Defter Tasdik Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Defter Tasdik Cezası

Defter Tasdik Cezası

Genellikle tacirler tarafından tutulan devletler TTK ve VUK’ta farklı şekillerde tanımlanmakla birlikte çoğunlukla aynı düzenlemeleri barındırmaktadır. Yalnızca açılış tasdiki ve kapanış tasdiki vb.  konularda farklılık göstermektedir.

Vatandaşlar  yıl sonunda hangi defterleri tasdik ettireceğini, hangisi ettirmesine gerek olmadığını, hangi defterin her yıl tasdik ettirilmesi gerektiğini, hangisine tasdik yaptırmadan devam edilebileceğini,  hangilerinin açılış tasdiki için zorunlu olduğunu, kapanış tasdiki hangisine yaptırılmalı ya da yaptırılmamalı, tasdik işlemlerinin ne zaman yapılması gerektiği gibi birçok sorunun içinden çıkamaz hale gelmektedir: Yazımızda kısaca defter tasdik cezasının ne olduğuna değineceğiz.

Hangi Defterler Tasdik Edilmeli?

Türk Ticaret Kanununa göre, gerçek veya tüzel kişi olduğu fark etmeksizin her tacirlerin, envanter ve yevmiye defterlerini, defteri kebir tutması zorunlu hale getirilmiştir. Fakat ikinci sınıf tüccarlar geçici bir süre için bu zorunluluk dışında bırakılmıştır. İkinci sınıf tüccarlar yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir yerine, işletme hesabı esasına göre defter tutmaktadır. Her tacirin tutması gereken defterler yukarıda verilenlere ek olarak; anonim şirketlerinin pay defteri, yönetim kurulu için defter, ananonim limited ve şahıs şirketlerinin genel kurul ve yöneyim kurulu defteri olarak belirtilebilir.

Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan, envanter, yevmiye ve defteri kebir; Vergi Usul Kanunun’da birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulması zorunlu bulunan defterler olarak sayılmaktadır. VUK’a göre ikinci sınıf tüccarlar da işletme defteri tutması gerekmektedir.

Açılış Tasdiki

TTK’ya göre tacirlerin kuruluş sırasında kullanılmaya başlamadan tasdik etmesi gereken defterler; yevmiye, defter-i kebir, envanter defteri, yönetim kurulu karar defteri, pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri şeklinde belirtilmiştir. Açılış tasdiki faaliyete başlamadan ilk aydan önceki ayın sonuna kadar yapılmalıdır. Bu açılış tasdiki onayı her hesap dönemi için farklı farklı noterlerde yaptılırılmalıdır. Onay yenileme şartıyla aynı defterler yeterli sayıda sayfa bulundurmadığında yeniden kullanılabilir. Herhangi bir şekilde tutulan defterler süresinden önce dolduğunda yeni defter için de açılış onayı yapılması gerekmektedir. Limited şirketlerinde hala kullanılan pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile ortaklar kurulu karar defteri hesap süresince açılış onayı olmadan kullanılmaktadır.

VUK’a göre açılış tastiki kanunda tasdik zorunluluğu bulunan diğer tüm defterler gibi her yıl açılış tasdikinin yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu bilgiyle beraber normal hesap dönemine sahip mükellefler örneğin 2016yılında kullandıkları defterleri yeni yıl da da kullanmak istiyorlarsa tasdik işlemini Ocak ayı sonuna kadar yaptırmaları mümkün hale getirilmiştir. Defterlerin açılış tasdiki yapılmaması durumunda tacirlere defter tasdik cezası uygulanmaktadır.

Kapanış Tasdiki

Kapanış tasdiki, VUK’da belirtilmediği için TTK hükümleri kapsamında uygulanmaktadır. Bu uygulama yalnızca yönetim kurulu, yevmiye ve müdürler kurulu karar defterleri için zorunludur.Hesap döneminin ilk 6 ayının sonuna kadar yevmiye defterleri onaylanmak zorundadır. Müdürler kurulu karar defteri eğer tutulacaksa bir ay içinde de o defter de tasdik edilmelidir. Kapanış tasdikinin hesap döneminin ilk ayının sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. Kapanış tasdiki yapılmaması durumunda da tacirlere cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Defter Tasdik Cezası Ne Kadar?

Açılış veya kapanış tasdiki yapılmayan defterler için, TTK’ya göre belirtilen ceza 5.209 TL idari para cezası şeklinde belirlenmiştir. Bu ücret 2017 için 5.408 TL olarak uygulanacaktır. VUK’da ise sadece açılış tasdikine ilişkin hükümler yer verildiği için cezalar da sadece açılış tasdiklerinde gerçekleştirilmektedir. Defterlerin kanunda belirtilen sürelerin sonundan itibaren; Hesap döneminden sonraki 1 ay içinde tasdik edilmeyen defterler ikinci derece usulsüzlük olarak sayılacaktır. Aynı şekilde bu süreden daha sonra tasdik ettirilen veya tasdik ettirilmeyen defterler ise birinci derece usulsüzlük olarak belirlenir ve ceza kesilir.

2016 yılı için uygulanan idari ceza birinci derece usulsüzlükler; sermaye şirketlerine 126 TL, 1. sınıf tüccarlar için 80 TL olarak patlamaktaydı. Mükellefler için ikinci derece usulsüzlükler aynı sıra ile 69 TL ve 40 TL olarak belirtilmişti. Açılış tasdiki yaptırılmaması konusu re’sen takdir nedeni olarak sayılmaktadır. Bunun yanı sıra, aksi durumlarda yargı kararı olsa bile, vergi incelemesi yapıldığında tasdik edilmeyen yevmiye defteri tespit edilirse, KDV indirimleri reddedilmekte ve KDV’ye ceza eklenmektedir. Son olarak TTK’ya göre defter saklama süresi 10 yıldır.

Etiketler: , , , , , , , ,

Yorum Yaz