İş Kazası Bildirmeme Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

İş Kazası Bildirmeme Cezası

İş Kazası Bildirmeme Cezası

İş Kazası Nedir?

İş kazası 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde yer alan 1. fıkraya göre beş farklı bende ayrılmıştır. Buna göre:

Sigortalı bir şekilde çalışmakta olan kişilerin iş yerinde oldukları sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan bir iş sebebi ile kendi ya da bir başkasının adına bağımsız bir şekilde bir iş üzerinde çalışıyor ise ve işverene bağlı bir şekilde çalışmakta olan bu sigortalı kişinin, görevli olduğu iş yeri haricinde bir başka yere gönderilmesi sebebi ile gerçek işini yapmadığı süre zarfı boyunca, kanunda yer alan 4. maddenin 1. fıkrasının a bendine kapsamında yer alan ve emziren kadın sigortalı çalışan kişinin, iş mevzuatı sebebi ile çocuğuna süt verebilmek için ayrıldığı süre dilimi içerisinde ve sigortalı bir şekilde çalışan kişilerin işveren tarafından tahsis edilmiş olan bir aracın içindeyken iş yerine geliş ya da gidişi sırasında ortaya çıkabilecek olan olaylarda sigortalı bir şekilde çalışan kişiyi o anda ya da daha sonra ruhen ya da bedenen engelli hale getirecek olan olaylara iş kazası adı verilir. Bugün ise sizlere bu tür bir durumun meydana gelmesi halinde yapılması gereken bildirimin yapılmaması durumunda verilecek olan İş Kazası Bildirmeme Cezası hakkında bilgi vereceğiz.

İş Kazası Bildirim Süresi

6331 sayılı Kanunda yer alna 14. maddeye göre iş kazaları hem iş verenler hem de sağlık hizmeti kanalları tarafından bildirilmesi gereken bir durumdur. Bu tür bir dirim meydana geldiği takdirde işverenin iş kazasının meydana geldiği andan itibaren üç iş günü içinde ve sağlık hizmeti veren kurumların da iş kazası geçirmiş olan kişinin sağlık hizmeti kurumuna giriş yaptığı andan itibaren en geç 10 gün içinde SGK’ya iş kazası bildirimi yapması gerekir. İdari para cezası verilecek olan bildirim sürelerinin tespit edilmesi sırasında

İş Kazası Bildirim Şekli

İş kazası  ya da meslek hastalığı gibi durumlar İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile yapılıyor. Bu bildirim formuna gerek internet üzerinden elektronik ortam vasıtası ile ulaşabilir ve gönderebilir gerek ise doğrudan doğruya posta ya da bizzat gitme yolu ile SGK’ya teslim edebilirsiniz. Adi posta kullanılarak yapılacak olan bildirimlerde kayıtların SGK’ya intikal ettiği tarih, iadeli taahhütlü, taahhütlü ya da acele posta ile yapılmış olan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınır.

İdari Para Cezası

İş kazası geçiren bir işçiye sahip olan işverenin bu durumu SGK’ya vaktinde bildirmemesi ya da geç bildirmesi halinde Sosyal Güvenlik kurumu tarafından ödenmekte olan rapor parası olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği işverenden geri tahsil edilir. İş kazası geçirmiş olan kişinin muhtar ya da Bağkurlu bir çalışan olması halinde, bu kişilerin iş kazası bildirimini bizzat yapması gerekir. Bizzat yapılmayan bildirimlerde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir. İşverenin iş kazası bildirimini yapmaması halinde 2017 yılı için ödeyeceği idari para cezası tutarları aşağıdaki gibidir:

10 ya da daha az kişi çalışmakta olan bir iş yerinde az tehlikeli bir kaza için 2.702 TL, tehlikeli bir kaza için az tehlikeli kaza için belirlenmiş olan tutarın %25 daha fazlası yani 3.377 TL ve çok tehlikeli bir kaza olması halinde az tehlikeli kaza miktarının %50 daha fazlası yani 4.054 TL ödenecektir.

10 ile 49 kişi arasında işçi çalışmakta olan bir iş yerinde az tehlikeli bir kaza olması halinde 2.702 TL, tehlikeli bir kaza olması halinde az tehlikeli kaza için belirlenmiş olan tutarın %50 daha fazlası yani 4.054 TL ve çok tehlikeli bir kaza olması halinde az tehlikeli bir kaza için belirlenmiş olan tutarın iki katı yani 5.406 TL ödenecektir.

50 ya da daha fazla kişi çalışmakta olan bir iş yerinde az tehlikeli bir kaza için 2.702 TL’nin %50 daha fazlası yani 4.054 TL,  tehlikeli bir kaza için az tehlikeli kaza için belirlenmiş olan tutarın iki katı yani 5.406 TL ve çok tehlikeli bir kaza olması halinde az tehlikeli bir kaza için belirlenmiş olan tutarın 4 katı yani 8.109 TL ödenir.

İdari Para Cezası Nereye ve Ne Zaman Ödenir?

İş kazası bildirmeme cezası iş kazası ile ilgili olarak işlemekte olan tüm sürecin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmesi sebebi ile bu kuruma ödenir. Bu cezanın 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 oranında indirim fırsatından yararlanma şansını elde etmiş olursunuz. 15 gün içinde gerçekleşmeyen cezalarda idari para cezasının tamamı tahsil edilirken, gecikme yaşanması halinde ise faiz uygulanacaktır.

İdari Para Cezasına İtiraz

İşverenler, sağlık hizmeti kurumları ya da yetkilendirilmiş olan sağlık hizmeti kurumları tarafından yapılacak olan itirazlar doğrultusunda iş kazası bildiriminin zamanında yapılıp yapılmadığı kısa vadeli sigorta hizmeti kapsamında incelenecektir. Ünite amiri ya da görevlendirmiş olduğu yardımcısı, dosya memuru, ilgili şef ve var olması halinde avukatlardan oluşan İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu tarafından incelenerek bir karar varılacak ve bu karar bahsi geçen kişi ya da kurumlara iletilecektir.

Etiketler: , , , ,

Yorum Yaz