Çalışılmadığına Dair Bildirim Cezası | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Çalışılmadığına Dair Bildirim Cezası

Çalışılmadığına Dair Bildirim Cezası

5510 numaralı Kanunda yer alan 4. maddenin a bendine göre iş sözleşmesi ile bir ya da birden fazla işveren tarafından çalıştırılmakta olup sigortalı bir şekilde çalışmakta olan kişilerin iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işverenler tarafından istirahat ettikleri süre zarfı içinde iş yerine çalışılmadığına dair bildirimin yapılması gerekir. Bu durumun yapılmadığı ya da geç yapıldığı durumlarda ise işverenlerin Çalışılmadığına Dair Bildirim Cezasını ödemesi gerekir. Şimdi sizlere Çalışılmadığına Dair Bildirim Cezası hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Çalışmadıklarına Dair Bildirim

İstirahatlı olan sigortalı kişilerin iş yerine çalışmadıklarına ilişkin bildirimlerin işveren tarafından hak edilmiş olan istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde internet üzerinden kuruma bildirmesi gerekir. Hak edilmiş olan istirahat süresi 10 günden kısa süreli ise istirahatın sona erdiği gün, on gün ya da daha uzun süreli istirahat olması halinde ise onar günlük sürelerin sona erdiği gün ve on günlük sürelerden arta kalan istirahat süre diliminin sona erdiği gün olarak tanımlanmıştır. İşverenler tarafından bildirilmesi gereken istirahat raporlarını da sigortalı bireylerin işverenlere bu belgeyi ibraz ettikleri andan itibaren 5 iş günü içinde elektronik ortam üzerinden SGK’ya bildirmesi gerekir.

İşverenlerin, sigortalı bir şekilde çalışmakta olan çalışanlarının çalışmadıklarına dair bildirimlerini belirtilmiş olan bu süre zarfı içinde ve internet üzerinden yapmaması halinde sigortalı bir şekilde çalışan kişi sayısı başına aylık asgari ücretin 10’da 1’i ve hiç yapılmaması durumunda asgari ücretin 1/2’si tutarında idari para cezası ödemesi gerekecektir.

Bununla birlikte sigortalı bir şekilde  çalışan kişilerin sahip oldukları rahatsızlıkları sebebi ile sağlık kurumları tarafından almış oldukları 10 günlük istirahat sebebi ile hak etmiş oldukları iş göremezlik ödeneklerini 10’ar günlük dilimler halinde almak istemelerine rağmen bu talebi işverenlerine yapmamaları halinde işverenler tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişlerinin raporun sona erdiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde elektronik ortam üzerinden yapılması gerekir.

Tebliğ yayımlanmadan önce iş göremezlik ödeneği için başvuru  yapmış olan ve Kanunda yer alan 4. maddenin 1. fıkrasının A bendi kapsamında yer alan sigortalı çalışanlara ait çalışmazlık belgesini bildirmemiş olan işverenlerin, kurum tarafından çalışmadıklarına dair bildirim yapılmaması sebebi ile iş göremezlik ödeneği alamamış olan kişilerin tespit edilmesi ve sigortalı bir şekilde çalışan kişilerin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde işverenlerden bildirim yapmasını talep etmesi gerekir. Bu süre zarfı içinde bildirim yapılmadığı takdirde ise idari para cezası uygulanır.

Kanunda yer alan 4. maddenin 1. fıkrasının A bendine göre çalışmakta olan sigortalı bireylere dair hizmet bildirimlerinin E Bildirge sistemi üzerinden aynı 23’üne kadar kuruma gönderilebilmesi sebebi ile bu kapsamda ilk kez işe girmiş olan sigortalı bireylerden meslek hastalığı ya da iş kazası sebebi ile istirahat raporu alan ve daha sonra bir kez daha işe geri dönüş yapan sigortalı çalışanlardan işe başlama tarihlerinden geri yönelik 1 yıllık dönem içinde 90 gün sigortaya sahip olan kişilerden, meslek hastalığı yada iş kazası ve analık ya da hastalık sigortalı çalışanlardan istirahatlı bir şekilde geçirmiş oldukları süre içinde iş yerlerinde çalışılmadığına dair bildirimin işverenler tarafından E bildirge sisteminde yer alan cari ayın hizmetleri ve sigortalı hesap fişinin kuruma gönderilmesinin ardından elektronik ortam üzerinden bildirilmesi gerekir. Bu süre zarfı içinde bildirimde bulunmayan işverenlere de idari para cezası uygulanır.

Sigortalılığın Sona Ermesi

Analık ve hastalık ile ilgili hükümlerin uygulanması sırasında sigortalılık niteliği sebebi ile ödenmekte olan primler ile ilgili olan günü takip eden 10. günden başlamak üzere sigortalılık sona erer. Fakat sigortalı bir şekilde çalışan kişinin belirlenmiş olan kanunlar çerçevesinde ücretsiz bir şekilde izinli olması, işverenin lokavt yapması ya da işçilerin greve iştirak etmesi sebebi iel bu hallerin sona erdiği günden itibaren 10. günden başlayarak sigortalılık nitelikleri sona erer.

4857 sayılı İş Kanununda yer alan 53 ve 62 sayılı maddelerde yıllık ücretli izin yönetmeliğinde yapılmış olan düzenlemelere göre yıllık ücretli izin süreleri de bu hesabın yapılması sırasında dikkate alınır. Kanunu zorunluluk halleri dışında yönetmelik, sigortalı ve işveren arasındaki sözleşmeye ya da toplu iş sözleşmeleri gibi düzenleyici tasarruflar ile kabul edilmiş olan daha uzun süreli izin süreleri kabul edilmez.

Sigortalı niteliğini kaybetmiş olmasına rağmen analık ya da hastalık sigortası bakımından geçici olarak iş göremezlik ödeneği sigortalı bir şekilde çalışılıyormuş gibi ödenmeye devam edilir. Bu süre zarfı içinde geçici bir şekilde ödenen iş göremezlik ödenekleri, sigortalı niteliklerinin sona erdiği tarihten itibaren devam ettiği sürece istirahat raporu kapsamında ödemeler yapılmaya devam edilir. Geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalı bir şekilde çalışan kişinin çalışmakta olduğu iş yeri sahibi olan işveren tarafından yapılır.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz