Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası

Günümüzde sigortasız bir şekilde işçi çalıştırmak yasak olduğu için bu tür bir durumun karşılığında işverenlerin ceza ödemesi gerekir. Önemli olan bu cezanın caydırıcı olabilmesidir. Fakat kimi şirketlerin ödemekte oldukları Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası sigortalı işçi çalıştırmaları halinde ödeyecekleri paraya göre daha düşük kaldığı için sigortasız işçi çalıştırdıkları görülür. Fakat biz bugün sizlere Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezasından bahsedeceğiz.

1. SGK Müfettişi ya da SGK Denetmeni Tarafından Tespit Edilmesi Halinde Ödenecek Ceza

Bu tür bir durumun gerçekleşmesi halinde aşağıda yer alan cezaların ödenmesi gerekir. Bununla birlikte sigortasız bir şekilde çalışan kişilerinç alışma süreleri de artış gösterdiği zaman defter kayıt belgeleri ve ücret bordrosu geçersizliği sebebi ile cezalar üst sınıra kadar ulaşacaktır.

Bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğü olan kişilere bir yıl için işe giriş bildirgesini vermemesi sebebi ile her ay asgari ücretin iki katı, aylık prim hizmet belgesini vermediği için her ay asgari ücretin iki katı, sigortasız bir şekilde çalıştırılmakta olan işçiye ait herhangi bir kaydın olmaması halinde ücret bordrosu geçersiz olacağı için her ay asgari ücretin yarısı, yasal defterde sigortasız bir şekilde çalıştırılan işçiye dair herhangi bir kayıt olmadığı için geçersizlik sebebi ile her ay asgari ücretin yarısı ve yılda toplamda asgari ücretin 38 katı ceza verilir.

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olup sigortasız bir şekilde işçi çalıştıran kişilerin benzer sebeplerden dolayı asgari ücretin 32 katı ücret ödemesi ve defter tutma yükümlülüğü olmayan şirketlerin sigortasız bir şekilde işçi çalıştırması halinde asgari ücretin 29 katı ücret ödemesi gerekir.

2. Mahkeme Kararıyla Tespit Edilmesi Halinde Ödenecek Ceza

Sigortasız bir şekilde işçi çalıştırıldığı mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde ya da diğer kamu kuruluşlar tarafından görevlendirilmiş olan denetim görevlileri tarafından tespit edilmiş olması halinde bankalar, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ve kanunla kurulmuş olan kurum ya da kuruluşlardan alınmış olan belge ve bilgilerden sigortasız bir şekilde çalıştığı SGK’ya bildirilmiş olan kişilerden bilanço esasında göre defter tutma yükümlülüğüne sahip olan, defter tutma yükümlülüğü olmayan ya da diğer türden defterleri tutma yükümlülüğüne sahip olan kişilerden işe giriş bildirgesi verilmediği için asgari ücretin iki katı, aylık prim hizmet belgesinin verilmemesi sebebi ile asgari ücretin her ay için iki katı ve toplamda bir yıl için asgari ücretin 26 katı ceza alınacaktır. Sigortasız sayısının artması halinde bu hesaba işe giriş bildirgesi cezası da eklenir.

3. Sigortasız İşçi Çalıştırdığını Kendiliğinden Beyan Edilerek Gerekli Belgelerin Verilmesi Halinde Ödenecek Ceza

Bu tür bir duruma ilave olarak iş yeri kayıtlarının Sosyal Güvenlik Kurumu ya da kontrol memurları tarafından incelenmesi halinde yasal defter kayıt geçersizliği ve ücret bordrosuna bağlı olarak cezalar da eklenecektir. Bu tür bir durumda bilanço esasında göre defter tutma yükümlülüğüne sahip olan, defter tutma yükümlülüğü olmayan ya da diğer türden defterleri tutma yükümlülüğüne sahip olan kişilerden işe giriş bildirgesi verilmediği için bir yıl için asgari ücretin 2/3’ü, aylık prim hizmet belgesi verilmemesi sebebi ile belgenin ek olması ve yalnızca tek bir sigortalı olduğu durumlarda asgari ücretin her ay için 1.5 katı ve toplamda asgari ücretin bir yıl boyunca asgari ücretin 2,167 katı ücret ödenecek olup sigortasız sayısı artması halinde aylık prim hizmet belgesi ve işe giriş bildirgesi cezaları da eklenecektir.

Sigortasız İşçi Çalıştırılması Halinde Uygulanacak Olan Yaptırımlar

Sigortasız bir şekilde işçi çalıştıran kişiler prim ve gecikme cezası öder, teşviklerden faydalanma hakkını kaybeder, iş kazası ya da meslek hastalığı gibi masrafları ve bu tür sebeplerden dolayı ortaya çıkacak olan gelirleri de karşılar.

Sigortasız bir şekilde işçi çalıştırıldığı için ödenmesi gereken idari para cezası tebliğ ile tahakkuk edilecek olup tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kurum ya da bu kurum tarafından belirlenmiş olan hesaplara yatırılacaktır. Bu süre zarfı içerisinde itiraz edilmesi halinde itiraz takibi durdurulacak olup, itirazın reddedilmesi halinde yetkili idare mahkemesine 30 gün içinde başvurulması mümkündür. Bu süre zarfı içinde başvuru yapılmadığı takdirde ise idari para cezası kesinleşecektir.

İdari para cezasının herhangi bir itiraz yapılmadan ya da yargı yolunu başvurmadan tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 oranında indirimden faydalanma şansını elde etmiş olursunuz. İdari para cezasının peşin olarak ödenmesi halinde dahi yargı yoluna başvurma hakkınız bulunmakta olup mahkeme tarafından kurum lehine karar verilmesi halinde alınmamış olan %25’lik indirim ilgili kişilerden tahsil edilecektir.

Mahkemeye başvuru yapılması idari para cezasının ne takibini ne de tahsilini durdurur. Üstelik 15 gün içinde ödenmemiş olan idari para cezası üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ücret tahsil edilir. İdari para cezalarının 10 yıllık zaman aşımı süresi bulunur ve bu süre fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren başlar.

Etiketler: , , , ,

Yorum Yaz