Trafik Cezası Madde 118 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 118

Trafik Cezası Madde 118

Trafik Kanununda belirtilmiş olan birçok maddenin bir bölümünde araç sürücülerinin ilgili maddelerdeki kurallara uymaması halinde trafik zabıtası tarafından ehliyetlerine ceza puanı yazılacaktır. Bu gibi durumlarda Trafik Cezası Madde 118 maddesine göre trafik ihlali yapan bir araç sürücünün trafik ihlalini gerçekleştirdiği günden geriye doğru dönük olarak bir yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurması ya da 100 ceza puanını geçmesi halinde araç sürücüsünün sürücü belgelerine 1. defasında 2 ay olmak üzere trafik zabıtası tarafından el koyulur. Bununla birlikte aynı durumun 2. defa gerçekleşmesi halinde araç sürücüsünün ehliyetine 4 aylık bir süre dilimi için el konulacaktır. Aynı kural ihlalinin 3. defa gerçekleşmesi halinde ise bu sürücülerin ehliyetinin iptal edilmesi için mahkemeler tarafından iptal davası açılır. Bu davanın sonucunda sürücü haksız bulunursa sürücünün ehliyet belgesine el konulacaktır. Bundan dolayı da sürücünün trafikte araç kullanmasına izin verilmeyecek, bu sürücü trafikten men edilecektir. Fakat sürücü haklı bulunduğu taktirde sürücünün ehliyet sürücü belgesi geri verilecektir.

Trafik İhlalinin Konusu

Trafik Cezası Madde 118 maddesine göre gerçekleştirmiş olduğu trafik ihlali sebebi ile trafik zabıtası tarafından ehliyetine ceza verilen sürücülerin yapılan son trafik ihlali ile birlikte geriye dönük olarak bir yıl boyunca ehliyet ceza puanlarının 100 puana ulaşması ya da 100 puanı geçmesi halinde aracı süren kişinin ehliyet sürücü belgesine trafik zabıtası tarafından 2 ay müddetliğine el konacaktır. Bununla birlikte aynı trafik kuralının ihlalinin 2. kez gerçekleşmesi halinde trafik zabıtası araç sürücünün ehliyet sürücü belgesine 4 aylığına el koyacaktır. Bu gibi bir durumun 3. kez gerçekleşmesi halinde ise mahkemeler tarafından sürücünün ehliyet sürücü belgesinin iptal edilmesi adına dava açılacaktır. Bu gibi bir durumda davanın sonucunda sürücünün haklı olduğuna karar verilirse sürücüye belgesi geri verilecek, sürücünün haksız olduğuna karar verilirse ise sürücünün ehliyet belgesi iptal edilerek sürücü trafikten men edilecektir. Bu maddeye göre kural ihlali kabul edilen durumlarda sürücü ne trafik zabıtası ne de mülki amir tarafından herhangi bir para ya da hapis cezası uygulanmayacaktır.

Kimlere Uygulanacak?

Herhangi bir trafik kuralının ihlali sebebi ile ehliyetine trafik zabıtası tarafından ceza puanı yazılan araç sürücülerinin en son gerçekleştirmiş olduğu trafik ihlali sebebi ile kendisine yazılan ehliyet ceza puanı ile birlikte geriye dönük olarak son bir yıl içerisinde toplam ehliyet ceza puanı 100 puana ulaştığı ya da 100 puanı geçtiği taktirde bu araç sürücülerinin ehliyet sürücü belgelerine trafik zabıtası tarafından 2 ay boyunca el konulacaktır. Aynı ihlalin ikinci kez gerçekleşmesi halinde araç sürücüsünün ehliyet sürücü belgesine trafik zabıtası tarafından 4 ay boyunca el konulacaktır. Böyle bir ihlalin üçüncü kez gerçekleşmesi halinde ise sürücünün ehliyet belgesinin iptali için mahkeme tarafından dava açılacak ve mahkemenin sürücü adına olumsuz bir şekilde sonuçlanması halinde de sürücünün ehliyet sürücü belgesi iptal edilecektir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Bu tür bir kural ihlalinin birinci, ikinci ya da üçüncü kez gerçekleşmesi halinde araç sürücülerine Trafik zabıtası ya da Mülki Amir tarafından herhangi bir idari para cezası ya da hapis cezası verilmeyecektir.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Bu kural ihlalinin gerçekleşmesi halinde araç sürücülerine trafik zabıtası tarafından herhangi bir miktarda verilecek olan idari para cezası yer almamaktadır.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

