Muayenesiz Araç Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Muayenesiz Araç Cezası

Muayenesiz Araç Cezası

Trafiğe çıkan motorlu ya da motorsuz araçların teknik açıdan yeterli olup olmadığını muayene etmek ve trafikte yer alan araçlar, bu araçları kullanan sürücüler ve bu araçlar ile seyahat eden yolcular ile birlikte araç ile bir alakası olmayan yayaların güvenliği için uygun olup olmadığını tespit etmek için araçların belirli aralıklarla muayene edilmesi gerekir. Araç muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan 34. maddeye göre zorunlu kılınmış olup araç muayenesi yapma yetkisine sahip olan tek kuruluş Tüvtürk’tür. Araç muayenesinin düzenli ve eksiksiz bir şekilde yapılması yalnızca sizin değil aynı zamanda diğer kişi ve canlıların da hayatını güvence altına alacaktır. Üstelik sağlıklı bir araca sahip olmak ileride ortaya çıkabilecek olan zararların hiç ortaya çıkmamasını sağlayacak ve bu da sizin için ilave bir kazanç olacaktır. Araç muayenesi yapıldıktan sonra emniyetsiz ya da ağır kusura sahip olduğu tespit edilen araçlara onay verilmeyecek ve bu araçlara bir ay boyunca gerekli tamiratın giderilmesi için süre tanınacaktır. Buna karşın araç muayenesi yaptırılmadığı tespit edildiği takdirde bireyler çeşitli cezalar ile karşı karşıya kalacaktır. Biz de bugün sizlere Muayenesiz Araç Cezasından bahsedeceğiz.

Araç Muayene Gecikme Cezası

Araç muayenesi yaptırmayan ya da geciktiren kişilere verilecek olan cezadan kurtulmanın hiçbir yolu yoktur. Bireyler bu sorumluluğu yerine getirmek ile yükümlüdür. Belirli zaman aralıkları dahilinde yapılması gereken araç muayenesinin yapılmadığı takdirde trafik ve yol güvenliği tehlikeye atılmış olur. Eskisine göre çok daha modern ekipmanlar ile donanmış olan araç muayene işlemleri Tüvtürk güvencesi altında güvenli bir şekilde yapılıyor. Bu noktada bilinmesi gereken şey muayenesiz bir şekilde trafiğe çıkmış olan araçlara iki farklı şekilde ceza verilebiliyor olmasıdır. Trafik kontrollerinde ya da herhangi bir nedenden dolayı trafik polisine yakalanmamış olan kişiler ile bu durumlarda yakalanmış olan kişilere iki farklı ceza verilir.

1. Araç Muayene Ettirmemesine Rağmen Yakalanmayan Kişilere Verilen Ceza

Araç muayene geçerlilik tarihinin son gününe dek aracını muayene ettirmemiş olan kişilerin trafik kontrolü sırasında ya da çeşitli sebeplerden dolayı trafik polisine yakalanmaması halinde de ceza verilir. Bu ceza Tüvtürk araç muayene istasyonlarına gittiğiniz zaman geciktirmiş olduğunuz ay sayısına göre hesap edilir. Bu hesap sırasında bir ayı oluşturmayan artık günler bir üst ay sayısına tamamlanacaktır.

Örneğin 176 gün boyunca araç muayenesini geciktirmiş olan kişiler için bir hesap yapalım. Öncelikle 176 sayısını 30’a bölmemiz gerekiyor. Bu noktada sonuç 5 ay 26 gün olacaktır. Bu durumda gecikme cezası her ay için %5 oranında hesaplanır. 5 ay 26 günlük gecikme ise 6 ay olarak kabul edilecektir. Gecikme yapılan aracın bir otomobil olduğunu varsaydığımız takdirde 2017 yılı için belirlenmiş olan araç muayene ücretinin de 198,24 TL olduğunu göz önünde bulundurursak bu üç sayıyı çarpmamız gerekir. Yani 198,24 x 0,05 x 6 = 59,472 TL gibi bir sonuç ortaya çıkar.

