İzinsiz Trafik İşareti Değiştirme Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

İzinsiz Trafik İşareti Değiştirme Cezası

İzinsiz Trafik İşareti Değiştirme Cezası

Trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması için yollara Karayolları Trafik Müdürlüğünce belirlenmiş bir çok işaret konulmuştur. Bu işaretler sayesinde hız sınırları belirlenerek kaza riski azaltılmakta, okul yakınındaki alanlar belirtilerek öğrenciler için oluşabilecek herhangi bir kaza riski de ortadan kaldırılmış olur. Bu gibi birçok yol işareti ile trafik düzeni sağlanmaktadır. Ayrıca trafikte risk ve kazaları önlemek amacıyla Karayolları Trafik Yönetmeliğince oluşturulan birçok kural vardır. Bu kurallardan biri de izinsiz trafik işareti değiştirme cezasıdır. İzin alınmaksızın yapılan bu değişiklikler trafik işleyişine zarar vereceği ve kaza riski oluşturacağı için büyük önem taşımaktadır. Yazının devamında izinsiz trafik işareti değiştirme cezası ile ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir.

Trafik işaretlerinin herhangi bir izin alınmaksızın değiştirilmesi, yok edilmesi yasaktır. İzinsiz trafik işareti değiştirme cezası Karayolları Trafik Kanununca da belirtilmiştir. Hatta bu trafik işaretlerinin görüşünün engellenmesi bile kaza riski oluşturacağından yasaklanmıştır. Trafik Cezası Madde 47/1-d’te göre “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” yasaklanmıştır. Kurala uymayan sürücülere 92 TL para cezası uygulanmaktadır. Peşin ödemelerde 69 TL ye indirilmektedir. Ayrıca izinsiz trafik işareti değiştirme cezası uygulanan sürücülere 20 ceza puanı uygulanmaktadır.
Konu ile ilgili bir diğer madde Karayolları Trafik Kanunu 14. maddesidir. Bu maddeye göre “Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak” yasaklanmış olup uymayan sürücülere cezai işlem uygulanmaktadır. Bu idari para cezası 412 TL olmakla birlikte peşin ödemelerde %25 indirim uygulanarak ceza ücreti 309 TL’ye düşürülmektedir. Ayrıca izinsiz trafik işareti değiştirme cezası uygulanan sürücüler için ceza puanı 10 olarak belirlenmiştir. Bir diğer husus ise İzinsiz trafik işareti değiştirme cezası uygulanan durumlarda tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.
İzinsiz trafik işareti değiştirme cezası ile ilgili bir diğer madde ise Trafik Ceza Kanununun 16. maddesidir. Karayolları Trafik Kanununa göre belirtilen maddede “Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak” yasaklanmıştır. İzinsiz trafik işareti değiştirme cezası için uygulanacak olan idari para cezası 4.269,00 TL olup sürücüler için kolaylık sağlamak amacıyla peşin ödemelerde %25’lik bir indirim uygulanarak ceza ücreti 3.201,75 TL’ye indirilmektedir. Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılması gerekmektedir.

Trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması için yollara, Karayolları Trafik Müdürlüğünce belirlenmiş bir çok işaret konulduğunu belirttik. Bu işaret ve levhalar trafikteki araçlar için ortak bir dildir. Bu dili doğru ve düzenli bir şekilde kullanılması için tüm sürücülerin ayrıca bir özen göstermesi gerekir. Bu işaretler ve levhalar sayesinde trafikte risk ve kazaları önlendiğini trafik işleyişinin düzenli bir şekilde sağlandığını belirttik. Karayolları Trafik Müdürlüğünce hazırlanan kurallarla, bu levha ve işaretlerin zarar görmesi, değiştirilmesi yasaklanmış olup izinsiz trafik işareti değiştirme cezasına uymayan sürücülere idari para cezası uygulanacağı ile ilgili bilgiler yazımızda verilmiştir.

Etiketler: , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz