Araç Uygunluk Belgesi | Trafik Cezası Sorgulama | Araç Plaka

Araç Uygunluk Belgesi

Araç Uygunluk Belgesi

Araç uygunluk belgesi temelde araçların karayollarına uygunluğunun kontrol edildiği bir uygulamadır. Gelişen teknoloji ile beraberinde otomotiv sektörü de yeniliklere açık ve devamlı gelişen bir sektör olarak devamlılığını sürdürmektedir. Fakat bu gelişimler yaşanırken yeni araçların karayollarındaki varlığı, güvenliği ve çevreye etkileri gibi konularda bazı kontrollerden geçirilmesi gerekmektedir. Keza ithal edilen araçların Türkiye karayollarına uygunluğu da kontrol edilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Türkiye’de araç ve araç üstü yapılar ile ilgili olan teknik değişiklikler ve bunlar ile alakalı yapılan tadilatlar; AİTM’ye ( Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik) göre uygulanmaktadır. Bu yönetmelik Sanayi Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir ve bu konu ile ilgili kontrolleri sağlaması amacıyla TSE (Türk Standartları Enstitüsü) yetkilendirilmiştir. İthal edilmiş araçlar TASİŞ (Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından AİTM yönetmeliğine göre düzenlenmesi gerekir. Bu düzenleme kapsamında AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi” ve “Karayolu Uygunluk Belgesi” verilmektedir. Bu belgeler araç projelendirme konusunda SMM belge sahibi makine mühendisleri tarafından projelendirilip belge düzenlenmektedir. Daha sonra bu belgeler makine mühendisleri tarafından TSE’ye onaylatıldıktan sonra araç sahiplerine verilir. Peki araç uygunluğu belgesi nasıl alınır?

Araç Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?

Özellikle ithal araçlarda araç uygunluğu belgesi alınması çok önemli bir husustur. Bu belgeler aşağıda verilen resimde hangi kıstaslarda alınacağı konusunda kısa bilgi edinebilirsiniz.

araç uygunluk belgesi nasıl alınır?

TSE’nin online internet sitesinde AİTM yönetmeliğince alınacak olan belgeler ile ilgili prosedür yer almaktadır. Bu prosedürün direktif ettiği çerçevede belgeler hazırlanmalıdır.

Araç uygunluğu belgesi için istenen evraklar;

  1. Gümrük-vezne alındıları
  2. TASİŞ faturası
  3. Trafik şehadetnamesi
  4. Varsa düzeltme yazıları

İthal araç uygunluğu belgesi için istenilen evraklar;

  1. Gümrük-vezne alındıları
  2. Trafik şehadetnamesi
  3. İthalat belgeleri
  4. Aracın teknik dokümanları
  5. Bedelsiz ithalat beyan ve tahakkuk kağıdı

Tüm bu evraklar makine mühendisleri tarafınca eksiksiz bir biçimde hazırlanıp TSE’ye onaylatıldıktan sonra belge alınır. Doküman örnekleri ve nasıl hazırlanacağı ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linkleri ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

TSE Online Sitesine Giriş Yapmak İçin TIKLAYINIZ!

AİTM Prosedürü İçin TIKLAYINIZ!

AİTM Araç Uygunluk Belgesi (İthalat) Araç İnceleme Tutanağı İçin TIKLAYINIZ!

AİTM Araç Uygunluk Belgesi (İthalat) Kontrol Formu ( N3 Kategori Seyyar Vinçler) İçin TIKLAYINIZ!

AİTM Araç Uygunluk Belgesi (İthalat) Müracaat Formu İçin TIKLAYINIZ!

AİTM Araç Uygunluk Belgesi (İthalat) Dosya Kontrol Formu İçin TIKLAYINIZ!

Etiketler: , , , , , ,

Yorum Yaz