5252 sayılı Kanun maddelerinden biri olan 7. maddeye göre Mülki Amir tarafından bu kural ihlalini gerçekleştiren araç sürücülerine herhangi bir miktarda hapis cezası ya da idari para cezası verilmeyecektir.

Sürücüler için Ceza Puanı

Bu trafik kuralının ihlal edilmesi halinde araç sürücüsünün ehliyet ceza puanı zaten 100 puana ulaşmış demektir. Bu sebepten dolayı araç sürücüsüne gerekli yaptırımlar uygulandıktan sonra sürücünün ehliyet sürücü belgesine el konulacağı için trafik zabıtası tarafından herhangi bir ceza puanı verilmeyecektir.

Trafik Zabıtasınca – Belgelerin Geri Alınma Durumu

Bu kural ihlalini ilk defa gerçekleştiren araç sürücülerinin ehliyetlerine trafik zabıtası tarafından 2 ay süreliğine el konulacaktır. Aynı kural ihlalini 2. defa gerçekleştiren araç sürücülerinin ehliyetlerine trafik zabıtası tarafından 4 aylık bir müddet boyunca el konacaktır.

Belgelerin İptali Durumu

Trafik Cezası Madde 128 maddesine göre kural ihlali kabul edilen durumları 3. defa gerçekleştiren araç sürücüsünün ehliyetine mahkeme tarafından el konulacaktır. Mahkeme tarafından araç sürücünün ehliyet sürücü belgesinin iptal edilmesi için dava açılacaktır. Bu davanın araç sürücüsü açısından olumlu bir şekilde sonuçlanması halinde sürücünün ehliyeti iade edilecek, davanın araç sürücüsü açısından olumsuz sonuçlanması halinde ise sürücünün ehliyet sürücü belgesi iptal edilecektir.

Trafikten Men Durumu

Bu gibi bir durumda kural ihlalini gerçekleştiren sürücünün aracı trafikten men edilmeyecektir.

Araç Kullanmaktan Men Durumu

Trafik Cezası Madde 128 maddesine göre ehliyet ceza puanı 3. defa 100 puana ulaşan ya da 100 puanı geçen bir sürücünün ehliyet sürücü belgesine mahkeme tarafından el konulduktan sonra bu belgenin iptali için dava açılacaktır. Bu dava sonucunda araç sürücüsünün haksız olduğu kanısına varıldığı taktirde ise sürücü araç kullanılmaktan men edilecektir, sürücünün ehliyet sürücü belgesine el konulacak ve araç sürücünün trafiğe çıkmasına izin verilmeyecektir.

Diğer Hususlar

Bu madde ile ilgili bilinmesi gereken birtakım hususlar daha bulunmaktadır. Ehliyet ceza puanı son bir yıl içinde 100 puana ulaşan ya da 100 puanı geçen araç sürücülerinin ilk seferinde ehliyet sürücü belgelerine trafik zabıtası tarafından el konulduktan sonra geri verilebilmesi için araç sürücüsünün eğitimden geçmesi gerekmektedir. Bu durum ikinci defa gerçekleştiği taktirde ise sürücünün ehliyet sürücü belgesini alabilmesi için psiko teknik değerlendirmeden geçmesi ve bir psikiyatri uzmanı tarafından muayene tabi tutulması gerekmektedir. Bu psikolojik muayenin sonucunda sürücülük yapmasında herhangi bir engel bulunmayan kişilerin ehliyetleri geri iade edilecektir. Fakat eğitimden ya da psiko teknik değerlendirme ve muayeneden geçemeyen sürücülerin ehliyet sürücü belgeleri kendilerine geri iade edilmeyecektir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz