaktır. Buna ek olarak ilgili kural ihlali sebebi ile kurs sahiplerine trafik zabıtası tarafından herhangi bir idari para cezası verilmeyecektir. Mülki Amir tarafından belirlenmiş olan idari para cezası 1.058 TL olup, bu ücret üzerinden herhangi bir ceza indirimi yapılmayacaktır.

Kimlere Uygulanacak?

Trafik Cezası 123 maddesinin 4. bölümüne göre yapılmış olan tüm yazılı uyarılara rağmen kendisine tanınmış olan süre dahilinde kurs ya da kurslarını yönetmelikte ve kanunda yer alan şartlara uygun bir şekilde düzenlemeyen ve gerekli eksiklerine yerine getirmeyen kurs sahiplerine 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre Mülki Amir tarafından idari para cezası verilecektir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Bu maddeye göre kural ihlali olarak kabul edilen durumları gerçekleştirmiş olan kurs sahiplerine Mülki Amir tarafından 5252 sayılı Kanunu kapsamında yer alan 7. maddeye göre idari para cezası verilecektir. Bu kural ihlali için belirlenmiş olan idari para cezası ise 1.058 TL’dir. Bununla birlikte kurs sahiplerinin idari para cezası üzerinden cezai indirim almasına imkan yoktur. Kural ihlalini gerçekleştirmiş olan ve yazılı uyarıları dinleyerek kursu gerekli şekilde düzenlememiş olan kurs sahiplerine herhangi bir hapis cezası verilmeyecektir. Ayrıca bu kişilere trafik zabıtası tarafından verilecek herhangi bir idari para cezası da bulunmamaktadır.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Bahsi geçen maddeye göre kurs ya da kurslarını yönetmelik ve kanun tarafından belirlenmiş olan şartlara göre düzenlemeyen kurs sahiplerine trafik zabıtası tarafından verilecek herhangi bir idari para cezası yer almamaktadır.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

Kurs ya da kurs sahibi olan kişi ya da kişilerin, kendisine yapılmış olan tüm yazılı uyarılara rağmen yapılmış bu uyarılarda yer alan süre içerisinde kurs ya da kurslarını kanun ya da yönetmelikte yer alan şartlara göre uygun bir hale getirmemesi durumunda ödemek zorunda kalacakları idari para cezası 5252 sayılı Kanunu kapsamında yer alan 7. maddede yazıldığı üzere Mülki Amir tarafından belirlenecektir. Mülki Amir tarafından bu tür bir kural ihlali için belirlenmiş olan idari para cezası 1.058 TL’dir. Bu ceza üzerinden hiçbir kurs sahibi ceza indirimi almayacaktır. Buna ek olarak gerekli düzenlemeleri yapmayan kurs sahiplerinin hapis cezası ile karşı karşıya kalma gibi bir durumu da bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

Bu madde kapsamında yer alan diğer bir husus ise kurs sahiplerine idari para cezası veren Mülki Amirlerin aynı zamanda en az on beş gün olmak üzere kanun ve yönetmeliklerde yer alan şartları yazılı olarak yapılmış tüm uyarılara rağmen yerine getirilmemiş olan kurslar geçici olmak sureti ile kapatılacaktır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz