İdari Para Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

İdari Para Cezası

İdari Para Cezası

İdari para cezası, devletin idari kurumları ve kuruluşları tarafından verilmekte olan para cezalarına denir. Bakanlıklar, sosyal güvenlik kurumu, emniyet, kaymakamlık, valilik, belediyeler, genel müdürlükler (Örnek verirsek; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) idari para cezası verebilen kurumlardandır. Mahkemelerce verilmekte olan para cezaları ise adli para cezalarıdır. İdari para cezaları kişilerin kabahat manasına gelen eylemlerine karşı verilmektedir. Bundan dolayı idari para cezası ödenmediği durumlarda, bu ceza hapis cezasına çevrilmemektedir. Çünkü idari para cezası suç karşılığında verilen bir ceza değildir, kabahat mantığındaki eylemler için belirlenmiş bir yaptırım türü olduğundan dolayı hapis cezasına çevrilmemektedir ve adli sicil kaydına da işlenmemektedir. Adli sicil kaydı sadece, işlenen herhangi bir suçun, karşılığı olarak verilen kesinleşmiş cezalar için tutulabilir. İdari para cezasının ödenmediği durumlarda, cezanın tahsili için borçlu kişinin hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir. Uygulamada, kişinin adına kayıtlı taşınmaz mallarla araba ya da banka hesaplarına haciz konulur. Cezalı olan vatandaşın evine giderek fiili haciz uygulaması yapılmaz. Fakat ev haczine gidilse de cezalı kişinin yasal olarak ev eşyaları haciz edilmemektedir. İdari para cezalarına bir örnek verirsek, trafik cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işveren kişiye kesilen cezalar, yoklama kaçağı ya da bakaya kalma suçları nedeni ile Askeri Ceza Yasası gereğince verilen cezalar, imar kirliliği nedeni ile belediye encümeni tarafından verilmekte olan cezalar olabilir.

İdari para cezalarının tahsili; kişinin ekonomik durumuna göre belirlenir. Eğer ceza alan kişinin ekonomik durumu iyi değil ise ve ceza tutarını peşin bir şekilde ödeyecek ekonomik gücü yok ise bir yıl içinde 4 eşit taksit ile ödeme işlemini yapabilme rahatlığını devletimiz ilgili kişiye sunmuştur. Ceza tutarı ilgili taksit günlerinde ödenmez ise tek seferde cezanın tamamı ilgili kişiden tahsil edilmektedir. Ceza alan kişinin arzu etmesi halinde ceza işlemini uygulayan kamu görevlisine ceza tutarını peşin ödeyebilme hakkına sahiptir. Bu peşin ödeme işleminde de ceza alan kişi ceza tutarının üç de birlik kısmını ödemektedir.

Ayrıca idari para cezaları kişilere tebliğ edilir. İdari para cezası vatandaşın huzurunda verilebilir, ayrıca tebligat yoluyla da verilmektedir. Verilmiş olan idari yaptırım kararlarının ilgili kişilerin huzurunda verilmesi hazırlanan tutanakta açıkça belirtilmektedir. Eğer ilgili kişi verilen karara itiraz etmek isterse tutanakta yetkili mercii ve itiraz süresi belirtilmiştir. Tüzel kişi hakkında verilmiş olan idari kararlar mutlaka tüzel kişiye bildirilmektedir. Kişilerin idari para cezalarına itiraz hakkı da bulunmaktadır. Kişilerin idari para cezasına itiraz süresi ise on beş gündür. İtiraz süresi, söz konusu olan idari para cezasının söz konusu olan kişiye tebliğinden, kısacası para cezasına dair olan yaptırım kararının eline ulaşmasından itibaren başlamaktadır. İdari para cezası, cezanın muhatabı olan vatandaşa gönderildiği zaman, söz konusu olan cezaya itiraz sürelerinin ve itiraz mercinin gösterilmesi gerekmektedir. Ama bu uygulamada para cezalarının usulsüz olarak muhataplarına tebliğ edildiği, itiraz edilecek mercin ve itiraz süresinin belirtilmediği görülür. İtiraz mercinin ve süresinin tebligatta gösterilmesinin zorunlu olmasının önemi şöyledir: Bazı idari kurumların özel yasalarında on beş gün olan genel itiraz süresinden ayrı olarak bir itiraz süresi bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun verdiği idari para cezasına karşı olarak genel itiraz yollarından ayrı olan bir itiraz yolu düzenlenemiştir. Bu durumda direk mahkemelere dava açmak mümkün olmamaktadır. Dava açmadan önce, idari itiraz yolunun kullanılması gerekmektedir. SGK’nın bünyesinde, İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonları bulunduğundan hakkında idari para cezası verilmiş olan vatandaş ya da kurum, ilk olarak para cezasına karşı, İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu’na on beş gün içerisinde bizzat ya da iadeli taahhütlü mektup ile itiraz edilebilir. İdari Para Cezasına İtiraz Komisyonu, ilgili vatandaşın itirazını reddettiği durumda, ret kararının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde İdare Mahkemesi’ne cezanın iptali için dava açılır. İdari para cezasının ödenmemesi halinde idari para cezası hapis cezasına çevrilemez, idari para cezası içermiş olan kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde itiraz edilmediği sürece karar kesinleşmektedir. Kararın kesinleşmesi ile birlikte de söz konusu olan kurum İcra Müdürlükleri aracılığı ile icra ve haciz işlemlerine başlamaktadır. Ayrıca idari para cezaları, kabahat niteliğindeki suçlar sebebi ile verildiğinden adli sicil kaydına (sabıka kaydına) işlenme durumu olmaz. Adli sicil kayıtları, sadece işlenen bir suç karşılığında mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş olan cezalar için tutulur.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz