Trafik Cezası Madde 101 | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Trafik Cezası Madde 101

Trafik Cezası Madde 101

Trafik Cezası Madde 101 maddesine göre Kanun tarafından yaptırılması zorunlu kabul edilmiş olan mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan kişiler kural ihlali gerçekleştirmiş olacaktır.

Motorlu bir aracın kara yollarında işletilmesi esnasında, herhangi bir kimsenin zararına sebep olması gibi durumlarda, o aracı işleten kişi ya da kişilerin, üçüncü kişilere olan sorumluluğunu belirlenmiş olan sınırlar dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasa tarafından yaptırılması zorunlu kılınmış sorumluluk sigortası türüne verilen ad, zorunlu mali sorumluluk sigortasıdır. Bu sigortanın bir diğer adı ise trafik sigortasıdır. Trafik sigortasını daha kısa bir şekilde ifade etmek gerekirse, üçüncü kişilere verilen zararları belirli sınırlar dahilinde karşılama amacı ile oluşturulmuş olan bir tür zarar sigortasıdır.

Trafik Kanunu kapsamında yapılması zorunlu olan bu zarar sigortasını yaptırmayan kişilere 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. maddeye göre idari para cezası verilecektir. Fakat bu kişiye Mülki Amir tarafından verilecek herhangi bir hapis cezası bulunmamaktadır.

Trafik İhlalinin Konusu

Kara Yolları trafiğindeki can ve mal güvenliği ile ilgili olan gerekli önemlerin alınması amacı ile oluşturulmuş bulunan Trafik Kanunu kapsamında yapılması zorunlu kabul edilmiş mali sorumluluk sigortası yani trafik sigortasını yaptırmayan kişilere 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. madde kapsamında 6.415 TL idari para cezası verilecektir. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmayan sigorta şirketlerinin bu idari para cezası üzerinden herhangi bir oranda ceza indirimi kazanma şansı bulunmamaktadır. Ayrıca bu kural ihlalinin gerçekleşmesi halinde sigorta şirketlerine trafik zabıtası tarafından idari para cezası verilmeyecektir.

Kimlere Uygulanacak?

Motorlu olan bir aracın kara yolu trafiğinde işletilmesi sırasında, bir başka araç üzerinde oluşan zarara sebep olması durumunda o aracı işleten kişi ya da kişilerin üçüncü kişilere karşı sahip olduğu sorumluluğu belirlenmiş olan sınırlar dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasa tarafından yapılması zorunlu kılınmış olan mali sorumluluk sigortasını yapmamış olan sigorta şirketlerine 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. maddeye göre verilecek olan ceza sadece idari para cezası ile sınırlandırılmış olup bu sigorta şirketlerine ya da çalışanlarına herhangi bir hapis cezası verilmeyecektir.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş

Kara Yolları Trafik Kanunu Madde 91’de belirtildiği üzere işletenin üçüncü kişilere karşı oluşturduğu zararları karşılaması amacı ile oluşturulması gereken trafik sigortasını yaptırmaması halinde ödemeleri gereken idari para cezasını 5252 sayılı Kanun maddelerinden biri olan 7. madde kapsamında Mülki Amir belirleyecek olup bu kural ihlali için belirlenmiş olan idari para cezası tutarı 6.415 TL’dir. Üstelik bu idari para cezası üzerinden sigorta şirketleri sahipleri ya da çalışanlarının ceza indiriminden yararlanma şansı bulunmamaktadır. Yine de bu kişilere Mülki Amirce verilecek bir hapis cezası yoktur.

Trafik Zabıtasınca – İdari Para Cezası

Trafik Cezası Madde 101 kapsamında kural ihlali sayılan durumları gerçekleştiren sigorta şirketlerine trafik zabıtası tarafından herhangi bir miktarda idari para cezası verilmeyecektir.

Mülki Amirce – İdari Para Cezası

Kara Yolları için oluşturulmuş olan Trafik Kanunu kapsamında yapılması zorunlu kılınmış mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan sigorta şirketlerine 5252 sayılı Kanunda yer alan 7. maddeye göre Mülki Amir tarafından belirlenecek olan idari para cezasına göre bu kişilerin 6.415 TL ceza ödemesi gerekmektedir. Bu kişiler herhangi bir oranda ceza indiriminden yararlanamazlar. Mülki Amir tarafından zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan kişilere hapis cezası verilmeyecektir.

 Trafikten Men Durumu

Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmayan araçlar trafikten men edilmeyecektir.

Diğer Hususlar

Trafik Cezası Madde 101 maddesine göre yukarıda yer alan bilgiler haricinde bilinmesi gereken bir başka husus yoktur.

 

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz