Eda Piskin | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

"Eda Piskin" Tarafından Eklenen Konular

Trafiğin akışını ve güvenliğini düzenleyen bazı kurallar bulunmaktadır. Sürücü, yolcu ve yayaların bu kurallar doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Trafik kuralları trafikte oluşabilecek kötü durumların önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bizler trafiğin değişmez etmenleri olarak trafik kurallarına uymamız gereklidir. Bu kurallar birçok alanda ve geniş geniş yazılmıştır. Maalesef bu kurallar olmasına rağmen her gün binlerce trafik kuralı ihlal edilmektedir. Ayrıca binlerce de trafik...
Araç kullanmak hepimizin yasal hakkıdır. Ülkemizde araç kullanmak için bazı yasal zorunluluklar bulunmaktadır. Bu yasal zorunluluklar şunlardır. İlk olarak araç kullanabilmek için muhakkak sürücü belgesi veya diğer adı ile ehliyet almak gereklidir. Sürücü belgesi ise her Türk vatandaşı tarafından alınabilmektedir. Sürücü belgesini alabilmek için en az ilkokul mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Ayrıca bu vasıflara sahip kişilerin bir...
Ülkemizde trafik kuralları ile trafiğin düzenlenmesi ve güvenli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yüzden vatandaşların kurallara uyması hayati önem taşımaktadır. Trafik kuralları Trafik Ceza Kanunu'nda belirtilip düzenlenmektedir. Bu kurallar ışığında sürücü, yaya veya yolcuların trafikteki davranışlarını şekillendirmeleri gereklidir. Trafik Ceza Kanunu'nda trafikte rastlayabileceğini birçok konu hakkında ibare bulunmaktadır. Bu konulardan biri de park etme üzerinedir. Bildiğiniz gibi araç sayısı her geçen...
Trafik cezaları; trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacı ile uygulanmakta olan bir sistemdir. Trafik cezaları, miktarı ve kapsamı Trafik Ceza Kanunu kapsamında uygulanmaktadır. Trafik Ceza Kanununda bulunan trafik ceza maddeleri uyarınca uygulanan bu cezalar sürücülerin yanı sıra yaya ve yolculara da etkilemektedir. Aslında trafik ceza maddelerinin oluşturulmasının sebebi trafiğin güvenilir bir şekilde akışını sağlamaktır. Bu yüzden trafikte hareket halinde bulunan tüm etmenlerin...
Trafiğin çok yoğun olduğu ülkelerden birisi de bizim ülkemizdir. Nüfusu 80 milyonu bulan ülkemizde 2017 itibarı ile 21 milyon 90 bin 424 adet araç trafikte yer almaktadır. Neredeyse nüfusumuzun dörtte birini oluşturan araçlar artık hayatımızın değişmez bir parçası haline gelmiştir. Artan nüfus ile ortaya çıkan araç ihtiyacı ise bazı sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuçlardan biri de otopark sorunudur. Özellikle büyük şehirlerde araçlarınızı park...
İnsanlar var oluşundan beri kendi benliği kadar sahip olduğu her türlü taşınır, taşınamaz eşya, mülk ve varlığa büyük anlamlar yüklemiştir. Bu nedenle de değer verdiği şeyleri ise kaybetmek ya da mahrum kalmak istememiştir. Buna en güzel örnek olarak ise eski zamanlarda ölen kişilerin mezarlarına en sevdikleri eşyaları ile gömülmelerini verebiliriz. O zamandan beri değer ve anlam yüklediğimiz şeylerin hayatta olsak da...
Sigortacılık faaliyetlerinin geçmişten günümüze kadar gelen önemi hala devam etmektedir. Bu önem hak edilmiş bir durumdur. Çünkü bizlerin değer yüklediğimiz varlıkları bizim haricimizde koruyan bir yapının oluşu kişiyi her zaman güvende hissettirir. Bu yüzden sigorta şirketleri kişilere en iyisini en güven verici olan poliçeyi sunmak ister. Bizler de bütçemize en uygun poliçe ile varlığımız sigortalanır. Bu sigortacılık alanındaki sigorta şirketlerinden...
Değer verdiğimiz varlıklarımızı emanet ettiğimiz birçok sigorta şirketi bulunmaktadır. Bu sigorta şirketleri varlıklarımızı poliçeler kapsamında teminat altına alarak bir kaza veya hasar durumunda bizlerin yanında olmaktadır. Sigorta poliçesi kapsamında varlığın zararını veya hasarını karşılayacak kadar maddi destek sağlarlar. İşte bu sigorta şirketlerinden biri de Dask Sigortadır. Dask sigorta;  Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kısaltılmış halidir. Bildiğiniz gibi ülkemiz birkaç yıkıcı deprem...
Ülkemizde birçok sigorta şirketi bulunmaktadır. Yerli, yabancı, yerli veya yabancı ortaklı birçok çeşitte bulunan sigorta şirketi olduğu için hangisini seçeceğinize karar vermek iyice zorlaşmaktadır. Bu sigorta şirketleri çoğu oldukça iyi şirketler olup ülkemizdeki sigorta faaliyetleri alanında iyi hizmet vermektedirler. Bizler bu sigorta şirketlerini anlatarak sizlere bir nebze yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sigorta şirketleri sigorta branşlarına göre sigorta poliçeleri belirler. Çoğunlukla da bütçemize...
Ulaşım, güvenli ve rahat seyahat etme hakkı her vatandaşın özgürce sahip olduğu ve yasalar tarafından korunan bir haktır. Bizler bu hakkımızı en güvenli şekilde kullanmak isteriz. Bu yüzden yasalar ile vatandaşa tanınan bu hakkın uygulanması ve ayrıca kullanılan hakkın da vatandaşı koruması garanti altına alınır. Ülkemizde ulaşımı düzenleyen sistemler bulunmaktadır. Bu sistemlerin en kapsamlısı ''trafik ceza kanunu'' dur. Trafik ceza...