2. Araç Muayene Ettirmeyip Yakalanan Kişilere Verilen Ceza

2017 yılında trafik polisi ya da diğer yetkili kişiler tarafından araç muayene ettirmediği tespit edilen kişilere 95 TL tutarında idari para cezası verilecek olup bu tutarın belirtilen süre içinde peşin bir şekilde ödenmesi halinde %25 oranında indirim uygulanacak ve bireyler 71.25 TL ödemek ile yükümlü olacaktır. Bununla birlikte araç muayenesi yaptırmadığı tespit edilmiş olan aracın 7 iş günü içerisinde muayeneleri yaptırması gerekir. Bu süre zarfı içinde araç muayenesini yaptırmamış olan araçlar tespit edildiği takdirde trafikten men edilecektir. Bununla birlikte üç ya da daha fazla kez muayene edilmediği tespit edilen araçlara her seferinde idari para cezası uygulanacak ve bu araçlar her seferinde trafikten men edilecektir.

Trafikten çekme belgesi alarak belirli bir süre sonra bir kez daha trafiğe çıkan araçlar yalnızca trafikten çekildiği ve belgeleyebildikleri süre dilimi boyunca gecikme bedeline tabi tutulmayacaktır. Muayene süresinin kanıtlanmaması halinde 1 Ocak 2005 tarihi esas alınacak ve buna göre gecikme bedeli tahsil edilecektir. Bu tür araç muayene cezalarına maruz kalmak istemeyen kişilerin Tüvtürk araç muayene dilimleri dahilinde muayeneleri yaptırması gerekiyor.

3. Gecikme Cezası Alınmayan Araç Muayene Durumları

Yurt dışında olan araçlar ya da bu araçların sahipleri ile ilgili olarak araç muayene gecikme ücreti konusunda çeşitli istisnalar yer alır.

Yurt dışında yaşamakta olan kişilerin araçlarının yurt içinde olması halinde bu kişilerin yurt içinde giriş yaptığı tarihten başlamak üzere 1 ay içinde araç muayenesini yaptırması gerekir. Zorunlu muayene tarihi olarak da aracın muayene ettirilmek üzere getirildiği tarih baz alınacaktır. 1 ay içinde muayene edilmesi için getirilmemiş olan araçlara %5 oranında gecikme cezası uygulanır.

Ticari faaliyet sebebi ile yurt dışına çıkmış olan araçların muayene edilmesi için yurda giriş yaptıkları tarihten başlamak üzere 1 aylık bir süreç verilir. Bu süre zarfı içerisinde araçlarını muayene ettiren kişilere %5 oranında gecikme cezası uygulanmayacak olup zorunlu muayene tarihi olarak aracın muayene için getirilmiş olduğu gün baz alınacaktır. 1 aylık süre zarfı içinde getirilmemiş olan araçlara ise araç muayene cezası uygulanır.

Gecikme bedeli alınan durumlar ise şu şekilde sıralanmıştır:

  • Geçerli muayene süresinin sona ermesinin ardından yurt dışına çıkan kişilerin sahip olduğu araçlar
  • Araç sahibinin yurt içine giriş yapmasının ardından geçmiş olan 1 aylık dönem boyunca aracını muayene götürmemesi
  • Yurt dışında ikamet etmekte olduğunu belgeler ile kanıtlamamış olan kişilerin sahip olduğu araçlardan
  • Trafik belgesinde yazılı olan geçerli muayene tarihinden başlamak üzere yurt dışında geçirilen süreler dikkate alınmadan tam bir şekilde alınacaktır.

Ticari faaliyet olmaksızın gezi gibi sebeplerden dolayı geçici olarak yurt dışına çıkan fakat yurt dışında ikamet etmeyen kişilerin sahip olduğu araçlardan gecikme bedeli, aracın trafik belgesinde yazılı olan geçerli muayene tarihinden başlamak üzere yurt dışında geçirecekleri süre dikkate alınmadan tam bir şekilde alınır.

Etiketler: , , , , ,

Yorum Yaz