Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi

Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi

Ceza hukuku, toplumun iradesidir ve iradenin de bir amacı vardır. Bu amaç toplumun organize olmasını,varlığını devam ettirmesini ve ilerlemesini sağlamak ayrıca ortak hayatın getirdiği temel ve zorunlu yaptırımları belirlemektir. Bu bağlamda devletin sorumluluğu ise mevcut organları aracılığıyla topluma karşı işlenen suçları önlemek, işlenen suçları ve suçun faillerini bulmak, yargılanmalarını sağlamaktır. Ancak, bazı durumlarda devlet her ne kadar yargılamak istese de suçu ortadan kaldıran durumlar bulunmaktadır. Bu durum dava ve cezanın düşmesi ile adlandırılan konu Türk Ceza Kanununda “Genel Hükümler” başlığını taşıyan Birinci Kitap Dördüncü bölümünde yer almaktadır. Dava ve cezanın düşürülmesinin temel nedenleri, failin ölümü, af, zamanaşımı, şikayet ve uzlaşma, önödemedir. Fakat başlıkla ilgili olan konumuz dava veya cezanın düşmesinin etkisi konusu TCK Madde  74’te ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.

Dava veya Cezanın Düşmesinin TCK’daki Yeri

Dava veya cezanın düşmesi TCK’da 64. Maddeden başlayarak sırasıyla 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75. Maddeye kadar incelenmiştir. Dava veya cezanın düşmesinin etkisi konusu TCK Madde  74’te ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Yazımızda maddelerin temel ve başlığı ilgilendiren kısmını inceleyeceğiz. Eğer diğer maddeleri de incelemek isterseniz en sonda vereceğimiz linki indirerek TCK’daki tüm maddelere ulaşabilirsiniz.

Sanığın veya hükümlünün ölümü

Kanunda belirtilen 64.Maddeye göre bahsi geçen sanığın vefat etmesi durumunda kamu davası düşürülebilir. Fakat nitelik bakımından müsadereye ait eşya ve maddi şeyler dava süresince müsaderesine hükmolunur. Kişinin ölümü durumunda hapis ya da istenen adli para cezasının ödenmesi gerekmez. Fakat yargılama giderlerinin ödenmesi gerekir.

Af

Kanunda belirtilen 65. Maddeyle birlikte Genel Af ilan edilmesi durumlarında kamu davaları düşmektedir. Belirlenen cezalar ve gerektirdikleri de bununla birlikte ortadan kalkar. Özel Af durumunda da belirlenen cezaya son verilebilir süresi azaltılabilir ve ya ceza, adli para cezası olarak değiştirilebilir. Fakat belirtilen hak yoksunluklarının etkisi sürer.

Dava zamanaşımı

Kanunda belirtilen 66. Maddeye göre kamu davaları,  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 30 yıl, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 25 yıl, 20 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda 20, 5 yıldan fazla ve 20 az hapis cezasını gerektiren suçlarda 15 yıl, 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda 8 yıl gecikmesi durumunda dava düşecektir.

İşlenen suçun faili suçu işlediğinde 12 yaşını doldurduysa sürenin yarısı kamu davasından düşer. Aynı şekilde 15 yaşını doldurduysa üçte ikisi düşecektir. İstisnai durumlardan biri de ağırşaştırılmış müebbet, müebbet ya da 10 yılı geçen hapis cezalarına konu olan suçların yurt dışında işlendiği belirlendiğinde davalar zaman aşımına uğramaz. Müsaderede zamanaşımı ve ayrıntılı maddeler diğer bir yazımızda incelenmiştir.

Dava veya cezanın düşmesinin etkisi

Bu başlıkta da dava veya cezanın düşmesinin etkisi konusunu kanunun 74. Maddesine göre inceleyeceğiz. Bu maddeye göre Genel af ya da özel af gibi durumlarda ödenen adli para cezasının geri alınması mümkün değildir. Kamu davalarının düşmesi durumunda sözü geçen malların geri alınması ve belirlenen zarar için açılan kişisel hak davalarını etkilemez. Yine cezanın düşmesi tazminat ve yargılama giderlerini kapsamaz. Ancak genel af durumlarında yargılama ile ilgili giderler ödenmeyebilir.

Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz