İkametgah Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

İkametgah Cezası

İkametgah Cezası

İkametgah insanların yaşadıkları konut veya bölgedir. Hukuken her bireyin sadece 1 ikametgah adresi olabilmektedir. Tüzel kişilerin ikametgahları ise, tüzüğünde aksine hüküm bulunmadıkça, işlem merkezinin bulunduğu yeri ifade etmektedir. İkametgah belgesi ise bir şahsın daimi olarak ikamet ettiği yani hayatını sürdürdüğü yerin resmi olarak belirtilmiş olduğu ve devlet kayıtlarında da bulunan adres demektir. Yani nerede yaşadığınızı resmi olarak gösteren belgedir. İş görüşmeleri ya da resmi kurumlarla olan işlerde ve daha çok sayıda alanda kişilerden ikametgah belgesi talep edilmektedir. Bulunduğunuz adresten başka bir adrese taşınmanız, yada başka bir şehre gitmeniz halinde ikamet kaydınızı da beraberinde götürmeniz yasal bir zorunlulukturYer değişikliği yaptığınız halinde, ikametgahı yeni adresinize taşımamanız halinde bu durumun tespiti ardından ikametgah cezası alabilirsiniz.

Bunun önüne geçmek için de kişilerin ikametgahlarını belirtilen süre içinde yeni yere taşımaları gereklidir. İkametgah taşınması için ilk olarak; kayıtlı bulunduğu muhtarlıktan nakil belgesini almak zorundadır. Ardından beyan edilen adresin milli adres veri tabanında bulunması gerekmektedir. Taşınacağı şehirdeki ikamet adresinin belirlenmesinden sonra vatandaşların yeni yerinde adına kaydettirmiş olduğu su, telefon, elektrik ya da doğal gaz faturasından bir tanesini alarak; Nüfus Müdürlüğüne, kimliği ile birlikte yirmi gün içinde başvurursa, yeni ikametgah işlemi gerçekleştirilir. Şayet vatandaşların gidecekleri yerde herhangi bir ikamet kaydı gözükmüyor ise bu durumda faturaya da gerek duyulmamaktadır. Yeni taşınılması gereken ikamette başka bir kayıt bulunuyorsa, ayrıca vatandaşın üzerine almış olduğu bir fatura o sürede beyan edilmediyse, Nüfus Müdürlüğü söz konusu olan kaydı geçici olarak ‘Adresi Gerçekleştirilemeyen’ bölümüne kaydeder ama tescil işlemini gerçekleştirmez. İnceleme dosyasına konulmuş olan bu bilgiler Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilir. Emniyet Müdürlüğü, gereken tahkikatı yaptıktan sonra, Nüfus Müdürlüklerine söz konusu olan şahıs veya şahısların orada ikamet ettiğini bildirdiği durumda, nüfusta kayıt işlemi  gerçekleştirilir ve o adreste ikamet eden eski isimler ‘İkinci Eski’ konumuna getirilir. Nüfus Müdürlüğü’nün inceleme işlemini Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdikten sonra işlemin süresi yaklaşık bir ayda sürer.

Ayrıca adres değişikliği yapıp 20 gün içerisinde Nüfus Müdürlüklerine bildirmeyen ya da yanlış beyanda bulunan kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Uygulanan para cezaları, adres bildirimi yasal süresi içerisinde gerçekleştirilmez ise 329 TL, yanlış ve yalan beyanda bulunanlar için 660 TL olarak uygulanmaktadır. Bu cezaya maruz kalmamak için; ikametgah değişikliği gerçekleştirdiği halde değişikliğin gerçekleşmiş olduğu tarihten itibaren belge ve bilgi beyanında bulunmamış olduğunun tespiti halinde bilgi ve belgelerle savunması talep edilir. Tebligat kanunları doğrultusunda söz konusu idari yaptırım kararına itiraz süresi 7 günle sınırlıdır. Tebligatını bildirmeyip ceza ile karşı karşıya kalan vatandaştan savunması talep edilip dosyasına konuyor. İdari yaptırım cezası kesilen vatandaşa ilişkin 3 adet belge düzenleniyor. Biri nüfus müdürlüğünde ilgili şahsın dosyasında yer alırken biri şahsın kendisine veriliyor ve üçüncü nüsha da Mal Müdürlüklerine gönderilmektedir. İkametgahını değiştirip yirmi günün içinde bildirmeyen vatandaşlar için 5490 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince 322 Milyon para cezası % 2,2 artışla birlikte 329 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişiler için 646 Türk Lirası olarak belirlenen ceza yüzde 2,2 artış ile 660 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Trafik cezasında olduğu gibi, vatandaşlar bu ceza için mahkemelere itirazda bulunabilirler. Adrese tebliğ edilmekte olan bu ceza, on beş gün içinde ödenirse % 25 indirim yapılır. Daha geç ödenirse dört taksit uygulanmaktadır.

Nüfus Müdürlükleri, ilgili şahsın yeni ikametgahına taşınmasının üzerinden 20 iş günü geçmişse de vatandaşın mağdur olmaması için yardımcı oluyor. Nüfus Müdürlükleri şahsın adına kayıtlı resmi ve güncel bir kurum faturasının beyan edilmesi halinde, para cezası uygulamaksızın gerçekleştiriyor. Kısacası vatandaş gecikse de güncel bir faturayla başvurusu ile mağduriyeti gideriliyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz