Araçlarda D Belgesi | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Araçlarda D Belgesi

Araçlarda D Belgesi

Araçlarda yolcu taşımacılığında önemli bir yeri olan izin belgeleri; taşımacılık için alınması gereklidir. İnsan veya eşya taşınması için farklı farklı izin belgeleri düzenlenmiştir. Bu belgeler ise taşımacılık kıstaslarına göre belirlenmektedir. Örneğin taşımacılıkta tabir edilen tarifeli ve tarifesiz taşımacılığı farklılık göstermektedir. ”Tarifeli yolcu taşıma” düzenli periyotlar halinde önceden belirlenmiş en az bir taşıma hattı, bir güzergah, bir zaman ve ücret tarifesi ile yapılan yolcu taşıma şeklinde denmektedir.  ”Tarifesiz yolcu taşıma” ise daha önceden belirlenmiş herhangi bir taşıma hattı, güzergah, zaman ve ücret tarifesi olmaksızın; yolcunun durumuna, arazi veya mekik sefer düzenlenmesi durumuna göre yapılan yolcu taşıma şekline de tarifesiz yolcu taşıma işlemi denmektedir.

Bu tür taşımacılık faaliyetleri yapılması için araçların D belgesi alması gerekmektedir. Taşımacılık işlerinden araç kullanmak isteyen tüm araçlarda D belgesi bulundurma zorunluluğu vardır. D türü yetki belgesi ise; Otobüsler ile yurt içinde yolcu taşımacılık işlerini yürütmek isteyen kişilerin sahip olması gereken belge türüdür. D türü yetki belgesi Türkiye içine otobüs ile yolcu taşıma işini yürütecek kişiler için düzenleme yapılmıştır. D türü yetki belgesi yolcu taşımanın kıstasına göre çeşitlere ayrılmıştır.

a) Tarifeli olarak şehirler arasında ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapmak isteyenlerin D1 yetki belgesine sahip olması gerekmektedir

b) Tarifesiz olarak dan yurt içinde ticari yolcu taşımacılığı yapmak isteyen kişilerin D2 yetki belgesi

c) Yalnızca kendi personeli taşımak için yurt içi yolcu taşımacılığı yapan ve ticari amaçla taşımacılık yapmak isteyen kişilerin ise D3 yetki belgesine sahip olması gerekmektedir.

d) Hem tarifeli  hem de tarifesiz olarak  şehirler arası taşımacılık yapmak isteyen kişiler için taşıma mesafesine bakmadan ve 100 kilometreye kadar olan il içi ticari yolcu taşımacılığı faaliyetleri için ise D4 yetki belgesi bulundurmak gerekmektedir.

D belgeleri taşımacılık faaliyetine göre belgenin hangisinin alınacağı belirlenir. D belgelerine başvurup alabilmek için ise bazı şartları yerine getirmek ve bazı belgeleri edinerek ilgili yerlere başvuru yapmak gerekmektedir. Bunlar;

• Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu. (Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerce İmzalanacak.)(Alize Müşavirlik Hazırlar)
•Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş, İştigal, Sermaye ve Temsil İlzamı Belirtir) Aslı veya Onaylı Örneği.
•(İştigal: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak veya Karayoluyla Şehirlerarası Eşya Taşımacılığı yapmak) Faaliyet belgesinde Nace kodu uygun olacak
• Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin İmza Sirküsü (Noter Onaylı)
• Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait T.C.Kimlik Numarası (A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönetim Kurulu ve Müdürlere ait olan) Nüfus cüzdan suret ve fotokopileri
• Sahip/Ortaklar ve Yöneticilere ait Cumhuriyet Savcılığından Alınmış Adli Sicil Belgesi. .(A.Ş. ve Kooperatiflerde sadece Yönetim Kurulu ve Müdürlere ait olan)
• Merkez İşyerinin Bulunduğu Yerin Kira Sözleşmesi veya Mülkiyet ise Tapu Fotokopisi.
• Ticaret Odası Faaliyet Belgesi veya Esnaf ve sanatkarlar odası faaliyet Belgesi
• Adına Kayıtlı, Geçerli Araç Muayenesi Yapılmış Taşıt/Taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi Örnekleri.(Taşıtlar Ticari Olacak.)
• Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısı.
• Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (8 yaşından büyük olmayan yolcu taşımak için imal edilmiş en az 9 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 75 koltuk kapasitesine sahip olunması zorunludur)
•Taşıtlara ait “Zorunlu Kara yolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Kara yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin asılları olması gerekmektedir.

Bu belgeleri edinip düzenleyerek D belgelerinden birine sahip olabilirsiniz.

Etiketler: , , , , , , , , ,

Yorum Yaz