Trafik Cezası Madde 104 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 104

Trafik Cezası Madde 104

Trafik Kanununda yer alan maddelerden biri olan Trafik Cezası Madde 104 maddesine göre alım, satım, onarım, bakım, gözetim ya da araçta herhangi bir değişikliğin yapılması gereken durumlarda aracın teslim edildiği kişinin araçlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırması gerekmektedir. Bu kuralı ihlal eden mesleki faaliyetlerde bulunan kişilere 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. maddeye göre Mülki Amir tarafından belirtilmiş idari para cezası verilecektir. Bunun haricinde mesleki faaliyetlerde bulunup kural ihlalinde bulunan kişilere mülki amir tarafından verilecek olan hapis cezası ise söz konusu değildir. Bahsi geçen kuralın ihlali durumunda trafik zabıtası tarafından verilecek herhangi bir ceza yer almamaktadır. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırması gereken aracı teslim alan kişi ya da kişilerin iş yerleri, o bölgeye ait en yüksek kademede yer alan mülki amir tarafından on beş gün boyunca faaliyetten men edilecektir.

Trafik İhlalinin Konusu 

Kendisine gözetim, onarım, bakım, satım, alım ya da araç üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklikten dolayı araç teslim edilen kişilerin kendisine teslim edilen araçlara zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırması kanun tarafından belirlenmiştir. Trafik Cezası Madde 104 maddesine göre bu tür bir kural ihlalinin gerçekleşmesi durumunda 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. maddeye göre mülki amir tarafından mesleki faaliyette bulunan yani bu durumdan sorumlu olan kişilere idari para cezası verilecektir. Toplamda 6.415 TL olan bu idari para cezası üzerinden kuralı ihlal eden kişilerin herhangi bir şekilde ceza indirimi alma ihtimali bulunmamaktadır. Bununla birlikte mülki amir tarafından bu kişilere hapis cezası verilmeyecektir. Bölgede yer alan en yüksek statüye sahip mülki amir tarafından kendisine teslim edilen araçlara zorunlu olan mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan kişi ya da kişilerin iş yerlerinin faaliyet göstermesine 15 gün boyunca engel olunacaktır.

Kimlere Uygulanacak? 

Kendisine araç üzerinde meydana getirilmesi istenen çeşitli değişikliklerden ya da alım, satım, onarım ve bakım ya da gözetim gibi herhangi bir sebepten dolayı teslim edilen araca yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan ve mesleki faaliyet gösteren kişi ya da kişilere bu madde kapsamında Mülki Amir tarafından idari para cezacı verilecek ve bu kişilerin çalıştığı iş yerleri bölgede yer alan en yüksek kademeli mülki amir tarafından faaliyetten men edilecektir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Bahis geçen kuralı ihlal eden yani kendisine çeşitli sebeplerden dolayı teslim edilen araç ya da araçlara yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan kişilere 5252 sayılı Kanun kapsamında yer alan 7. maddeye göre Mülki amir tarafından toplamda 6.415 TL idari para cezası verilecek olup bu kişi ya da kişilerin bu ceza üzerinden herhangi bir indirim alma şansı da bulunmamaktadır. Ayrıca mülki amir tarafından mesleki faaliyet gösterip ilgili madde uyarınca kural ihlali kabul edilen durumları gerçekleştiren kişi ya da kişilere hapis cezası verilmeyecektir.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Trafik Cezası Madde 104 maddesine göre kural ihlali sayılan durumlarda mesleki faaliyette bulunan kişi ya da kişileri trafik zabıtası tarafından herhangi bir idari para cezası verilmeyecektir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

Kendisine gözetim, onarım ve bakım, alım ve satım ya da araç üzerinde yapılması gereken değişiklikler ile ilgili olarak ve bunun gibi çeşitli sebeplerden dolayı araç teslim eden kişilerin Trafik Kanunu tarafından belirlendiği üzere yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortasını yapmaması sebebi ile mesleki faaliyet ya da faaliyetlerde bulunan kişi ya da kişilere 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. madde kapsamında Mülki Amir tarafından 6.415 TL idari para cezası verilecektir. bu kişi ya da kişilerin Mülki Amir tarafından verilen idari para cezası üzerinden ceza indirimi kazanma şansı yoktur. Mülki amir bu kural ihlalini gerçekleştiren kişi ya da kişilere hapis cezası vermeyecektir.

Diğer Hususlar

Trafik Cezası Madde 104 maddesi kapsamında yer alan bir diğer husus ise kendisine gözetim, alım ve satım, onarım ve bakım ya da araç ile ilgili yapılması istenen bir değişiklikten dolayı ya da başka sebepler ile ilgili olarak kendisine teslim edilen aracı Kanun tarafından zorunlu kabul edilen mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan ve mesleki faaliyette bulunan kişi ya da kişilerin iş yerleri bölgede yer alan en büyük mülki amir tarafından 15 günlüğüne faaliyetten men edilecektir.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz