Esrar Kullanma Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Esrar Kullanma Cezası

Esrar Kullanma Cezası

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı’nca hazırlanan raporlarda esrar kullanımının artışı ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Son beş yıllık süreçte esrar miktarı %169’luk orandaki aşırı artışı dikkat çekicidir.. Bu artışın nedenlerinden biri de diğer uyuşturucu maddelerine göre esrarın, kimyasal bir ürün değil bitkisel ve doğal olduğu düşüncesi olduğu söylenebilir. Bu oranlar göz önüne alındığında uyuşturucu ile mücadelenin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Özellikle uyuşturucu kullanma yaşının 13’e düştüğü ülkemizde, esrar kullanma cezasının uygulanması caydırıcılık açısından büyük önem taşımaktadır. Yazının devamında esrar kullanımının hukuki yönünü ayrıntılı şekilde incelemeye çalışacağız.

Esrarın Hukuki Yönü ve Kanunen Cezası

Yazının bu kısmında esrarın hukuki yönünü yani esrar kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmanın kanundaki yerini anlatacağız. Esrar kullanma cezası kanunun 191. maddesinde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Beş farklı noktada yasaklanan esrar kullanma cezası aşağıdaki gibidir.

(1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendisi tarafından kullanılmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran bitkileri yetiştiren kişi, bu fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur.
(3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakkında denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir.Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık sürelerde rapor düzenleyerek hakime verir.
(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatılmasına karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz.
(5) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı hükmolunan ceza, ancak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmaması halinde infaz edilir. Kişi etkin pişmanlıktan yararlanmışsa, davaya devam olunarak hakkında cezaya hükmolunur.

Trafikte Esrar Kullanma Cezası

Esrarın hukuki yönünü inceledikten sonra, akıllara gelecek ikinci soru ise esrar kullanarak trafiğe çıkmanın nasıl bir sonucu olacağıdır. Alkollü bir şekilde araç kullanmak ne kadar tehlikeli ise uyuşturucu madde kullanarak (esrar vb.) trafiğe çıkmak da büyük risk taşımaktadır. Karayolları Trafik Kanununda esrar kullanma cezası Trafik Cezası Madde 48/8 ve Trafik Cezası Madde 48/9’a göre yasaklanmıştır.

Esrar kullanımını da yasaklayan bu maddeleri ayrıntılı şekilde ele alacak olursak Trafik Cezası Madde 48/8’e göre “Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak suç olarak belirtilmiştir. Uyuşturucu ya da uyarıcı madde (esrar vb.) alarak araç kullanan sürücülere uygulanacak olan ceza miktarı 4.348 TL olarak belirlenmiş olup peşin ödemelerde %25’lik indirim uygulanarak 3.261 TL’ye düşürülmektedir. Ayrıca esrar kullanarak trafiğe çıkan her sürücünün beş yıllık süre ile sürücü belgesi geri alınmaktadır. Ayrıca diğer bir husus olarak Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir.
Esrar kullanma cezası ile ilgili inceleyeceğimiz diğer madde 48/9’dur. Bu madde ile “Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek yasaklanmıştır.” Madde 48/9 ile belirtilen suç uyuşturucu madde kullanan ve kullanmadığını iddia ederek ölçümünü kabul etmeyen sürücülere uygulanacak olup, belirlenen idari para cezası 2.415 TL şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca peşin ödeme yapacak sürücüler için bu miktar indirimli şekilde 1.811,25 TL’dir. Esrar kullanma cezasını da içerisinde bulunduran bu maddeye aykırı durumlarda sürücülerin sürücü belgeleri 2 yıllık bir süre için geri alınmaktadır. Aynı şekilde sürücüler araç kullanmaktan men edilmektedir. Madde ile ilgili diğer hususlar trafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsaade etmeyen, ancak uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun adli kolluğa ilişkin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek ve sonuca göre Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir.
Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığı için transit bir geçiş bölgesi olduğu düşünüldüğünde üretim ve kullanımın önüne geçmenin zorluğu anlaşılmaktadır. Ayrıca günümüzde esrar medikal açıdan kullanımına izin verildiği konuşulmaktadır. Bu konulara rağmen düzenlenen narkotik operasyonları ile uyuşturucu ve esrar üretimi, kullanımı ve satışı en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Sizler de uyuşturucu konusunda bilinçlenerek ve çevrenizdekileri özellikle gençleri bilinçlendirerek uyuşturucu ve esrar kullanımının azaltılmasında katkıda bulunabilirsiniz.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum Yaz